Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Pochodzenie wód i gazów z karbonu KWK Morcinek oraz miocenu w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoOrigin of waters and gases of Carboniferous from the Morcinek coal mine and Miocene in the southwestern part of the Upper Silesian Coal Basin / Irena Pluta, Maciej J. KOTARBA // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXX sympozjum : Kraków, 18–19 kwietnia 2007 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2007]. — ISBN: 978-83-919850-3-8. — S. 109–116. — Bibliogr. s. 115–116, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Rozmieszczenie strefy redukcyjnej, przejściowej i utlenionej w łupku miedzinośnym na monoklinie przedsudeckiej na podstawie wskaźników materii organicznej : abstraktReduced, transitional and oxidised zones distribution in the Kupferschiefer in Foresudetic Monocline based on indices of organic matter : abstract / Dariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, Sławomir Oszczepalski, Leszek Marynowski // W: Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi : konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem prof. dr. hab. Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska : Lubin, 26–28 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Andrzej Banaszak, Stanisław Downorowicz. — [Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny], [2007]. — Na okł. dodatkowo: 50-lecie odkrycia złoża rud miedzi. — S. 79–81. — Pełny tekst w Biuletyn PIG 2007 nr 423

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Rozmieszczenie strefy redukcyjnej, przejściowej i utlenionej w łupku miedzionośnym na monoklinie przedsudeckiej na podstawie wskaźników materii organicznejReduced, transitional and oxidised zones distribution in the Kupferschiefer in Fore-Sudetic Monocline based on indices of organic matter / Dariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, Sławomir Oszczepalski, Leszek Marynowski // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2007 nr 423, s. 125–138. — Bibliogr. s. 135–137, Abstr., Summ.. — Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi = Geological, economic and social significance of the discovery of the copper deposits / pod red. nauk. Sławomira Oszczepalskiego ; PIG. — Warszawa : PIG, 2007

 • słowa kluczowe: materia organiczna, łupek miedzionośny, strefa utleniona, strefa przejściowa, strefa redukcyjna, węglowodory aromatyczne, Rock-Eval

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wiek mineralizacji kruszcowej w analizie dojrzałości materii organicznej łupku miedzionośnego i jego powiązanie z tektoniką południowej części monokliny przedsudeckiejThe timing of ore mineralization based on thermal maturity modelling of Kupferschiefer strata and its relation to tectonics of southern part of the Fore-Sudetic Monocline (SW Poland) / Paweł KOSAKOWSKI, Andrzej Markiewicz, Maciej J. KOTARBA, Sławomir Oszczepalski, Dariusz WIĘCŁAW // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2007 nr 423, s. 139–150. — Bibliogr. s. 146–148, Abstr., Summ.. — Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi = Geological, economic and social significance of the discovery of the copper deposits / pod red. nauk. Sławomira Oszczepalskiego. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wiek mineralizacji miedziowej w analizie dojrzałości materii organicznej łupku miedzionośnego i relacji do tektoniki południowej części monokliny przedsudeckiej : abstraktThe time of copper mineralization based on thermal maturity modelling of Kupferschiefer and in relation to tectonic of southern part Fore-Sudetic Monocline (SW Poland) : abstract / Paweł KOSAKOWSKI, Andrzej Markiewicz, Maciej J. KOTARBA, Sławomir Oszczepalski, Dariusz WIĘCŁAW // W: Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi : konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem prof. dr. hab. Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska : Lubin, 26–28 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Andrzej Banaszak, Stanisław Downorowicz. — [Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny], [2007]. — Na okł. dodatkowo: 50-lecie odkrycia złoża rud miedzi. — S. 83–85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: