Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Botor, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0157-4885

ResearcherID: brak

Scopus: 6506950899

PBN: 900366

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A charge history of natural gases from the Rotliegend deposits in the western Poland as an effect of hydrocarbon generation and expulsion in the Carboniferrous source rocks: previous and new model
2
 • Apatite ${(U+Th)/He}$ thermochronology
3
 • Attempt to dating of accretion in the West Carpathian Flysh Belt: apatite fission track thermochronology of tuff layers
4
 • Burial and thermal history modelling of the Upper Carboniferous strata based on vitrinite reflectance data from Bzie-Dębina-60 borehole (Upper Silesian Coal Basin, southern Poland)
5
 • Carboniferous petroleum system of the Fore-Sudetic monocline (southwestern Poland)
6
 • Complex thermal history reconstruction of the Carboniferous rocks from the Fore-Sudetic Monocline (Poland) – application in a tight gas exploration
7
 • Constraining the evolution of drainage divides during and after breakup by coupling low temperature thermochrometers at Bathurst (New South Wales)
8
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants
9
 • Geo- and thermo- chronology of anatase as benchmarks for basin evolution
10
 • Historia termiczna złoża węgla kamiennego Sabero (NW Hiszpania): wyniki badań anizotropii optycznej węgla i inkluzji fluidalnych
11
 • Hydrocarbon generation in the Upper Cambrian – Lower Silurian source rocks of the Baltic Basin (Poland): implications for shale gas exploration
12
 • Hydrocarbon potential of the Carboniferous – Lower Permian Total Petroleum System in the Polish part of the SPB
13
 • Jednowymiarowe modelowania historii termicznej utworów górnokarbońskich w SW części GZW
14
 • Metamorfizm węgla w górnokarbońskich osadach z Zagłębia Węglowego La Magdalena (G. Kantabryjskie, NW Hiszpania)
15
 • Modelling of thermal history and hydrocarbon generation of the Western part of Baltic Basin
16
 • Paleozoic evolution of the Eastern European Platform in Poland and shale gas potential
17
 • Petroleum generation and migration
18
 • Petroleum generation and migration in the Southern Permian Basin
19
 • Petroleum generation in the Carboniferous strata of the Lublin trough (Eastern Poland)
20
21
 • Petroleum generation potential of the Carboniferous and Neoproterozoic-Lower Cambrian Strata of the Lublin Basin, Eastern Poland
22
 • Post-Variscan thermal history of the Intra-Sudetic Basin (Sudetes, Bohemian Massif) based on apatite fission track analysis
23
 • Post-Variscan thermal history of the Moravo-Silesian lower Carboniferous Culm Basin (NE Czech Republic - SW Poland)
24
25
 • Tectono-thermal evolution of the Lower Paleozoic petroleum source rocks in the Southern Lublin Trough: implications for shale gas exploration from maturity modelling