Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Górecki, prof. zw. dr hab. inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3280-2855

ResearcherID: brak

Scopus: 7003591971

PBN: 900396

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 157, z ogólnej liczby 171 publikacji Autora


1
 • Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych
2
 • Analiza i ocena możliwości wykorzystania czystej ekologicznie energii geotermalnej w Polsce
3
 • Analiza porównawcza zasobów złóż węglowodorów typu shale gas/oil na obszarze basenów bałtyckiego i lubelskiego w oparciu o wyniki trówymiarowych modelowań strukturalno-parametrycznych
4
 • Application of USGS methodology for assessing continuous petroleum resources of the paleozoic strata – Wejherowo area
5
 • Applied geology
6
 • Assessment of geothermal energy resources of Mesozoic and Palaeozoic formations in the Polish lowlands
7
 • Assessment of unconventional gas/oil resources for the Lower Palaeozoic shale in Poland
8
 • Atlases of geothermal resources in the Polish Lowlands – the compendium of knowledge for specialists and future investors
9
 • Atlases of geothermal waters and energy resources in Poland
10
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
11
 • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
12
 • Atlas of geothermal resources in Europe
13
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
14
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
15
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
16
 • Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce
17
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim
18
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim
19
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
20
 • Badania koncentracji metanu i bakterii utleniających węglowodory gazowe w aspekcie interpretacji pułapek naftowych w utworach miocenu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego – rejon Munina Wielka–Morawsko
21
 • Badania laboratoryjne na próbkach skał z wytypowanych obszarów
22
 • Badanie składu gazów glebowych – przykłady zastosowań w prospekcji naftowej i ochronie środowiska
23
 • Budowa geologiczna obszarów badań, analiza porównawcza
24
 • Carboniferous petroleum system of the Fore-Sudetic monocline (southwestern Poland)
25
 • Charakterystyka systemów geotermalnych na świecie i w Polsce