Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Czopek, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [referat, 2001]
 • TytułAnaliza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach jury środkowej i górnej oraz triasu na Niżu Polskim
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Barbara CZOPEK, Anna FALKIEWICZ, Mirosław JANOWSKI, Mariusz JARZYŃSKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Barbara MASŁOWSKA-KUŚNIERZ
  Źródło„Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — S. 373–377
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułIlościowa charakterystyka parametrów petrofizycznych ropo- i gazonośnych litofacji fliszowych w profilach wierceń wschodniej części polskich Karpat
  AutorzyBarbara CZOPEK, Monika SZCZYGIEŁ, Urszula Baran
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo– i gazonośności wschodniej części Karpat polskich, s. 47–93. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-04-1/Geologia_2009_4-1_02.pdf
 • słowa kluczowe: prospekcja naftowa, Karpaty Zewnętrzne, formacje fliszowe, seria śląska i skolska, profile wierceń, interpretacja profilowań geofizycznych, charakterystyka piaskowców ropo- i gazonośnych

  keywords: Outer Carpathians, flysch formations, Silesian and Skole series, prospecting for petroleum, well sections, interpretation of well logs, characteristics of oil- and gas-bearing sandstones

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułInterpretacja ilościowa profilowań geofizyki otworowej w przypadku niskiej jakości profilowań i ograniczonego zakresu metodycznego pomiarów
  AutorzyBarbara CZOPEK, Józef Nowak
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2011 t. 37 z. 4, s. 517–535. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-04/Geologia_2011_4_03.pdf
 • słowa kluczowe: geofizyka otworowa, niekompletne dane, kalibracja profilowań radiometrycznych, korekta profilowań, petrofizyczna analiza ilościowa, profilowanie syntetyczne

  keywords: well logging, incomplete data, calibration of radiometric logs, well log correction, petrophysical quantitative analysis, synthetic logs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułOkreślanie kompakcji skał klastycznych w Antyklinorium Pomorskim na podstawie neutronowych profilowań w otworach wiertniczych
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Michał STEFANIUK, Paweł Baranowski, Barbara CZOPEK, Tomasz MAĆKOWSKI
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 197–199
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2001]
 • TytułPotencjalne możliwości wykorzystania energii wód geotrmalnych na obszarze niecki warszawskiej
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Barbara CZOPEK, Anna FALKIEWICZ, Mirosław JANOWSKI, Mariusz JARZYŃSKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Barbara MASŁOWSKA-KUŚNIERZ
  Źródło„Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — S. 369–372
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13