Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • 2nd international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. KOTARBA, M. WRÓBEL ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — 126 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-83-915765-9-5. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Gas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical controlsGeologiczne i geochemiczne uwarunkowania występowania zagrożeń gazowych w strefie przypowierzchniowej niecki wałbrzyskiej związanych z likwidacją kopalń węgla kamiennego / ed. Maciej J. KOTARBA ; Society of Research on Environmental Changes GEOSFERA. — Kraków : SRECh "GEOSPHERE", 2002. — XI, 212 s. + mapy. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Możliwości generowania węglowodorów w skałach karbonu w południowej części bloku górnośląskiego i małopolskiegoHydrocarbon generation potential of Carboniferous rocks in the southern part of the Upper Silesian and Małopolska blocks / pod red. Macieja J. KOTARBY ; GEOSFERA Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : TBPŚ „Geosfera”, 2004. — 141 s., rys.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-915765-3-1. — Dod. ISBN: 83-89541-32-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Polish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinocerosesPolskie i ukraińskie badania geologiczne (2004–2005) w Staruni na obszarze występowania nosorożców włochatych / ed. Maciej J. KOTARBA ; GEOSPHERE Society of Research on Environmental Changes, Ministry of the Environment. — Warszawa ; Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005. — 218 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-915765-4-X. — Dod. ISBN: 83-7372-847-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Prirodno-ìstorična spadŝina Starunì = Przyrodniczo-historyczna spuścizna Staruni : tezi dopovìdej Drugoï Mìžnarodnoï naukovoï konferencìï do 100-rìččâ peršoï znahìdki mamonta ì volohatogo nosoroga v Starunì u 1907 rocì = materiały na II międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 100-rocznicy znalezienia pierwszego mamuta i nosorożca włochatego w Staruni w 1907 roku : Starunâ–L'vìv–Ìvano-Frankìvs'k–Krakìv, 15–17 travnâ 2008 roku = Starunia–Lwów–Iwano-Frankiwsk–Kraków, 15–17 maja 2008 roku / red. kol. KOTARBA M. J. [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”, cop. 2008. — 194 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-83-915765-6-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony[Natural environment transformation versus sustainable development] / pod red. Macieja J. KOTARBY ; GEOSFERA Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2008. — VIII, 309 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-915765-7-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: