Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Botor, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0157-4885

ResearcherID: brak

Scopus: 6506950899

PBN: 900366

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Analiza ramanowska materii organicznej z czapy wysadu Kłodawa jako wskaźnik przemian temperaturowych
2
  • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants
3
  • Ewolucja termiczna dolnokarbońskiej facji kulmu basenu morawsko-śląskiego (Nízký Jeseník, Czechy)
4
  • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
5
  • Paleozoic evolution of the Eastern European Platform in Poland and shale gas potential
6
  • Superposition of burial hydrothermal events: late to post-Variscan thermal evolution of the Moravo-Silesian Culm Basin in the Nízký Jeseník Mountains (NE Czech Republic – SW Poland)
7
  • Tectono-thermal evolution of the Lower Paleozoic petroleum source rocks in the southern Lublin Trough: implications for shale gas exploration from maturity modeling
8
  • Tectono-thermal evolution of the Lower Paleozoic petroleum source rocks in the southern Lublin Trough (SW slope of the East European Craton, Poland): implications for shale gas exploration from maturity modeling
9
  • The Raman spectroscopy of organic matter in the Kłodawa salt dome cap-rock – an indicator of thermal alteration
10
  • Thermal history of the Moravo-Silesian Lower Carboniferous Culm Basin in the Nízký Jeseník Mountains (NE Czech Republic – SW Poland)