Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Czopek, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach jury środkowej i górnej oraz triasu na Niżu Polskim
2
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach Jury środkowej i górnej oraz Triasu na Niżu Polskim
3
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w wytypowanych zbiornikach geotermalnych Dewonu, Karbonu i Permu na Niżu Polskim
4
 • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
5
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
6
 • Ilościowa charakterystyka parametrów petrofizycznych ropo- i gazonośnych litofacji fliszowych w profilach wierceń wschodniej części polskich Karpat
7
 • Interpretacja ilościowa profilowań geofizyki otworowej w przypadku niskiej jakości profilowań i ograniczonego zakresu metodycznego pomiarów
8
 • Modele geologiczno-geofizyczne wytypowanych obszarów perspektywicznych dla systemów geotermalnych HDR i/lub EGS
9
 • Modele statyczne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Grabownica
10
 • Określanie kompakcji skał klastycznych w Antyklinorium Pomorskim na podstawie neutronowych profilowań w otworach wiertniczych
11
 • Potencjalne możliwości wykorzystania energii wód geotrmalnych na obszarze niecki warszawskiej
12
 • Regional modeling of petrophysical parameters of carboniferous and upper devonian formations in the Lublin Region
13
 • Studium możliwości inwestycyjnych nad wykorzystaniem energii geotermalnej w zbiornikach dolnojurajskim i dolnokredowym w synklinorium mogileńsko-łódzkim na Niżu Polskim