Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Geneza gazu i substancji organicznej w jeziorach Wigierskich w świetle wstępnych badań izotopowych[Origin of gases and organic matter in Wigry lakes based on preliminary isotope investigation] / Maciej J. KOTARBA // W: Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. 1: 2003 / pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza ; PAU. — Kraków : PAU, 2003. — S. 57–60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ocena macierzystości i potencjału naftowego utworów jury środkowej południowo-wschodniej PolskiEvaluation of source rock and petroleum potential of Middle Jurassic strata in the south-eastern part of Poland / Maciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Paweł KOSAKOWSKI, Jarosław Zacharski, Adam KOWALSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 12, s. 1031–1040. — Bibliogr. s. 1040, Summ.. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/download/13917/12325

 • słowa kluczowe: geochemia naftowa, potencjał węglowodorowy, jura środkowa/górna, skała macierzysta, modelowanie procesu generowania i ekspulsji, podłoże zapadliska przedkarpackiego

  keywords: petroleum geochemistry, source rock, hydrocarbon potential, Middle Jurassic, modelling of generation and expulsion processes, basement of the Carpathian Foredeep

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Oil/source correlation in the Zechstein Main Dolomite, NW Poland: biomarkers and stable carbon isotopes approach / Adam KOWALSKI, Maciej J. KOTARBA, Paweł KOSAKOWSKI, Franciszek Czechowski // W: 21\textsuperscript{st} [Twenty first] International Meeting on Organic Geochemistry : 21\textsuperscript{st} IMOG Kraków 2003 : 8–12 September 2003 Kraków, Poland : book of abstracts, Pt. 2 / European Association of Organic Geochemists. — [Poland] : Society of Research on Environmental Changes “GEOSPHERE”, 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 231–232. — Bibliogr. s. 232

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Petroleum potential of organic facies of the oligocene menilite shales of the Polish Carpathians: hydrous pyrolysis approach / John B. Curtis, Maciej J. KOTARBA, Michael D. Lewan, Dariusz WIĘCŁAW // W: 21\textsuperscript{st} [Twenty first] International Meeting on Organic Geochemistry : 21\textsuperscript{st} IMOG Kraków 2003 : 8–12 September 2003 Kraków, Poland : book of abstracts, Pt. 1 / European Association of Organic Geochemists. — [Poland] : Society of Research on Environmental Changes “GEOSPHERE”, 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 71–72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Potencjał naftowy utworów dolomitu głównego w strefie Kamienia Pomorskiego. Cz. 2, Analiza ropotwórczościPetroleum potential of the Main Dolomite strata of the Kamień Pomorski area (northern Poland). Pt. 2, Petroleum generation and expulsion processes / Paweł KOSAKOWSKI, Wacław BURZEWSKI, Maciej J. KOTARBA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 8, s. 663–672. — Bibliogr. s. 671–672, Summ.

 • słowa kluczowe: dolomit główny, potencjał węglowodorowy, platforma węglanowa Kamienia Pomorskiego, ewolucja termiczna, modelowanie procesu generowania i ekspulsji węglowodorów

  keywords: Main Dolomite, hydrocarbon potential, thermal evolution, generation and expulsion modelling of hydrocarbon, Kamień Pomorski carbonate platform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Potencjał naftowy utworów dolomitu głównego w strefie Kamienia Pomorskiego. Cz. 1, MacierzystośćPetroleum potential of the Main Dolomite strata of the Kamień Pomorski area (northern Poland). Pt. 1, Source rock / Maciej J. KOTARBA, Paweł KOSAKOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 7, s. 587–594. — Bibliogr. s. 593–594, Summ.

 • słowa kluczowe: dolomit główny, geochemia naftowa, skała macierzysta, strefy paleogeograficzne, platforma węglanowa Kamienia Pomorskiego

  keywords: petroleum geochemistry, Main Dolomite, source rock, carbonate platform, paleogeographic zones, Kamień Pomorski

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Stable carbon isotopes and atmospheric methane flux from the Lower Silesian Coal Basin, Poland / Maciej J. KOTARBA, Adam KORUS, Wioletta WIĘCŁAW // W: 4th European meeting on Environmental chemistry : Plymouth, England 10–13 December 2003 : book of abstracts / ACE Association of Chemistry and the Environment ; The University of Plymouth. — [England : s. n.], [2003]. — S. 107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: