Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Charakterystyka geochemiczna utworów karbonu oraz ich potencjał naftowy (Pomorze Zachodnie)[Geochemical characteristics of the Carboniferous strata and their petroleum (western Pomerania)] / Paweł KOSAKOWSKI, Magdalena WRÓBEL, Maciej J. KOTARBA, Adam KOWALSKI // W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 35. — Bibliogr. s. 35. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Gaz łupkowy i zamknięty oraz ropa łupkowa dla Polski?[Shale and tight gas and shale oil for Poland?] / Stanisław NAGY, Maciej J. KOTARBA, Paweł Poprawa // W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 13. — Bibliogr. s. 13. — Stanisław Nagy, Maciej J. Kotarba – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; Paweł Poprawa – afiliacja: Instytut Studiów Energetycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Geneza ropy naftowej akumulowanej w utworach dolomitu głównego w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego[Origin of oil accumulated in the main Dolomite strata in the Gorzów Wielkopolski area] / Adam KOWALSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA // W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 37. — Bibliogr. s. 37. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metan pokładów węgla dla Polski?[Coalbed methane for Poland?] / Maciej J. KOTARBA, Albin Zdanowski, Jan Kwarciński, Zbigniew Buła // W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 12. — Bibliogr. s. 12. — Maciej J. Kotarba – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Potencjał węglowodorowy utworów dolomitu głównego i geneza gazu ziemnego w środkowo-zachodniej części basenu permskiego[Petroleum potential of the main Dolomite strata and origin of natural gas in the central-western part of the Permian basin] / Maciej J. KOTARBA, Elżbieta BILKIEWICZ, Dariusz WIĘCŁAW // W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 36. — Bibliogr. s. 36. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk dotyczące gazu ziemnego znajdującego się w warstwach łupkowych (tzw. gazu łupkowego)[Statement of Presidium of the Polish Academy of Sciences related to natural gas in shale strata] / Tadeusz Chmielniak, [et al.], Wojciech GÓRECKI, Maciej KOTARBA, [et al.], Stanisław NAGY, [et al.], Jakub SIEMEK, Antoni TAJDUŚ // Nauka / Polska Akademia Nauk ; ISSN 1231-8515. — 2014 nr 3, s. 171–180. — W. Górecki, M. Kotarba, J. Siemek, A. Tajduś – dod. afiliacja PAN

 • keywords: shale gas, exploration, Polish Academy of Sciences

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk dotyczące gazu ziemnego znajdującego się w warstwach łupkowych (tzw. „gazu łupkowego”)The statement of the presidium of the Polish Academy of Sciences concerning natural gas in shales (shale gas) / Michał Kleiber, przyg.: Tadeusz Chmielniak, [et al.], Wojciech GÓRECKI, Maciej KOTARBA, [et al.], Stanisław NAGY, [et al.], Jakub SIEMEK, Antoni TAJDUŚ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 vol. 30 iss. 2, s. 5–14. — Streszcz., Abstr.. — Autorzy: W. Górecki, M. Kotarba, S. Nagy, J. Siemek, A. Tajduś odpowiedzialni za część: „Charakterystyka technologii pozyskiwania gazu z łupków”. — W. Górecki, M. Kotarba, J. Siemek, A. Tajduś – dod. afiliacja PAN

 • słowa kluczowe: Polska Akademia Nauk, Komitety PAN, gaz ziemny, gaz z łupków

  keywords: shale gas, natural gas, Polish Academy of Sciences, Committees of PAS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2014-0017

8
 • Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk dotyczące gazu ziemnego znajdującego się w warstwach łupkowych (tzw. „gazu łupkowego”)The statement of the Presidium of Polish Academy of Sciences referring to natural gas contained within shale strata (so-called “shale gas”) / przyg.: Tadeusz Chmielniak, [et al.], Wojciech GÓRECKI, Maciej KOTARBA, [et al.], Stanisław NAGY, [et al.], Jakub SIEMEK, Antoni TAJDUŚ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2014 nr 7, s. 34–38. — W. Górecki, M. Kotarba, J. Siemek, A. Tajduś – dod. afiliacja PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ Karola Bohdanowicza na rozwój geologii naftowej[Karol Bohdanowicz's influence on the development of petroleum geology] / Maciej J. KOTARBA // W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 24. — Bibliogr. s. 24. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: