Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Botor, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0157-4885

ResearcherID: brak

Scopus: 6506950899

PBN: 900366

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Burial and thermal history of the Stephanian Sabero basin (The Cantabrian Zone, NW Spain)
2
  • Ewolucja paleogeotermiczna basenu węglonośnego Sabero (strefa kantabryjska, NW Hiszpania)
3
  • Ewolucja stopnia uwęglenia utworów górnokarbońskich w obszarze górniczym „Janina” w Libiążu we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW)
4
  • Historia termiczna złoża węgla kamiennego Sabero (NW Hiszpania): wyniki badań anizotropii optycznej węgla i inkluzji fluidalnych
5
  • Metamorfizm węgla w górnokarbońskich osadach z Zagłębia Węglowego La Magdalena (G. Kantabryjskie, NW Hiszpania)