Wykaz publikacji wybranego autora

Wanda Stanisława Sikora, dr inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Badanie procesu grudkowania popiołów lotnych i wybrane własności fizykochemiczne otrzymanych granulatów
2
 • Badanie zanieczyszczenia wód rzecznych nieorganicznymi anionami
3
 • Charakterystyka odpadów energetycznych z elektrowni w Bełchatowie i Skawinie
4
 • Grain-size effect on heavy metals content in the Odra River bottom sediments
5
 • Granulowanie popiołów lotnych i badanie ich właściwości katalitycznych
6
 • Ion chromatography (IC) as a method in studies on the Odra River pollution with $F^{-}$, $Cl^{-}$, $NO^{-}_{3}$, $PO^{3-}_{4}$, $SO^{2-}_{4}$ ions
7
 • Minerały ilaste w różnobarwnych odmianach skał występujących nad pokładem węgla brunatnego w rejonie Konina
8
 • Obciążenie Odry
9
 • Obecność metali ciężkich w glebie, w sąsiedztwie zakładów garbarskich w Krakowie
10
 • Ocena zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów dennych górnej i środkowej Odry
11
 • Rozkład zawartości cynku pomiędzy frakcje ziarnowe w osadach dennych rzeki Odry
12
 • Rozkład zawartości cynku pomiędzy frakcje ziarnowe w osadach dennych rzeki Odry
13
 • Rozkład zawartości metali ciężkich pomiędzy frakcje ziarnowe w osadach dennych rzeki Odry
14
 • Skład mineralny iłów poznańskich na podstawie ich wystąpień w rejonie Konina
15
 • Smectite in multicoloured clays of the Poznań clay formation (Poland)
16
 • Sorbenty mineralne Polski
17
 • Sorption of Zn and Pb by monoionic forms of smectite
18
 • Wpływ strefy aeracji w wapieniach jury górnej na skład chemiczny wód podziemnych w Ojcowskim Parku Narodowym
19
 • Wymywalność niektórych pierwiastków głównych i śladowych z zawiesiny wodnej popiołów lotnych
20
 • Zawartość metali ciężkich we frakcjach ziarnowych osadów dennych Odry w rejonie Głogowa