Wykaz publikacji wybranego autora

Wanda Stanisława Sikora, dr inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułBadanie procesu grudkowania popiołów lotnych i wybrane własności fizykochemiczne otrzymanych granulatów
  AutorzyEwa WISŁA-WALSH, Rafał MIĘSO, Wanda S. SIKORA
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 1999 z. 13, s. 99–119
2
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułBadanie zanieczyszczenia wód rzecznych nieorganicznymi anionami
  AutorzyRafał WÓJCIK, Wanda S. SIKORA, Edeltrauda HELIOS RYBICKA
  ŹródłoZastosowania chromatografii jonowej w analizie wody / pod red. Jerzego Siepaka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. — Poznań : UAM, 1999. — S. 67–83
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułCharakterystyka odpadów energetycznych z elektrowni w Bełchatowie i Skawinie
  AutorzyWanda S. SIKORA, Ewa DAMIJAN, Wojciech Szczawiński
  ŹródłoOchrona Powietrza i Problemy Odpadów. — 1999 R. 33 nr 1, s. 24–29
4
 • [referat, 2003]
 • TytułGrain-size effect on heavy metals content in the Odra River bottom sediments
  AutorzyU. ALEKSANDER, W. S. SIKORA, R. WÓJCIK
  ŹródłoPrague 2003 [Dokument elektroniczny] : sixth international symposium & exhibition on Environmental contamination in Central & Eastern Europe and the commonwealth of independent states : 1–4 September 2003, Prague, Czech Republic : proceedings. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2003. — S. 1–5
5
 • [referat, 2000]
 • TytułGranulowanie popiołów lotnych i badanie ich właściwości katalitycznych
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Marian Gąsior, Rafał MIĘSO, Ewa Serwicka, Wanda SIKORA, Levon Vartikyan, Ewa WISŁA-WALSH
  ŹródłoMateriały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 18–22 września 2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych ; UTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe. — Kraków : IGSMiE PAN, 2000. — S. 257–267
6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułMinerały ilaste w różnobarwnych odmianach skał występujących nad pokładem węgla brunatnego w rejonie Konina
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK, Tadeusz SZYDŁAK, Wanda S. SIKORA, Adam GAWEŁ, Krzysztof BAHRANOWSKI, Tadeusz RATAJCZAK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2001 R. 63 nr 2–3, s. 129–139
8
 • [inne, 2002]
 • TytułObciążenie Odry : wyniki Międzynarodowego Projektu Odry (IOP)
  Autorzyred. Anne-Katrin Meyer ; współaut.: ADAMIEC Ewa [et al.], HELIOS RYBICKA Edeltrauda [et al.] ; współprac.: U. ALEKSANDER, L. BUDEK, Ł. ŁAGAN, W. S. SIKORA, M. SKWARCZEK, M. STRZEBOŃSKA, M. WARDAS
  DetailsHamburg : Uniwersytet w Hamburgu, 2002. — [8], 131, [8] ; [8], 123, [8] s.
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułObecność metali ciężkich w glebie, w sąsiedztwie zakładów garbarskich w Krakowie
  AutorzyAneta Popek, Wanda S. SIKORA, Marta WARDAS
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 1999 t. 4 z. 1, s. 153–172
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułOcena zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów dennych górnej i środkowej Odry
  AutorzyEdeltrauda HELIOS RYBICKA, Wanda S. SIKORA, Rafał WÓJCIK, Marta WARDAS, Magdalena STRZEBOŃSKA, Ewa ADAMIEC, Łukasz ŁAGAN
  ŹródłoGospodarka Wodna. — 2000 R. 60 nr 8, s. 300–304
11
 • [referat, 2002]
 • TytułRozkład zawartości cynku pomiędzy frakcje ziarnowe w osadach dennych rzeki Odry
  AutorzyUrszula ALEKSANDER, Wanda S. SIKORA, Rafał WÓJCIK
  ŹródłoCynk w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne : materiały sympozjum : Warszawa, 22–23 maja 2002 / Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 31
12
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułRozkład zawartości cynku pomiędzy frakcje ziarnowe w osadach dennych rzeki Odry
  AutorzyUrszula ALEKSANDER, Wanda S. SIKORA, Rafał WÓJCIK
  ŹródłoCynk w środowisku : problemy ekologiczne i metodyczne : opracowanie zbiorowe / pod red. Aliny Kabata-Pendias i Barbary Szteke ; PAN Komitet przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”. — Warszawa : PAN, 2002. — S. 281–288
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułRozkład zawartości metali ciężkich pomiędzy frakcje ziarnowe w osadach dennych rzeki Odry
  AutorzyUrszula ALEKSANDER, Wanda S. SIKORA, Rafał WÓJCIK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2004 t. 30 z. 2, s. 165–174
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułSkład mineralny iłów poznańskich na podstawie ich wystąpień w rejonie Konina : (złoże węgla brunatnego „Piaski”)
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Wanda S. SIKORA, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2002 t. 50 nr 3, s. 267
15
 • [referat, 2001]
 • TytułSmectite in multicoloured clays of the Poznań clay formation (Poland)
  AutorzyK. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, K. GÓRNIAK, S. OLKIEWICZ, T. RATAJCZAK, W. S. SIKORA, T. SZYDŁAK
  ŹródłoMid-European Clay Conference'01 MECC'01 : September 9–14, 2001 Stará Lesná, Slovakia : book of abstracts. — [Slovakia : Slovak Academy of Science], [2001]. — S. 7
16
 • [monografia, 2008]
 • TytułSorbenty mineralne Polski : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Zenona KŁAPYTY i Witolda ŻABIŃSKIEGO ; [aut.]: Tomasz BAJDA [et al.], Jerzy FIJAŁ, Wojciech FRANUS, Zenon KŁAPYTA [et al.], Janusz KOTLARCZYK, Andrzej MANECKI, Tadeusz RATAJCZAK [et al.], Grzegorz RZEPA, Wanda S. SIKORA [et al.], Witold ŻABIŃSKI
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 192, [1] s.
17
18
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułWpływ strefy aeracji w wapieniach jury górnej na skład chemiczny wód podziemnych w Ojcowskim Parku Narodowym
  AutorzyJacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Wanda SIKORA, Joanna Goc
  ŹródłoHydrogeologia ośrodków szczelinowych i krasowych / pod red. Andrzeja Sadurskiego. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2002. — S. 123–143
19
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułWymywalność niektórych pierwiastków głównych i śladowych z zawiesiny wodnej popiołów lotnych
  AutorzyKrzysztof BAHRANOWSKI, Katarzyna GÓRNIAK, Tadeusz RATAJCZAK, Wanda S. SIKORA, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 1999 z. 13, s. 35–41
20
 • [referat, 2001]
 • TytułZawartość metali ciężkich we frakcjach ziarnowych osadów dennych Odry w rejonie Głogowa
  AutorzyWanda S. SIKORA, Urszula ALEKSANDER, Rafał WÓJCIK, Marta WARDAS, Łukasz ŁAGAN
  Źródło„Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — S. 409–412