Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Estimation of hydrous-pyrolysis kinetic parameters for oil generation from Baltic Cambrian and Tremadocian source rocks with Type-II kerogen / Dariusz WIĘCŁAW, Miachael D. Lewan, Maciej J. KOTARBA // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2010 vol. 54 no. 2, s. 217–226. — Bibliogr. s. 225–226. — Zeszyt tematyczny poświęcony badaniom geologicznym polskiego regionu Morza Bałtyckiego. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7569/6204

 • keywords: Cambrian, Baltic region, Ordovician, hydrous pyrolysis, organic sulfur, kinetic parameters, Type-II kerogen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Geology, ecology and petroleum of the lower Paleozoic strata in the Polish part of the Baltic region : introduction / Maciej J. KOTARBA // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2010 vol. 54 no. 2, s. 103–107. — Bibliogr. s. 107. — Zeszyt tematyczny poświęcony badaniom geologicznym polskiego regionu Morza Bałtyckiego. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7560/6195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Habitat and hydrocarbon potential of the lower Paleozoic source rocks in the Polish part of the Baltic region / Dariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Paweł KOSAKOWSKI, Adam KOWALSKI, Izabella Grotek // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2010 vol. 54 no. 2, s. 159–181. — Bibliogr. s. 180–181. — Zeszyt tematyczny poświęcony badaniom geologicznym polskiego regionu Morza Bałtyckiego

 • keywords: source rock, hydrocarbon potential, northern Poland, Baltic region, lower Paleozoic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena intensywności wtórnych procesów w złożach ropy naftowej mezozoicznego podłoża zapadliska przedkarpackiego na podstawie analizy lekkich węglowodorów ciekłychEvaluation of the secondary processes' intensity in the oils deposited in the Mesozoic basement of the Carpathian Foredeep based on the analysis of light hydrocarbons / Adam KOWALSKI, Maciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 663–667. — Bibliogr. s. 666–667, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Origin of hydrocarbon gases accumulated in the Middle Cambrian reservoirs of the Polish part of the Baltic region / Maciej J. KOTARBA // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2010 vol. 54 no. 2, s. 197–204. — Bibliogr. s. 203–204. — Zeszyt tematyczny poświęcony badaniom geologicznym polskiego regionu Morza Bałtyckiego. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7567/6202

 • keywords: hydrous pyrolysis, stable isotopes, thermogenic gases, Polish Baltic region, Upper Cambrian-Tremadocian source rock succession, microbial methane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Origin of oils accumulated in the Middle Cambrian reservoirs of the Polish part of the Baltic region / Dariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Adam KOWALSKI // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2010 vol. 54 no. 2, s. 205–216. — Bibliogr. s. 215–216. — Zeszyt tematyczny poświęcony badaniom geologicznym polskiego regionu Morza Bałtyckiego. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7568/6203

 • keywords: biomarkers, stable carbon isotopes, oil origin, oil-oil correlation, Baltic region, lower Paleozoic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Potencjał naftowy utworów jurajskich podłoża Karpat i zapadliska przedkarpackiego w rejonie Lwów-Sambor-Stryj (SW Ukraina)Petroleum potential of the Jurassic strata in the basement of the Carpathians and Carpathian Foreland in the Lviv-Sambor-Stryi area / Dariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Paweł KOSAKOWSKI, Yuriy V. Koltun, Igor V. Dudok // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 669–673. — Bibliogr. s. 673, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób pomiaru strumienia gazów złożowych emitowanych z przypowierzchniowych warstw gruntu do powietrza atmosferycznego[Method for measuring the flow of complex gases emitted by surface soil layers to the atmospheric air] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Adam KORUS, Maciej KOTARBA, Marek DZIENIEWICZ, Henryk SECHMAN. — Int.Cl.: G01N 33/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206259 B1 ; Udziel. 2010-03-09 ; Opubl. 2010-07-30. — Zgłosz. nr P.363957 z dn. 2003-12-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206259B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: