Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach karbonu i czerwonego spągowca w nadbałtyckiej części Pomorza ZachodniegoOirigin of natural gases accumulated in Carboniferous and Rotliegend strata on the Baltic part of the Western Pomerania / Maciej J. KOTARBA, Jędrzej Pokorski, Cezary Grelowski, Paweł KOSAKOWSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2005 t. 53 nr 5, s. 425–433. — Bibliogr. s. 433, Summ.. — tekst: https://www-1pgi-1gov-1pl-17f4gh04g08b2.wbg2.bg.agh.edu.pl/images/stories/przeglad/pdf/pg_2005_05_24.pdf

 • keywords: petroleum geochemistry, Carboniferous, gas origin, stable isotopes, methane, Rotliegend, Western Pomerenia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Geochemical survey, molecular and isotopic compositions, and genetic identification of near-surface gases from the Starunia area, fore-Carpathian region, UkraineBadania geochemiczne, skład cząsteczkowy i izotopowy oraz identyfikacja genetyczna gazów strefy przypowierzchniowej w rejonie Staruni (region podkarpacki, Ukraina) / Maciej J. KOTARBA, Marek DZIENIEWICZ, Henryk SECHMAN // W: Polish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses = Polskie i ukraińskie badania geologiczne (2004-2005) w Staruni na obszarze występowania nosorożców włochatych / ed. Maciej J. Kotarba ; GEOSPHERE Society of Research on Environmental Changes, Ministry of the Environment. — Warszawa ; Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005. — Dod. ISBN: 8373728473. — ISBN10: 839157654X. — S. 157–174. — Bibliogr. s. 172–173, Abstr., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Potencjał węglowodorowy skał macierzystych i geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego w strefie RzeszowaHydrocarbon potential of source rocks and origin of natural gases accumulated in Miocene strata of the Carpathian Foredeep in Rzeszów area / Maciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Paweł KOSAKOWSKI, Adam KOWALSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2005 t. 53 nr 1, s. 67–76. — Bibliogr. s. 76, Summ.

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, gaz ziemny, geochemia, potencjał węglowodorowy, izotopy trwałe, miocen autochtoniczny, kopalna substancja organiczna

  keywords: Carpathian Foredeep, gas origin, stable isotopes, hydrocarbon potential, organic matter, organic geochemistry, methane, autochthonous Miocene, microbial processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób pomiaru strumienia gazów złożowych emitowanych z przypowierzchniowych warstw gruntu do powietrza atmosferycznego[Method for measuring the flow of complex gases emitted by surface soil layers to the atmospheric air] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORUS Adam, KOTARBA Maciej, DZIENIEWICZ Marek, SECHMAN Henryk. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: G01N 33/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 363957 A1 ; Opubl. 2005-06-13. — Zgłosz. nr PL363957 z dn. 2003-12-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 12, s. 105. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL363957A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: