Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Generation potential of the Zechstein Main Dolomite $(Ca2)$ carbonates in the Gorzów Wielkopolski–Międzychód–Lubiatów area : geological and geochemical approach to microbial-algal source rock / Maciej KOTARBA, Ryszard Wagner // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2007 t. 55 nr 12/1, s. 1025–1036. — Bibliogr. s. 1035–1036, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/N3XVvk

 • keywords: hydrocarbon potential, Zechstein Main Dolomite, modelling of hydrocarbon generation and expulsion processes, petroleum generation kinetics, geological and geochemical characteristics of microbial-algal source rock, Gorzów Wielkopolski–Międzychód–Lubiatów area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Organic geochemical study and genetic correlation of natural gas, oil and Menilite source rocks in the area between San and Stryi rivers (Polish and Ukrainian Carpathians) / M. J. KOTARBA, D. WIĘCŁAW, Y. V. Koltun, L. Marynowski, J. KUŚMIEREK, I. V. Dudok // Organic Geochemistry ; ISSN 0146-6380. — 2007 vol. 38 iss. 8, s. 1431–1456. — Bibliogr. s. 1454–1456, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/k9gNR5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.orggeochem.2007.03.012

3
 • Rozmieszczenie strefy redukcyjnej, przejściowej i utlenionej w łupku miedzionośnym na monoklinie przedsudeckiej na podstawie wskaźników materii organicznejReduced, transitional and oxidised zones distribution in the Kupferschiefer in Fore-Sudetic Monocline based on indices of organic matter / Dariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, Sławomir Oszczepalski, Leszek Marynowski // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2007 nr 423, s. 125–138. — Bibliogr. s. 135–137, Abstr., Summ.. — Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi = Geological, economic and social significance of the discovery of the copper deposits / pod red. nauk. Sławomira Oszczepalskiego ; PIG. — Warszawa : PIG, 2007

 • słowa kluczowe: materia organiczna, łupek miedzionośny, strefa utleniona, strefa przejściowa, strefa redukcyjna, węglowodory aromatyczne, Rock-Eval

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wiek mineralizacji kruszcowej w analizie dojrzałości materii organicznej łupku miedzionośnego i jego powiązanie z tektoniką południowej części monokliny przedsudeckiejThe timing of ore mineralization based on thermal maturity modelling of Kupferschiefer strata and its relation to tectonics of southern part of the Fore-Sudetic Monocline (SW Poland) / Paweł KOSAKOWSKI, Andrzej Markiewicz, Maciej J. KOTARBA, Sławomir Oszczepalski, Dariusz WIĘCŁAW // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2007 nr 423, s. 139–150. — Bibliogr. s. 146–148, Abstr., Summ.. — Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi = Geological, economic and social significance of the discovery of the copper deposits / pod red. nauk. Sławomira Oszczepalskiego. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2007

 • keywords: maturity modelling, Kupferschiefer, organic matter, Fore-Sudetic Monocline, time of mineralization, tectonic regime

  cyfrowy identyfikator dokumentu: