Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza pirolityczna Rock-Eval i wstępna interpretacja wyników[Pyrolysis Rock-Eval analysis and preliminary interpretation of results] / Maciej KOTARBA, Hieronim ZYCH // W: Adaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : [Wydawnictwa AGH], 2017 (Nowy Sącz Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski), 2017. — Nazwa wyd. wg bazy ISBN. — ISBN: 978-83-7464-915-5. — S. 327–332. — Bibliogr. wspólna dla wszystkich rozdziałów s. 490–500

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bottom-up characterization of largest anthropogenic methane source in Europe: Upper Silesian Coal Basin, Southern Poland / J. NĘCKI, M. ZIMNOCH, M. GAŁKOWSKI, Ł. CHMURA, A. JASEK, M. KOTARBA, K. RÓŻAŃSKI, W. Wołkowicz // W: ICGG 14 : XIVth international conference on Gas geochemistry : Wrocław–Świeradów Zdrój, Poland, 24–28 September 2017 : book of abstracts / eds. Tadeusz A. Przylibski. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-946706-3-4. — S. 203–204. — Bibliogr. s. 204. — Ł. Chmura, A. Jasek – dod. afiliacja: IMGW - NRI, Krakow

 • keywords: Greenhouse effect, methane balance, atmospheric methane, methane anthropogenic emissions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Evidence of methane and carbon dioxide migration to the near surface zone in the area of the abandoned coal mines in Wałbrzych District (Lowe Silesian Coal Basin, SW Poland) based on periodical changes of molecular and isotopic compositions / SECHMAN H., KOTARBA M. J., DZIENIEWICZ M., ROMANOWSKI T., Fiszer J. // International Journal of Coal Geology ; ISSN 0166-5162. — 2017 vol. 183, s. 138–160. — Bibliogr. s. 159–160, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-16. — tekst: https://goo.gl/1TV7DR

 • keywords: soil gas, Polish Lower Silesian Coal Basin, stable isotopes, abandoned coal mines, methane origin and migration, carbon dioxide origin and migration, coalbed gases, water piston effect, Wałbrzych district

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.coal.2017.10.011

4
 • Genetic correlation of source rocks and natural gas in the Polish Outer Carpathians and Paleozoic–Mesozoic basement east of Kraków (southern Poland) / Maciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Elżbieta BILKIEWICZ, Piotr Dziadzio, Adam KOWALSKI // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2017 vol. 61 no. 4, s. 795–824. — Bibliogr. s. 822–824. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-19. — tekst: https://goo.gl/jbzzH4

 • keywords: natural gas, Polish Outer Carpathians, source rock potential, biomarkers, Paleozoic–Mesozoic basement, stable carbon, hydrogen and nitrogen isotopes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1367

5
 • Mechanisms of generation of hydrogen sulphide, carbon dioxide and hydrocarbon gases from selected petroleum fields of the Zechstein Main Dolomite carbonates of the western part of Polish Southern Permian Basin: isotopic and geological approach / M. J. KOTARBA, E. Bilkiewicz, S. HAŁAS // Journal of Petroleum Science & Engineering : an International Journal Devoted to Integrated Reservoir Studies ; ISSN 0920-4105. — 2017 Vol. 157, s. 380–391. — Bibliogr. s. 390–391, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-15. — tekst: https://goo.gl/NRL62r

 • keywords: stable isotopes, Polish part of the Southern Permian Basin, Zechstein main dolomite gas, Thermochemical and microbial sulphate reduction, origin of hydrogen sulphide, carbon dioxide and hydrocarbon gases

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.petrol.2017.07.015

6
 • Molecular and isotopic compositions, origin and biodegradation of natural gas in the central part of the Polish Outer Carpathians / Maciej J. KOTARBA, Elżbieta BILKIEWICZ // W: ICGG 14 : XIVth international conference on Gas geochemistry : Wrocław–Świeradów Zdrój, Poland, 24–28 September 2017 : book of abstracts / eds. Tadeusz A. Przylibski. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-946706-3-4. — S. 53–55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Oil and gas potential of Silurian and Ordovician shale formations in Poland: hydrous pyrolysis approach / T. ROMANOWSKI, D. WIĘCŁAW, M. J. KOTARBA // W: IMOG 2017 [Dokument elektroniczny] : 28th International Meeting on Organic Geochemistry : Florence, Italy, 17–22 September, 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2017]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://imog2017.org/wp-content/uploads/2017/04/368.pdf [2018-02-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Origin of hydrocarbon gases, carbon dioxide and hydrogen sulphide from selected petroleum fields of the Zechstein Main Dolomite carbonates of the southern Permian Basin (Poland): isotopic and geological approach / Maciej J. KOTARBA, Elżbieta BILKIEWICZ, Stanisław Hałas // W: ESIR 2017 : ESIR Isotope Workshop XIV : European Society for Isotope Research : B$\breve{a}$ile Govora, Romania, June 25–29, 2017 : book of abstracts / ed. Roxana Elena Ionete ; European Society for Isotope Research. — Râmnicu Vâlcea : National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies, 2017. — ISBN: 978-973-0-24503-5. — S. 141–142. — Bibliogr. s. 142

 • keywords: carbon dioxide, hydrocarbon gases, hydrogen sulphide, MSR, TSR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Origin of hydrocarbon gases in the Zechstein Main Dolomite reservoir in Wielkopolska Province of the Polish Permian Basin: isotope and hydrous pyrolysis studies / Elżbieta BILKIEWICZ, Maciej J. KOTARBA // W: ICGG 14 : XIVth international conference on Gas geochemistry : Wrocław–Świeradów Zdrój, Poland, 24–28 September 2017 : book of abstracts / eds. Tadeusz A. Przylibski. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-946706-3-4. — S. 47–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Petroleum source rock evaluation of the Alum and Dictyonema Shales (Upper Cambrian-Lower Ordovician) in the Baltic Basin and Podlasie Depression (eastern Poland) / Paweł KOSAKOWSKI, Maciej J. KOTARBA, Adam PIESTRZYŃSKI, Alla Shogenova, Dariusz WIĘCŁAW // International Journal of Earth Sciences ; ISSN 1437-3254. — 2017 vol. 106 iss. 2: The Variscan belt: Correlations and Plate Dynamics, s. 743–761. — Bibliogr. s. 758–761, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-05. — tekst: https://goo.gl/sWWhi3

 • keywords: Baltic Basin, source rock evaluation, Podlasie Depression, Dictyonema Shale, Alum Shale

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00531-016-1328-x

11
 • Pochodzenie i zagrożenia siarkowodorem i wysokociśnieniowym gazem ziemnym w złożu kopalń rud miedzi Polkowice-Sieroszowice i Rudna - wstępne badania izotopowe i mineralogiczneOrigin and hazards of hydrogen sulphide and high-pressure natural gas in deposits of Polkowice-Sieroszowice and Rudna copper ore mines: preliminary isotopic and mineralogical studies / Maciej J. KOTARBA, Elżbieta BILKIEWICZ, Maciej MANECKI, Waldemar Pawlik, Andrzej Ciesielczyk, Tomasz Selerowicz // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2017 nr 469, s. 9–33. — Bibliogr. s. 30–32, Streszcz., Abstr., Summ.. — tekst: https://goo.gl/vUznnf

 • słowa kluczowe: badania izotopowe, badania mineralogiczne, siarkowodór, kopalnia miedzi Rudna, kopalnia miedzi Polkowice-Sieroszowice, zagrożenia gazowe, geneza, gaz ziemny

  keywords: hydrogen sulphide, Rudna copper mine, Polkowice-Sieroszowice copper mine, mineralogical study, isotopic analyses, gas hazards, natural gas origin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.0068

12
 • Source rock geochemistry, petrography of reservoir horizons and origin of natural gas in the devonian of the Lublin and Lviv basins (SE Poland and western Ukraine) / Natalia Y. Radkovets, Maciej J. KOTARBA, Krystian Wójcik // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2017 vol. 61 no. 3, s. 569–589. — Bibliogr. s. 587–589. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-25. — tekst: https://goo.gl/ifRkhn

 • keywords: petrography, Lublin Basin, Devonian, Lviv Basin, rock-eval pyrolysis, isotope geochemistry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1361

13
 • Zależność między występowaniem minerałów kruszcowych a charakterystyką geochemiczną materii organicznej w łupku miedzionośnym obszaru złożowego KGHM Polska Miedź S. A.Relationship between the occurrence of ore minerals and geochemical properties of organic matter in the kupferschiefer strata, KGHM Polska Miedź S. A. mining area / Jadwiga PIECZONKA, Dariusz WIĘCŁAW, Adam PIESTRZYŃSKI, Maciej J. KOTARBA, Robert Rożek, Roman Jedlecki, Wiesław Szarowski, Marcin Włodarczyk // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2017 nr 468, s. 9–27. — Bibliogr. s. 24–26, Streszcz., Abstr.. — 60. rocznica odkrycia złóż rud miedzi w Polsce oraz 100. rocznica urodzin ich odkrywcy – doc. dr. Jana Wyżykowskiego = The 60th anniversary of the discovery of the copper deposit in Poland and the 100th birthday anniversary of its discoverer Dr Jan Wyżykowski / pod red. Stanisława Z. Mikulskiego. — tekst: https://goo.gl/MB7nCt

 • słowa kluczowe: materia organiczna, łupek miedzionośny, rozmieszczenie minerałów, wskaźniki TOC, HI i HI/OI, obszar złożowy KGHM Polska Miedź S.A.

  keywords: organic matter, kupferschiefer, distribution of minerals, TOC, HI and HI/OI indices, KGHM Polska Miedź S.\,A mining area

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.0101

14
 • Zechstein 2 oil characteristics in the Southern Permian Basin of Europe: the role of $C_{40}$ carotenoids / M. Słowakiewicz, [et al.], D. WIĘCŁAW, [et al.], M. J. KOTARBA // W: IMOG 2017 [Dokument elektroniczny] : 28th International Meeting on Organic Geochemistry : Florence, Italy, 17–22 September, 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2017]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://imog2017.org/wp-content/uploads/2017/04/140.pdf [2018-02-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: