Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Czopek, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
  • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach Jury środkowej i górnej oraz Triasu na Niżu Polskim
2
  • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w wytypowanych zbiornikach geotermalnych Dewonu, Karbonu i Permu na Niżu Polskim
3
  • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
4
  • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
5
  • Ilościowa charakterystyka parametrów petrofizycznych ropo- i gazonośnych litofacji fliszowych w profilach wierceń wschodniej części polskich Karpat
6
  • Interpretacja ilościowa profilowań geofizyki otworowej w przypadku niskiej jakości profilowań i ograniczonego zakresu metodycznego pomiarów
7
  • Modele geologiczno-geofizyczne wytypowanych obszarów perspektywicznych dla systemów geotermalnych HDR i/lub EGS
8
  • Modele statyczne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Grabownica
9
  • Studium możliwości inwestycyjnych nad wykorzystaniem energii geotermalnej w zbiornikach dolnojurajskim i dolnokredowym w synklinorium mogileńsko-łódzkim na Niżu Polskim