Wykaz publikacji wybranego autora

Wanda Stanisława Sikora, dr inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem20135101
200811
200411
200311
200252111
2001321
2000312
1999615
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem201541
200811
200411
200311
2002541
2001321
2000321
1999651
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem20164
200811
200411
200311
2002541
2001321
200033
1999651
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem20119
200811
200411
200311
200255
200133
200033
1999615
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem20119
200811
200411
200311
200255
200133
200033
199966
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem20713
200811
200411
200311
200255
2001312
2000312
19996331
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułBadanie procesu grudkowania popiołów lotnych i wybrane własności fizykochemiczne otrzymanych granulatów
  AutorzyEwa WISŁA-WALSH, Rafał MIĘSO, Wanda S. SIKORA
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 1999 z. 13, s. 99–119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułBadanie zanieczyszczenia wód rzecznych nieorganicznymi anionami
  AutorzyRafał WÓJCIK, Wanda S. SIKORA, Edeltrauda HELIOS RYBICKA
  ŹródłoZastosowania chromatografii jonowej w analizie wody / pod red. Jerzego Siepaka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. — Poznań : UAM, 1999. — S. 67–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułCharakterystyka odpadów energetycznych z elektrowni w Bełchatowie i Skawinie
  AutorzyWanda S. SIKORA, Ewa DAMIJAN, Wojciech Szczawiński
  ŹródłoOchrona Powietrza i Problemy Odpadów. — 1999 R. 33 nr 1, s. 24–29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2003]
 • TytułGrain-size effect on heavy metals content in the Odra River bottom sediments
  AutorzyU. ALEKSANDER, W. S. SIKORA, R. WÓJCIK
  ŹródłoPrague 2003 [Dokument elektroniczny] : sixth international symposium & exhibition on Environmental contamination in Central & Eastern Europe and the commonwealth of independent states : 1–4 September 2003, Prague, Czech Republic : proceedings. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2003. — S. 1–5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2000]
 • TytułGranulowanie popiołów lotnych i badanie ich właściwości katalitycznych
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Marian Gąsior, Rafał MIĘSO, Ewa Serwicka, Wanda SIKORA, Levon Vartikyan, Ewa WISŁA-WALSH
  ŹródłoMateriały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 18–22 września 2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych ; UTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe. — Kraków : IGSMiE PAN, 2000. — S. 257–267
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułMinerały ilaste w różnobarwnych odmianach skał występujących nad pokładem węgla brunatnego w rejonie Konina
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK, Tadeusz SZYDŁAK, Wanda S. SIKORA, Adam GAWEŁ, Krzysztof BAHRANOWSKI, Tadeusz RATAJCZAK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2001 R. 63 nr 2–3, s. 129–139
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułObecność metali ciężkich w glebie, w sąsiedztwie zakładów garbarskich w Krakowie
  AutorzyAneta Popek, Wanda S. SIKORA, Marta WARDAS
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 1999 t. 4 z. 1, s. 153–172
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2002]
 • TytułRozkład zawartości cynku pomiędzy frakcje ziarnowe w osadach dennych rzeki Odry
  AutorzyUrszula ALEKSANDER, Wanda S. SIKORA, Rafał WÓJCIK
  ŹródłoCynk w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne : materiały sympozjum : Warszawa, 22–23 maja 2002 / Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułRozkład zawartości cynku pomiędzy frakcje ziarnowe w osadach dennych rzeki Odry
  AutorzyUrszula ALEKSANDER, Wanda S. SIKORA, Rafał WÓJCIK
  ŹródłoCynk w środowisku : problemy ekologiczne i metodyczne : opracowanie zbiorowe / pod red. Aliny Kabata-Pendias i Barbary Szteke ; PAN Komitet przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”. — Warszawa : PAN, 2002. — S. 281–288
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułRozkład zawartości metali ciężkich pomiędzy frakcje ziarnowe w osadach dennych rzeki Odry
  AutorzyUrszula ALEKSANDER, Wanda S. SIKORA, Rafał WÓJCIK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2004 t. 30 z. 2, s. 165–174
 • słowa kluczowe: metale ciężkie, osady denne, uziarnienie osadów

  keywords: heavy metals, bottom sediments, grain size distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułSkład mineralny iłów poznańskich na podstawie ich wystąpień w rejonie Konina : (złoże węgla brunatnego „Piaski”)
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Wanda S. SIKORA, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2002 t. 50 nr 3, s. 267
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
18
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułWpływ strefy aeracji w wapieniach jury górnej na skład chemiczny wód podziemnych w Ojcowskim Parku Narodowym
  AutorzyJacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Wanda SIKORA, Joanna Goc
  ŹródłoHydrogeologia ośrodków szczelinowych i krasowych / pod red. Andrzeja Sadurskiego. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2002. — S. 123–143
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat, 2001]
 • TytułZawartość metali ciężkich we frakcjach ziarnowych osadów dennych Odry w rejonie Głogowa
  AutorzyWanda S. SIKORA, Urszula ALEKSANDER, Rafał WÓJCIK, Marta WARDAS, Łukasz ŁAGAN
  Źródło„Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 409–412
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: