Wykaz publikacji wybranego autora

Edeltrauda Helios-Rybicka, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6701375596

PBN: 900401

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem12418684421
201911
201711
20157232
201461311
2013321
20127331
201111
201011
20097124
2008624
20077142
2006523
20057124
20041284
200312111
200210541
2001633
200017152
19998134
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem12438824
201911
201711
2015725
201466
201333
2012716
201111
201011
20097331
200866
2007725
200655
20057331
20041248
200312111
200210361
2001633
2000176101
1999835
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1247846
201911
201711
2015761
201466
2013312
2012752
201111
201011
2009752
2008642
2007761
2006532
2005752
20041248
20031275
20021082
2001651
20001789
1999835
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1242599
201911
201711
2015725
201466
2013312
2012734
201111
201011
2009725
2008642
2007716
2006523
2005716
20041212
20031212
20021037
200166
200017116
1999826
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem12424100
201911
201711
2015734
2014624
2013312
2012743
201111
201011
2009743
2008642
2007725
200655
200577
20041212
20031212
20021010
200166
20001717
199988
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1244579
201911
201711
2015743
2014633
2013312
2012734
201111
201011
2009743
2008642
2007725
2006514
2005743
20041248
20031212
20021037
2001615
200017215
19998531
 • Analiza przyczyn kumulacji metali ciężkich w osadach dennych zlewni NidyAnalysis of heavy metals accumulation reasons in the Nida river catchment area / Marta WARDAS, Dorota Giełżecka-Mądry, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Józef Kowalik // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 1, s. 173–196. — Bibliogr. s. 194–196, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • As, Cd and Zn in water of the Odra River / Marian SKWARCZEK, Ewa ADAMIEC, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: Prague 2003 [Dokument elektroniczny] : sixth international symposium & exhibition on Environmental contamination in Central & Eastern Europe and the commonwealth of independent states : 1–4 September 2003, Prague, Czech Republic : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2003. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. obwol.. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania hydro-geochemiczne systemu wodnego Jeziora RożnowskiegoHydro-geochemical studies of the Rożnów Lake aquatic system / Marian SKWARCZEK, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 2, s. 207–214. — Bibliogr. s. 213–214, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania zawartości talu w glebach i trawach na obszarze oddziaływania przemysłu $Zn-Pb$ w BukownieStudy of thallium content in the soil and grass at the $Zn-Pb$ industrial area in Bukowno / Ewa ADAMIEC, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 2, s. 141–152. — Bibliogr. s. 151–152, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie zanieczyszczenia wód rzecznych nieorganicznymi anionami[Investigation of river water pollution with inorganic anious] / Rafał WÓJCIK, Wanda S. SIKORA, Edeltrauda HELIOS RYBICKA // W: Zastosowania chromatografii jonowej w analizie wody / pod red. Jerzego Siepaka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. — Poznań : UAM, 1999. — S. 67–83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bio-geochemical monitoring of soil-plant system at the metallurgical industrial areas : [abstract] / KICIŃSKA-ŚWIDERSKA A., HELIOS-RYBICKA E. // W: Monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3\textsuperscript{rd} SENSPOL workshop : Kraków, Poland 3–6 June, 2003 / Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. — [Kraków : JU FC], [2003]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cadmium, manganese, nickel and lead contents in surface sediments of the lower Ulla River and its estuary (northwest Spain) / R. Prego, M. J. Belzunce Segarra, E. HELIOS-RYBICKA, M. C. Barciela // Boletín Instituto Español de Oceanografía ; ISSN 0074-0195. — 1999 vol. 15 (1–4), s. 495–500. — Bibliogr. s. 500, Abstr.

 • keywords: heavy metals, sediments, river, estuary, Ulla, ria, Galicia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Changes of heavy metals concentrations in suspended matter of the Odra River after the flood in November 1997 / E. ADAMIEC, E. HELIOS-RYBICKA // W: Fifth international symposium and exhibition on Environmental contamination in Central and Eastern Europe : 12–14 September 2000, Prague : symposium programme. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2000. — S. 220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Chemometric analysis of sediments dataset from the upper and middle Odra river (Poland/Germany) / Agnieszka GIELAR, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: World Water Day [Dokument elektroniczny] : threats, protection and management of water resources : 1\textsuperscript{st} young scientist conference : March 22–23, 2012, Poznań, Poland : book of abstracts / Collegium Biologicum UAM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : CB UAM], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Chemometryczna ocena stanu zanieczyszczenia rzeki Kłodnica – wstępna analiza[Chemometric analysis of the pollution state in the Kłodnica river – preliminary application] / Agnieszka GIELAR, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Jadwiga CYRANA // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 61. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Clay minerals as a scavengers of heavy metals in the soils and sediments / E. HELIOS-RYBICKA // W: DTTG-2000 : Jahrstagung der Deutschen Ton und Tonmineralgruppe : Zürich, 30. August bis 1. September 2000 gemeinsam mit der Kommission VII – Bodenmineralogie der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft (DBG) : Programm und Abstracts. — [Zürich : s. n.], [2000]. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Composition and environmental impact of industrial wastes from the Nitric Plant in Tarnow (Poland) / M. KUŹNIAKOWSKA, E. HELIOS-RYBICKA, E. JAROSZ-KRZEMIŃSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 356–361. — Bibliogr. s. 361, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Composition and environmental impact of industrial wastes from the Nitric Plant in Tarnow (Poland) / M. KUŹNIAKOWSKA, E. HELIOS-RYBICKA, E. JAROSZ-KRZEMIŃSKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : III konferencja : Kraków, 18–20 września 2008 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. 42. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Concentration of trace metals in the industrial wastes from the Nitric Plant in Tarnów / Magdalena KUŹNIAKOWSKA, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: 50\textsuperscript{th} Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11\textsuperscript{th} EuCheMS – DCE : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 251, S7.7-PS1-20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Contaminants and their mobility in post processed acidic wastes and bioaccumulation of Zn, Cu in some plant species based on waste site in south Poland / E. JAROSZ-KRZEMIŃSKA, M. KUŹNIAKOWSKA, E. HELIOS-RYBICKA, D. Latowski // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 249–253. — Bibliogr. s. 253, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Contaminated sediments as a potential source of heavy metals in the Upper Vistula River et historical mining and smelting area of South Poland / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: Solving societal challenges; working with sediments : 9th International SedNet conference : 23–26 September 2015, Krakow, Poland : abstracts of oral and poster presentations / SedNet. — [Netherlands : SedNet], [2015]. — S. 24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Contaminated sediments at the Zn-Pb and Cu mining and smelting industries areas in Poland – do we need specific management strategy? / HELIOS RYBICKA E., ALEKSANDER-KWATERCZAK U. // W: European sediments and sentiments : cleaning European waters of contaminated sediments : 3\textsuperscript{rd} European conference on Contaminated sediments : Budapest, Hungary, 19–20–21 March, 2006 : conference proceedings / REUSED [Remediation, Recycling and Reuse of EUropean SEDiments]. — [Hungary : s. n.], [2006]. — S. [1–12]. — Bibliogr. s. [11–12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Contamination of the Odra River system: water – suspended matter – sediments (past and present) / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: 11\textsuperscript{th} Magdeburg seminar on Waters in Central and Eastern Europe: assessment, protection, management : proceedings of the international conference : 18–22 October 2004 / eds. Walter Geller [et al] ; UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle. Department Inland Water Research. — [Leipzig : s. n.], [2004]. — (UFZ-Bericht ; ISSN 0948-9452 ; nr. 18/2004). — S. 17–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Crucial loads in the river Odra – impacts of floods on the situation of hazardous substances / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Arndt Knöchel // W: Gewässer Landschaften : {\em Aquatic Landscapes} :. T. 1, BMBF-Symposium Elbeforschung. — Hennef : Verlag für Abwasser, Abfell und Gewässerchutz, 2000. — (ATV – DVWK – Schiftenreihe ; 21). — ISBN10: 3-933707-65-X. — S. 79–99. — Bibliogr. s. 97–99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Cynk w osadach dennych jeziora Wigry[Zinc in bottom sediments of Lake Wigry] / Dorota PROSOWICZ, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: Cynk w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne : materiały sympozjum : Warszawa, 22–23 maja 2002 / Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 28. — Cynk w środowisku = Zinc in the environment : problemy ekologiczne i metodyczne = ecological and analytical problems : opracowanie zbiorowe / pod red. Aliny Kabata-Pendias i Barbary Szteke ; PAN Komitet przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”. — Warszawa : PAN, 2002. — (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko” ; 33). — Praca zawiera publikacje z sympozjum : Warszawa, 22–23 maja 2002. — S. 273–279. — Bibliogr. s. 278–279, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Determination of trace elements in river environment with ICP-MS application – methodological problems / Ł. ŁAGAN, E. ADAMIEC, E. HELIOS-RYBICKA // W: Fifth international symposium and exhibition on Environmental contamination in Central and Eastern Europe : 12–14 September 2000, Prague : symposium programme. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2000. — S. 219

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25