Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Organic geochemical study and genetic correlation of natural gas, oil and Menilite source rocks in the area between San and Stryi rivers (Polish and Ukrainian Carpathians) / M. J. KOTARBA, D. WIĘCŁAW, Y. V. Koltun, L. Marynowski, J. KUŚMIEREK, I. V. Dudok // Organic Geochemistry ; ISSN 0146-6380. — 2007 vol. 38 iss. 8, s. 1431–1456. — Bibliogr. s. 1454–1456, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/k9gNR5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.orggeochem.2007.03.012

2
 • Rozmieszczenie strefy redukcyjnej, przejściowej i utlenionej w łupku miedzinośnym na monoklinie przedsudeckiej na podstawie wskaźników materii organicznej : abstraktReduced, transitional and oxidised zones distribution in the Kupferschiefer in Foresudetic Monocline based on indices of organic matter : abstract / Dariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, Sławomir Oszczepalski, Leszek Marynowski // W: Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi : konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem prof. dr. hab. Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska : Lubin, 26–28 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Andrzej Banaszak, Stanisław Downorowicz. — [Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny], [2007]. — Na okł. dodatkowo: 50-lecie odkrycia złoża rud miedzi. — S. 79–81. — Pełny tekst w Biuletyn PIG 2007 nr 423

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wiek mineralizacji miedziowej w analizie dojrzałości materii organicznej łupku miedzionośnego i relacji do tektoniki południowej części monokliny przedsudeckiej : abstraktThe time of copper mineralization based on thermal maturity modelling of Kupferschiefer and in relation to tectonic of southern part Fore-Sudetic Monocline (SW Poland) : abstract / Paweł KOSAKOWSKI, Andrzej Markiewicz, Maciej J. KOTARBA, Sławomir Oszczepalski, Dariusz WIĘCŁAW // W: Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi : konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem prof. dr. hab. Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska : Lubin, 26–28 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Andrzej Banaszak, Stanisław Downorowicz. — [Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny], [2007]. — Na okł. dodatkowo: 50-lecie odkrycia złoża rud miedzi. — S. 83–85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: