Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Botor, dr inż.

adiunkt

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgzig

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0157-4885

ResearcherID: brak

Scopus: 6506950899

PBN: 900366

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
 • 2-D numerical modelling of the burial and thermal history of Carboniferous strata in the Lublin Coal Basin
2
 • Analiza ramanowska materii organicznej z czapy wysadu Kłodawa jako wskaźnik przemian temperaturowych
3
 • Apatite fission track and (U+Th)/He dating of the carboniferous strata: implications for thermal history of the Upper Silesia Coal Basin, Poland
4
 • Apatite fission track dating in bentonites from the Outer Carpathians
5
 • Apatite ${(U+Th)/He}$ thermochronology
6
 • Attempt to dating of accretion in the West Carpathian Flysh Belt: apatite fission track thermochronology of tuff layers
7
 • A charge history of natural gases from the Rotliegend deposits in the western Poland as an effect of hydrocarbon generation and expulsion in the Carboniferrous source rocks: previous and new model
8
 • Burial and thermal history of the Stephanian Sabero basin (The Cantabrian Zone, NW Spain)
9
 • Carboniferous petroleum system of the Fore-Sudetic monocline (southwestern Poland)
10
 • Complex thermal history reconstruction of the Carboniferous rocks from the Fore-Sudetic Monocline (Poland) – application in a tight gas exploration
11
 • Constraining the evolution of drainage divides during and after breakup by coupling low temperature thermochrometers at Bathurst (New South Wales)
12
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants
13
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants
14
 • Ewolucja paleogeotermiczna basenu węglonośnego Sabero (strefa kantabryjska, NW Hiszpania)
15
 • Ewolucja paleotermiczna utworów karbońskich Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego: wstępne wyniki datowań detrytycznych apatytów metodą trakową
16
 • Ewolucja paleotermiczna utworów karbońskich niecki wałbrzyskiej: wyniki modelowań stopnia uwęglenia
17
 • Ewolucja stopnia uwęglenia utworów górnokarbońskich w obszarze górniczym „Janina” w Libiążu we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW)
18
 • Ewolucja termiczna dolnokarbońskiej facji kulmu basenu morawsko-śląskiego (Nízký Jeseník, Czechy)
19
 • Gas generation in carboniferous source rocks of the variscan foreland basin
20
 • Geochemistry of Upper Carboniferous tonsteins from the Sabero coalfield (NW Spain)
21
 • Geo- and thermo- chronology of anatase as benchmarks for basin evolution
22
 • Historia termiczna złoża węgla kamiennego Sabero (NW Hiszpania): wyniki badań anizotropii optycznej węgla i inkluzji fluidalnych
23
 • Hydrocarbon generation in the Upper Cambrian – Lower Silurian source rocks of the Baltic Basin (Poland): implications for shale gas exploration
24
 • Hydrocarbon potential of the Carboniferous – Lower Permian Total Petroleum System in the Polish part of the SPB
25
 • Hydrothermal fluids influence on the thermal evolution of the Stephanian sequence, the Sabero Coalfield (NW Spain)