Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Czopek, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
2
3
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułIlościowa charakterystyka parametrów petrofizycznych ropo- i gazonośnych litofacji fliszowych w profilach wierceń wschodniej części polskich Karpat
  AutorzyBarbara CZOPEK, Monika SZCZYGIEŁ, Urszula Baran
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo– i gazonośności wschodniej części Karpat polskich, s. 47–93. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-04-1/Geologia_2009_4-1_02.pdf
 • słowa kluczowe: prospekcja naftowa, Karpaty Zewnętrzne, formacje fliszowe, seria śląska i skolska, profile wierceń, interpretacja profilowań geofizycznych, charakterystyka piaskowców ropo- i gazonośnych

  keywords: Outer Carpathians, flysch formations, Silesian and Skole series, prospecting for petroleum, well sections, interpretation of well logs, characteristics of oil- and gas-bearing sandstones

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułInterpretacja ilościowa profilowań geofizyki otworowej w przypadku niskiej jakości profilowań i ograniczonego zakresu metodycznego pomiarów
  AutorzyBarbara CZOPEK, Józef Nowak
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2011 t. 37 z. 4, s. 517–535. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-04/Geologia_2011_4_03.pdf
 • słowa kluczowe: geofizyka otworowa, niekompletne dane, kalibracja profilowań radiometrycznych, korekta profilowań, petrofizyczna analiza ilościowa, profilowanie syntetyczne

  keywords: well logging, incomplete data, calibration of radiometric logs, well log correction, petrophysical quantitative analysis, synthetic logs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9