Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 161, z ogólnej liczby 163 publikacji Autora


1
 • 1-D modelling of hydrocarbon generation and expulsion from menilite source rocks in the San and Stryi rivers region (Polish and Ukrainian Carpathians)
2
 • 2nd international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe”
3
 • Analiza naftowa w utworach dewonu i karbonu centralnej części rowu lubelskiego
4
 • Analiza pirolityczna Rock-Eval i wstępna interpretacja wyników
5
 • Annales Societatis Geologorum Poloniae
6
 • Assessment of hydrocarbon potential of the Lower Palaeozoic strata in the Tarnogród–Stryi area (SE Poland and Western Ukraine)
7
 • Biological markers and stable carbon isotope studies of bitumen impregnating quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine)
8
 • Bitumen and salt contents within the quaternary sediments at Starunia Palaeontological site and vicinity (Carpathian Region, Ukraine)
9
 • Bottom-up characterization of largest anthropogenic methane source in Europe: Upper Silesian Coal Basin, Southern Poland
10
 • Carbon isotope stratigraphy of the basal Zechstein (Lopingian) strata in Northern Poland and its global correlation
11
 • Characterisation of organic sulphur behaviour in hydrous pyrolysis products from Type-II and –IIS kerogens of the Oligocene Menilite Shales of the Polish Carpathians
12
 • Charakterystyka geochemiczna i modelowanie procesów generowania węglowodorów utworów podłoża paleozoiczno-mezozoicznego w rejonie Tarnów-Dębica
13
 • Charakterystyka geochemiczna utworów karbonu oraz ich potencjał naftowy (Pomorze Zachodnie)
14
 • Charakterystyka macierzystości wybranych utworów fliszowych w przygranicznej strefie polskich Karpat Zewnętrznych
15
 • Classic and geological-probabilistic methods of evaluation of shale gas, shale gas condensate and shale oil resources in Poland
16
 • Comparison of natural and hydrous pyrolysis gases (Lower Palaeozoic sequence, Polish Baltic Basin)
17
18
 • Comparison of oils accumulated in the Polish Baltic Basin with hydrous pyrolysis oils expelled from the Cambrian and Ordovician rocks
19
 • Composition and origin of natural gases accumulated in the Polish and Ukrainian parts of the Carpathian region: Gaseous hydrocarbons, noble, gases, carbon dioxide and nitrogen
20
 • Composition and origin of natural gases in the Palaeozoic-Mesozoic basement of the Polish Carpathian Foredeep
21
22
 • Content and stable isotopes of organic sulphur in hydrous pyrolysis products from the Oligocene Menilite Shales of the Polish Carpathians
23
 • Copper isotope ratios of Kupferschiefer Shales and generated oils by hydrous pyrolysis
24
 • Criteria of gas hazard assessment in the areas of closed mines of the Wałbrzych Coal District, Southwestern Poland
25
 • Differentiation of pre-existing trapped methane from thermogenic methane in an igneous-intruded coal by hydrous pyrolysis