Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Botor, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0157-4885

ResearcherID: brak

Scopus: 6506950899

PBN: 900366

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • 2-D numerical modelling of the burial and thermal history of Carboniferous strata in the Lublin Coal Basin
2
 • Analiza ramanowska materii organicznej z czapy wysadu Kłodawa jako wskaźnik przemian temperaturowych
3
 • Apatite fission track and (U+Th)/He dating of the carboniferous strata: implications for thermal history of the Upper Silesia Coal Basin, Poland
4
 • Apatite fission track dating in bentonites from the Outer Carpathians
5
 • Burial and thermal history of the Lower Palaeozoic petroleum source rocks at the SW margin of the East European Craton (Poland)
6
 • Burial and thermal history of the Stephanian Sabero basin (The Cantabrian Zone, NW Spain)
7
 • Burial and thermal history of the Upper Silesian Coal Basin (Poland) constrained by maturity modelling – implications for coalification and natural gas generation
8
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants
9
 • Ewolucja paleogeotermiczna basenu węglonośnego Sabero (strefa kantabryjska, NW Hiszpania)
10
 • Ewolucja paleotermiczna utworów karbońskich Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego: wstępne wyniki datowań detrytycznych apatytów metodą trakową
11
 • Ewolucja paleotermiczna utworów karbońskich niecki wałbrzyskiej: wyniki modelowań stopnia uwęglenia
12
 • Ewolucja stopnia uwęglenia utworów górnokarbońskich w obszarze górniczym „Janina” w Libiążu we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW)
13
 • Ewolucja termiczna dolnokarbońskiej facji kulmu basenu morawsko-śląskiego (Nízký Jeseník, Czechy)
14
 • Gas generation in carboniferous source rocks of the variscan foreland basin
15
 • Geochemistry of Upper Carboniferous tonsteins from the Sabero coalfield (NW Spain)
16
 • Hydrothermal fluids influence on the thermal evolution of the Stephanian sequence, the Sabero Coalfield (NW Spain)
17
 • Metoda trakowa i helowa
18
 • Metoda trakowa i jej zastosowanie do rekonstrukcji paleotermicznej basenów sedymentacyjnych
19
 • Modelowania 1-D procesów generowania gazu ziemnego w utworach karbońskich w głębokiej części polskiego basenu czerwonego spągowca
20
 • Modelowania stopnia uwęglenia w utworach karbońskich w Niecce Noworudzkiej
21
 • Numeryczne modelowania paleostrumienia cieplnego w późnym paleozoiku w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym
22
 • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
23
 • Palaeozoic palaeogeography of the East European Craton (Poland) in the framework of global plate tectonics
24
 • Petroleum generation and expulsion in the Lower Palaeozoic petroleum source rocks at the SW margin of the East European Craton (Poland)
25
 • Potencjał naftowy złoża mezo-paleozoicznego w rejonie Bochnia–Tarnów