Wykaz publikacji wybranego autora

Edeltrauda Helios-Rybicka, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6701375596

PBN: 900401

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 129, z ogólnej liczby 133 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAnaliza przyczyn kumulacji metali ciężkich w osadach dennych zlewni Nidy
  AutorzyMarta WARDAS, Dorota Giełżecka-Mądry, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Józef Kowalik
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 1999 t. 4 z. 1, s. 173–196
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2003]
 • TytułAs, Cd and Zn in water of the Odra River
  AutorzyMarian SKWARCZEK, Ewa ADAMIEC, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA
  ŹródłoPrague 2003 [Dokument elektroniczny] : sixth international symposium & exhibition on Environmental contamination in Central & Eastern Europe and the commonwealth of independent states : 1–4 September 2003, Prague, Czech Republic : proceedings. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2003. — S. 1–5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania hydro-geochemiczne systemu wodnego Jeziora Rożnowskiego
  AutorzyMarian SKWARCZEK, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2004 t. 30 z. 2, s. 207–214
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania zawartości talu w glebach i trawach na obszarze oddziaływania przemysłu $Zn-Pb$ w Bukownie
  AutorzyEwa ADAMIEC, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2004 t. 30 z. 2, s. 141–152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułBadanie zanieczyszczenia wód rzecznych nieorganicznymi anionami
  AutorzyRafał WÓJCIK, Wanda S. SIKORA, Edeltrauda HELIOS RYBICKA
  ŹródłoZastosowania chromatografii jonowej w analizie wody / pod red. Jerzego Siepaka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. — Poznań : UAM, 1999. — S. 67–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2003]
 • TytułBio-geochemical monitoring of soil-plant system at the metallurgical industrial areas : [abstract]
  AutorzyKICIŃSKA-ŚWIDERSKA A., HELIOS-RYBICKA E.
  ŹródłoMonitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3textsuperscript{rd} SENSPOL workshop : Kraków, Poland 3–6 June, 2003 / Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. — [Kraków : JU FC], [2003]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 1997]
 • TytułCadmium and its bioavailable forms in soils at the selected industrial areas in Poland : [abstract]
  AutorzyLeokadia BUDEK, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA
  ŹródłoSoil quality in relation to sustainable development of agriculture and environmental security in Central and Eastern Europe : advanced research workshop : October 13–17, 1997, Puławy, Poland : programme / North Atlantic Treaty Organization. Scientific and Environmental Affairs Division. — [Poland : s. n.], [1997]. — S. 73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułCadmium, manganese, nickel and lead contents in surface sediments of the lower Ulla River and its estuary (northwest Spain)
  AutorzyR. Prego, M. J. Belzunce Segarra, E. HELIOS-RYBICKA, M. C. Barciela
  ŹródłoBoletín Instituto Español de Oceanografía. — 1999 vol. 15 (1–4), s. 495–500
 • keywords: heavy metals, sediments, river, estuary, Ulla, ria, Galicia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2000]
 • TytułChanges of heavy metals concentrations in suspended matter of the Odra River after the flood in November 1997
  AutorzyE. ADAMIEC, E. HELIOS-RYBICKA
  ŹródłoFifth international symposium and exhibition on Environmental contamination in Central and Eastern Europe : 12–14 September 2000, Prague : symposium programme. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2000. — S. 220
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 1994]
 • TytułChemical and mineralogical forms and mobilization of copper and lead in soils from a $Cu$-smelting area in Poland
  AutorzyE. HELIOS-RYBICKA, M. J. Wilson, W. J. McHardy
  ŹródłoJournal of Environmental Science and Health. Part A, Environmental Science and Engineering & Toxic and Hazardous Substance Control. — 1994 vol. 29 no. 3, s. 531–546
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10934529409376053

11
 • [referat, 2012]
 • TytułChemometric analysis of sediments dataset from the upper and middle Odra river (Poland/Germany)
  AutorzyAgnieszka GIELAR, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA
  ŹródłoWorld Water Day [Dokument elektroniczny] : threats, protection and management of water resources : 1textsuperscript{st} young scientist conference : March 22–23, 2012, Poznań, Poland : book of abstracts / Collegium Biologicum UAM. — [Poznań : CB UAM], [2012]. — S. 33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2014]
 • TytułChemometryczna ocena stanu zanieczyszczenia rzeki Kłodnica – wstępna analiza
  AutorzyAgnieszka GIELAR, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Jadwiga CYRANA
  ŹródłoTransformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2000]
 • TytułClay minerals as a scavengers of heavy metals in the soils and sediments
  AutorzyE. HELIOS-RYBICKA
  ŹródłoDTTG-2000 : Jahrstagung der Deutschen Ton und Tonmineralgruppe : Zürich, 30. August bis 1. September 2000 gemeinsam mit der Kommission VII – Bodenmineralogie der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft (DBG) : Programm und Abstracts. — [Zürich : s. n.], [2000]. — S. 43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • [referat, 2008]
 • TytułComposition and environmental impact of industrial wastes from the Nitric Plant in Tarnow (Poland)
  AutorzyM. KUŹNIAKOWSKA, E. HELIOS-RYBICKA, E. JAROSZ-KRZEMIŃSKA
  ŹródłoOchrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : III konferencja : Kraków, 18–20 września 2008 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. 42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2007]
 • TytułConcentration of trace metals in the industrial wastes from the Nitric Plant in Tarnów
  AutorzyMagdalena KUŹNIAKOWSKA, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA
  Źródło50textsuperscript{th} Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11textsuperscript{th} EuCheMS – DCE : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — S. 251, S7.7-PS1-20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułContaminants and their mobility in post processed acidic wastes and bioaccumulation of Zn, Cu in some plant species based on waste site in south Poland
  AutorzyE. JAROSZ-KRZEMIŃSKA, M. KUŹNIAKOWSKA, E. HELIOS-RYBICKA, D. Latowski
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 249–253
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2015]
 • TytułContaminated sediments as a potential source of heavy metals in the Upper Vistula River et historical mining and smelting area of South Poland
  AutorzyEdeltrauda HELIOS-RYBICKA
  ŹródłoSolving societal challenges; working with sediments : 9th International SedNet conference : 23–26 September 2015, Krakow, Poland : abstracts of oral and poster presentations / SedNet. — [Netherlands : SedNet], [2015]. — S. 24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [referat, 2006]
 • TytułContaminated sediments at the Zn-Pb and Cu mining and smelting industries areas in Poland – do we need specific management strategy?
  AutorzyHELIOS RYBICKA E., ALEKSANDER-KWATERCZAK U.
  ŹródłoEuropean sediments and sentiments : cleaning European waters of contaminated sediments : 3textsuperscript{rd} European conference on Contaminated sediments : Budapest, Hungary, 19–20–21 March, 2006 : conference proceedings / REUSED [Remediation, Recycling and Reuse of EUropean SEDiments]. — [Hungary : s. n.], [2006]. — S. [1–12]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2004]
 • TytułContamination of the Odra River system: water – suspended matter – sediments (past and present)
  AutorzyEdeltrauda HELIOS-RYBICKA
  Źródło11textsuperscript{th} Magdeburg seminar on Waters in Central and Eastern Europe: assessment, protection, management : proceedings of the international conference : 18–22 October 2004 / eds. Walter Geller [et al] ; UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle. Department Inland Water Research. — [Leipzig : s. n.], [2004]. — S. 17–18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2000]
 • TytułCrucial loads in the river Odra – impacts of floods on the situation of hazardous substances
  AutorzyEdeltrauda HELIOS-RYBICKA, Arndt Knöchel
  ŹródłoGewässer Landschaften : {em Aquatic Landscapes} :. T. 1, BMBF-Symposium Elbeforschung. — Hennef : Verlag für Abwasser, Abfell und Gewässerchutz, 2000. — S. 79–99
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2002]
 • TytułCynk w osadach dennych jeziora Wigry
  AutorzyDorota PROSOWICZ, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA
  ŹródłoCynk w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne : materiały sympozjum : Warszawa, 22–23 maja 2002 / Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2000]
 • TytułDetermination of trace elements in river environment with ICP-MS application – methodological problems
  AutorzyŁ. ŁAGAN, E. ADAMIEC, E. HELIOS-RYBICKA
  ŹródłoFifth international symposium and exhibition on Environmental contamination in Central and Eastern Europe : 12–14 September 2000, Prague : symposium programme. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2000. — S. 219
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: