Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 188, z ogólnej liczby 190 publikacji Autora


1
 • 1-D modelling of hydrocarbon generation and expulsion from menilite source rocks in the San and Stryi rivers region (Polish and Ukrainian Carpathians)
2
 • 2nd international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe”
3
 • Analiza naftowa w utworach dewonu i karbonu centralnej części rowu lubelskiego
4
 • Analiza pirolityczna Rock-Eval i wstępna interpretacja wyników
5
 • Annales Societatis Geologorum Poloniae
6
 • Assessment of hydrocarbon potential of the Lower Palaeozoic strata in the Tarnogród–Stryi area (SE Poland and Western Ukraine)
7
 • Bilansowanie potencjału generacyjnego i akumulacyjnego podsystemów naftowych basenów typu alpejskiego
8
 • Biological markers and stable carbon isotope studies of bitumen impregnating quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine)
9
 • Bitumen and salt contents within the quaternary sediments at Starunia Palaeontological site and vicinity (Carpathian Region, Ukraine)
10
 • Bottom-up characterization of largest anthropogenic methane source in Europe: Upper Silesian Coal Basin, Southern Poland
11
 • Carbon isotope stratigraphy of the basal Zechstein (Lopingian) strata in Northern Poland and its global correlation
12
 • Characterisation of organic sulphur behaviour in hydrous pyrolysis products from Type-II and –IIS kerogens of the Oligocene Menilite Shales of the Polish Carpathians
13
14
 • Charakterystyka geochemiczna i modelowanie procesów generowania węglowodorów utworów podłoża paleozoiczno-mezozoicznego w rejonie Tarnów-Dębica
15
 • Charakterystyka geochemiczna substancji organicznej utworów karbonu w południowej części bloku górnośląskiego
16
 • Charakterystyka geochemiczna substancji organicznej utworów karbonu w południowej części bloku małopolskiego
17
 • Charakterystyka geochemiczna utworów karbonu oraz ich potencjał naftowy (Pomorze Zachodnie)
18
 • Charakterystyka macierzystości wybranych utworów fliszowych w przygranicznej strefie polskich Karpat Zewnętrznych
19
 • Classic and geological-probabilistic methods of evaluation of shale gas, shale gas condensate and shale oil resources in Poland
20
 • Comparison of natural and hydrous pyrolysis gases (Lower Palaeozoic sequence, Polish Baltic Basin)
21
22
 • Comparison of oils accumulated in the Polish Baltic Basin with hydrous pyrolysis oils expelled from the Cambrian and Ordovician rocks
23
 • Comparison of the origin and secondary processes of oils from the Polish Outer Carpathians, their Paleozoic-Mesozoic Basement, the U. S. Bighorn and Wind River basins
24
 • Composition and origin of natural gases accumulated in the Polish and Ukrainian parts of the Carpathian region: Gaseous hydrocarbons, noble, gases, carbon dioxide and nitrogen
25
 • Composition and origin of natural gases in the Palaeozoic-Mesozoic basement of the Polish Carpathian Foredeep