Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068 / ed. Maciej J. KOTARBA. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biological markers and stable carbon isotope studies of bitumen impregnating quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) / Maciej J. KOTARBA, Monika Fabiańska, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI, Hieronim ZYCH // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2009 vol. 79 no. 3, s. 463–480. — Bibliogr. s. 478–480, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_463_480.pdf

 • keywords: biomarkers, stable carbon isotopes, Ukraine, oil origin, Carpathian region, bitumen content, woolly rhinoceros, Starunia palaeontological site

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Characterisation of organic sulphur behaviour in hydrous pyrolysis products from Type-II and –IIS kerogens of the Oligocene Menilite Shales of the Polish Carpathians / Dariusz WIĘCŁAW, Michael D. Lewan, Maciej J. KOTARBA, John B. Curtis // W: IMOG : the 24\textsuperscript{th} International Meeting on Organic Geochemistry : Bremen, Germany 6\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} September 2009 : book of abstracts / European Association of Organic Geochemists. — Bremen : University of Bremen - MARUM, 2009. — S. 244. — Bibliogr. s. 244. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka macierzystości wybranych utworów fliszowych w przygranicznej strefie polskich Karpat ZewnętrznychSource rick characteristic of the selected flysch deposits in the transfrontier area of the Polish Outer Carpathians / Paweł KOSAKOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Maciej Jerzy KOTARBA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo– i gazonośności wschodniej części Karpat polskich, s. 155–190. — Bibliogr. s. 185–189, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-04-1/Geologia_2009_4-1_06.pdf

 • słowa kluczowe: kreda dolna, geochemia naftowa, potencjał węglowodorowy, Karpaty Zewnętrzne, warstwy menilitowe, kreda górna

  keywords: Lower Cretaceous, Outer Carpathians, petroleum geochemistry, hydrocarbon potential, Menilite Beds, Upper Cretaceous

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Copper isotope ratios of Kupferschiefer Shales and generated oils by hydrous pyrolysis / M. J. Pribil, W. I. Ridley, M. J. KOTARBA, M. D. Lewan // W: Goldschmidt 2009 [Dokument elektroniczny] : "Challenges to our volatile Planet" : June 21–26 Davos, Switzerland] : abstracts / Geochemical Society and the European Association of Geochemistry. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2009]. — 1 dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Distribution and origin of gaseous hydrocarbons and carbon dioxide in the quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) / Maciej J. KOTARBA, Henryk SECHMAN, Marek DZIENIEWICZ // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2009 vol. 79 no. 3, s. 403–419. — Bibliogr. s. 416–419. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_403_419.pdf

 • keywords: stable carbon isotopes, carbon dioxide origin, woolly rhinoceros, Starunia palaeontological site, near-surface geochemical survey, depth gas distribution, gaseous hydrocarbon origin, quaternary sediments, Ukrainian Carpathians

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Generation and migration in the Zechstein Main Dolomite carbonates in the Fore-Sudetic Monocline (SW Poland) / Paweł KOSAKOWSKI, Magdalena WRÓBEL, Marcin KRAJEWSKI, Katarzyna KRÓL, Maciej J. KOTARBA, Jacek MATYSZKIEWICZ // W: IMOG : the 24\textsuperscript{th} International Meeting on Organic Geochemistry : Bremen, Germany 6\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} September 2009 : book of abstracts / European Association of Organic Geochemists. — Bremen : University of Bremen - MARUM, 2009. — S. 437. — Bibliogr. s. 437

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Interdisciplinary studies at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) in the years 2006–2009: previous discoveries and research, purposes, results and perspectives / Maciej J. KOTARBA // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2009 vol. 79 no. 3, s. 219–241. — Bibiogr. s. 236–241, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_219_241.pdf

 • keywords: Ukraine, Pleistocene, Carpathian region, woolly rhinoceros, Starunia, abandoned ozokerite mine, palaeontological site

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Molecular and isotopic compositions of gases adsorbed to near surface sediments at Starunia palaeontological site and vincinity (Carpathian region, Ukraine) / Marek DZIENIEWICZ, Henryk SECHMAN, Maciej J. KOTARBA // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2009 vol. 79 no. 3, s. 421–437. — Bibliogr. s. 435–437, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_421_437.pdf

 • keywords: Ukraine, Quaternary sediments, Carpathian region, Starunia palaeontological site, near-surface geochemical survey, adsorbed gases, origin of gaseous hydrocarbons, origin of carbon dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Origin of gaseous hydrocarbons of the Outer Carpathians and Palaeozoic-Mesozoic basement in Southeastern Poland / M. J. KOTARBA // W: Shiraz 2009 : Bringing knowledge and technology to the field [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{st} international petroleum conference : 4–6 May 2009, Shiraz, Iran : extended abstracts / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, N. I. O. C, I. C. O. F. C South Zagros Oil & Gas Production Co.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Iran] : EAGE, 2009. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-65-8. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reade ; Napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Origin of natural waters and gases within the Upper Carboniferous coal-bearing and autochthonous Miocene strata in South-Western part of the Upper Silesian Coal Basin, Poland / Maciej J. KOTARBA, Irena Pluta // Applied Geochemistry ; ISSN 0883-2927. — 2009 vol. 24, s. 876–889. — Bibliogr. s. 888–889, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apgeochem.2009.01.013

14
15
 • The Starunia palaeontological site and idea of the Ukrainian-Polish trans-border geotourist trail “Traces of large extinct mammals, earth wax, oil and salt: from Starunia to Kraków”Stanowisko paleontologiczne w Staruni i idea utworzenia ukraińsko-polskiej trasy geoturystycznej „Śladami olbrzymich wymarłych ssaków, wosku ziemnego, ropy naftowej i soli: od Staruni do Krakowa” / Maciej J. KOTARBA // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 3(18), s. 5–20. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr., Streszcz.. — Dod. afiliacja: Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”. — tekst: https://journals.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/geotour/article/view/964

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, ropa naftowa, solanka, muzea przyrodnicze: Lwów i Kraków, ozokeryt, woda mineralna Na-Cl, nosorożec włochaty, trasa geoturystyczna, stanowisko paleontologiczne Starunia

  keywords: salt mine, woolly rhinoceros, Starunia palaeontological site, brine, Natural History Museums: Lviv (Ukraine) and Kraków (Poland), ozokerite, Na-Cl mineral water, geotourist trail

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Timing and extent of petroleum processes in Lower Paleozoic petroleum system in Western part of the Baltic Basin / M. WRÓBEL, M. J. KOTARBA, P. KOSAKOWSKI // W: Amsterdam'09 [Dokument elektroniczny] : balancing global resources : 71\textsuperscript{st} EAGE conference & exhibition : 8–11 June 2009 Amsterdam : extended abstracts & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientist & Engineers. — [Amsterdam]: EAGE, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-67-2. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zechstein petroleum system in the Western Pomerania, NW Poland / P. KOSAKOWSKI, M. J. KOTARBA, M. WRÓBEL // W: Amsterdam'09 [Dokument elektroniczny] : balancing global resources : 71\textsuperscript{st} EAGE conference & exhibition : 8–11 June 2009 Amsterdam : extended abstracts & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientist & Engineers. — [Amsterdam]: EAGE, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-67-2. — s. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: