Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Czopek, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem12112512
201311
201211
2011321
200911
200311
2001321
200011
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem121011
201311
201211
2011321
200911
200311
200133
200011
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1212
201311
201211
201133
200911
200311
200133
200011
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1212
201311
201211
201133
200911
200311
200133
200011
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1266
201311
201211
201133
200911
200311
200133
200011
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1257
201311
201211
2011321
200911
200311
200133
200011
1999111
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach jury środkowej i górnej oraz triasu na Niżu PolskimGeological analysis and evaluation of water and geothermal energy resources for the middle and Upper Jurassic and Triassic formations on the Polish Lowlands / Wojciech GÓRECKI, Barbara CZOPEK, Anna FALKIEWICZ, Mirosław JANOWSKI, Mariusz JARZYŃSKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Barbara MASŁOWSKA-KUŚNIERZ // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — S. 373–377. — Bibliogr. s. 376–377, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach Jury środkowej i górnej oraz Triasu na Niżu Polskim : umowa nr 9 T12B 021 13[Geological analysis and assessment of geothermal waters and energy in the formations of the Middle and Upper Jura and Triass in the Polish Lowlands] / kier. projektu: Wojciech GÓRECKI ; aut.: Barbara CZOPEK, Anna FALKIEWICZ, Mirosław JANOWSKI, Mariusz JARZYŃSKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Barbara MASŁOWSKA-KUŚNIERZ ; współprac.: Barbara Bruszewska, Natalia Górecka, Roman NEY, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Jan SOBOŃ. — Kraków : [s. n.], 2000. — 114, 74 s.. — Bibliogr. s. 106–113. — Dod. dołączone luźno mapy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w wytypowanych zbiornikach geotermalnych Dewonu, Karbonu i Permu na Niżu Polskim : umowa nr 9 T12B 005 19[Geological analysis and assessment of geothermal waters and energy in selected geothermal reservoirs of Devon, Karbon and Perm in the Polish Lowlands] / kier. projektu: Wojciech GÓRECKI ; aut.: Tomasz KOZDRA, Marek HAJTO, Mariusz JARZYŃSKI, Barbara CZOPEK, Barbara MASŁOWSKA-KUŚNIERZ, Mirosław JANOWSKI, Anna FALKIEWICZ ; współprac.: Paweł POPRAWA. — Kraków : [s. n.], 2003. — 101, 86 s.. — Bibliogr. s. 98–100. — Dod. dołączone luźno mapy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Ilościowa charakterystyka parametrów petrofizycznych ropo- i gazonośnych litofacji fliszowych w profilach wierceń wschodniej części polskich KarpatQuantitative characteristics of petrophysical parameters of oil- and gas-bearing flysch lithofacies in well sections of the Polish Eastern Carpathians / Barbara CZOPEK, Monika SZCZYGIEŁ, Urszula Baran // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo– i gazonośności wschodniej części Karpat polskich, s. 47–93. — Bibliogr. s. 91–92, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-04-1/Geologia_2009_4-1_02.pdf

 • słowa kluczowe: prospekcja naftowa, Karpaty Zewnętrzne, formacje fliszowe, seria śląska i skolska, profile wierceń, interpretacja profilowań geofizycznych, charakterystyka piaskowców ropo- i gazonośnych

  keywords: Outer Carpathians, flysch formations, Silesian and Skole series, prospecting for petroleum, well sections, interpretation of well logs, characteristics of oil- and gas-bearing sandstones

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Interpretacja ilościowa profilowań geofizyki otworowej w przypadku niskiej jakości profilowań i ograniczonego zakresu metodycznego pomiarówQuantitative interpretation of well logs for cases of low quality logs and limited measurement methods / Barbara CZOPEK, Józef Nowak // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 4, s. 517–535. — Bibliogr. s. 533–534, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-04/Geologia_2011_4_03.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka otworowa, niekompletne dane, kalibracja profilowań radiometrycznych, korekta profilowań, petrofizyczna analiza ilościowa, profilowanie syntetyczne

  keywords: well logging, incomplete data, calibration of radiometric logs, well log correction, petrophysical quantitative analysis, synthetic logs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modele geologiczno-geofizyczne wytypowanych obszarów perspektywicznych dla systemów geotermalnych HDR i/lub EGS[Geological and geophysical models of selected prospective areas for geothermal systems HDR and/or EGS] / K. Pieniądz, E. GÓRSKA-MRUK, [et al.], L. SMOLARSKI, [et al.], W. GÓRECKI, [et al.], B. PAPIERNIK, G. MACHOWSKI, B. CZOPEK, A. HAŁADUS, J. KANIA, A. SZCZEPAŃSKI, M STEFANIUK, [et al.] A. SOWIŻDŻAŁ // W: Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce / red. oprac. Adam Wójcicki, Anna Sowiżdżał, Wiesław Bujakowski ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa ; Kraków : Ministerstwo Środowiska, cop. 2013. — ISBN: 978-83-7863-263-4. — S. 92–160. — Bibliogr. dla całości s. 235-243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modele statyczne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego GrabownicaStatic models of the Grabownica oil and gas field / Bartosz PAPIERNIK, Paweł Zwoliński, Barbara CZOPEK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 1, s. 175–196. — Bibliogr. s. 193–195, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-01/Geologia_2011_1_08.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Określanie kompakcji skał klastycznych w Antyklinorium Pomorskim na podstawie neutronowych profilowań w otworach wiertniczychEvaluation of compaction of siliciclastic rocks from the Pomeranian Anticlinorium based on neutron gamma logs / Wojciech GÓRECKI, Michał STEFANIUK, Paweł Baranowski, Barbara CZOPEK, Tomasz MAĆKOWSKI // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 197–199. — Bibliogr. s. 199, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Potencjalne możliwości wykorzystania energii wód geotrmalnych na obszarze niecki warszawskiejPotential possibilities of the utilisation of the geothermal water energy on the Warszawa Trough / Wojciech GÓRECKI, Barbara CZOPEK, Anna FALKIEWICZ, Mirosław JANOWSKI, Mariusz JARZYŃSKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Barbara MASŁOWSKA-KUŚNIERZ // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — S. 369–372. — Bibliogr. s. 372, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Regional modeling of petrophysical parameters of carboniferous and upper devonian formations in the Lublin Region / Wojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Artur P. ŁAPINKIEWICZ, Michał STEFANIUK, Beata REICHER, Barbara CZOPEK // Oil and Gas News from Poland / Polish Oil and Gas Company. — 1999 vol. 9 spec. iss., s. 117–132. — Bibliogr. s. 132. — 61\textsuperscript{st} EAGE Conference & Technical exhibition : Helsinki, 7–11 June 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: