Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Botor, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0157-4885

ResearcherID: brak

Scopus: 6506950899

PBN: 900366

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • A charge history of natural gases from the Rotliegend deposits in the western Poland as an effect of hydrocarbon generation and expulsion in the Carboniferrous source rocks: previous and new model
2
  • Hydrocarbon potential of the Carboniferous – Lower Permian Total Petroleum System in the Polish part of the SPB
3
  • Jednowymiarowe modelowania historii termicznej utworów górnokarbońskich w SW części GZW
4
  • Modelowania stopnia uwęglenia w utworach karbońskich w Niecce Noworudzkiej