Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Górecki, prof. dr hab. inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3280-2855

ResearcherID: brak

Scopus: 7003591971

PBN: 900396

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 202, z ogólnej liczby 216 publikacji Autora


1
 • Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych
2
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach jury środkowej i górnej oraz triasu na Niżu Polskim
3
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach Jury środkowej i górnej oraz Triasu na Niżu Polskim
4
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w wytypowanych zbiornikach geotermalnych Dewonu, Karbonu i Permu na Niżu Polskim
5
 • Analiza i ocena możliwości wykorzystania czystej ekologicznie energii geotermalnej w Polsce
6
 • Analiza porównawcza zasobów złóż węglowodorów typu shale gas/oil na obszarze basenów bałtyckiego i lubelskiego w oparciu o wyniki trówymiarowych modelowań strukturalno-parametrycznych
7
 • Anomalnie wysokie ciśnienia złożowe w utworach dolomitu głównego północno-zachodniej Polski
8
 • Application of surface gas measurements to evaluation and control of underground gas storage and productive wells
9
 • Application of USGS methodology for assessing continuous petroleum resources of the paleozoic strata – Wejherowo area
10
 • Applied geology
11
 • Assessment of geothermal energy resources of Mesozoic and Palaeozoic formations in the Polish lowlands
12
 • Assessment of unconventional gas/oil resources for the Lower Palaeozoic shale in Poland
13
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
14
 • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
15
 • Atlas of geothermal resources in Europe
16
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
17
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
18
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
19
 • Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce
20
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim
21
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim
22
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
23
 • Atlases of geothermal resources in the Polish Lowlands – the compendium of knowledge for specialists and future investors
24
 • Atlases of geothermal waters and energy resources in Poland
25
 • Badania kompakcji pokrywy osadowej środkowej i północnej Polski