Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Botor, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0157-4885

ResearcherID: brak

Scopus: 6506950899

PBN: 900366

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 80 publikacji Autora


1
 • 2-D numerical modelling of the burial and thermal history of Carboniferous strata in the Lublin Coal Basin
2
 • A charge history of natural gases from the Rotliegend deposits in the western Poland as an effect of hydrocarbon generation and expulsion in the Carboniferrous source rocks: previous and new model
3
 • Analiza ramanowska materii organicznej z czapy wysadu Kłodawa jako wskaźnik przemian temperaturowych
4
 • Apatite fission track and (U+Th)/He dating of the carboniferous strata: implications for thermal history of the Upper Silesia Coal Basin, Poland
5
 • Apatite fission track dating in bentonites from the Outer Carpathians
6
 • Apatite ${(U+Th)/He}$ thermochronology
7
 • Attempt to dating of accretion in the West Carpathian Flysh Belt: apatite fission track thermochronology of tuff layers
8
 • Burial and thermal history modelling of the Upper Carboniferous strata based on vitrinite reflectance data from Bzie-Dębina-60 borehole (Upper Silesian Coal Basin, southern Poland)
9
 • Burial and thermal history of the Intra-Sudetic Basin (SW Poland) constrained by 1-D maturity modelling - implications for coalification and natural gas generation
10
 • Burial and thermal history of the Lower Palaeozoic petroleum source rocks at the SW margin of the East European Craton (Poland)
11
 • Burial and thermal history of the Stephanian Sabero basin (The Cantabrian Zone, NW Spain)
12
 • Burial and thermal history of the Upper Silesian Coal Basin (Poland) constrained by maturity modelling – implications for coalification and natural gas generation
13
 • Carboniferous petroleum system of the Fore-Sudetic monocline (southwestern Poland)
14
 • Complex thermal history reconstruction of the Carboniferous rocks from the Fore-Sudetic Monocline (Poland) – application in a tight gas exploration
15
 • Constraining the evolution of drainage divides during and after breakup by coupling low temperature thermochrometers at Bathurst (New South Wales)
16
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants
17
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants
18
 • Ewolucja paleogeotermiczna basenu węglonośnego Sabero (strefa kantabryjska, NW Hiszpania)
19
 • Ewolucja paleotermiczna utworów karbońskich Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego: wstępne wyniki datowań detrytycznych apatytów metodą trakową
20
 • Ewolucja paleotermiczna utworów karbońskich niecki wałbrzyskiej: wyniki modelowań stopnia uwęglenia
21
 • Ewolucja stopnia uwęglenia utworów górnokarbońskich w obszarze górniczym „Janina” w Libiążu we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW)
22
 • Ewolucja termiczna dolnokarbońskiej facji kulmu basenu morawsko-śląskiego (Nízký Jeseník, Czechy)
23
 • Gas generation in carboniferous source rocks of the variscan foreland basin
24
 • Geo- and thermo- chronology of anatase as benchmarks for basin evolution
25
 • Geochemistry of Upper Carboniferous tonsteins from the Sabero coalfield (NW Spain)