Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Szydłak, dr

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6516-2612

ResearcherID: R-9487-2018

Scopus: 7801658615

PBN: 900505

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • [referat, 2011]
 • TytułA geochemical provenance study of lower carboniferous black shales from Western Pomerania (Poland)
  AutorzyKrzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoEUROCLAY 2011 : clay science at the crossroad of civilizations : European clay conference : 26 June – 01 July 2011, Antalya – Turkey : book of abstracts, oral and poster sessions / eds. Zehra Karakaş, Selahattin Kadir, Asuman Günal Türkmenov{g}lu ; Turkish National Committee on Clay Science, European Clay Groups Association. — Ankara : [s. n.], 2011. — S. 249
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2012]
 • TytułBentonite bed in the Dinantian limestones of the southern Poland
  AutorzyBAHRANOWSKI K., GAWEŁ A., GÓRNIAK K., RATAJCZAK T., SZYDŁAK T.
  ŹródłoMECC'12 : 6textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference : September 4–9, 2012, Průhonice : book of abstracts / eds. Martin Št'astný and Anna Žigová ; Czech National Clay Group. — [Czech Republic : s. n.], [2012]. — S. 104
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułCharakterystyka strukturalno-teksturalna wybranych dolomitów krajowych w aspekcie procesu ich dekarbonatyzacji
  AutorzyMałgorzata NIESYT, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI, Krystyna WODNICKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2012 nr 83, s. 121–129, [4] k.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCharakterystyka surowcowa wybranych kruszyw mineralnych NE Polski w aspekcie trwałości betonów
  AutorzyPiotr WYSZOMIRSKI, Tadeusz SZYDŁAK, Paweł Pichniarczyk
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2016 nr 96, s. 363–377
 • słowa kluczowe: kruszywa naturalne, kruszywa do betonów, kruszywa NE Polski

  keywords: natural aggregates, concrete aggregates, aggregates of NE Polski

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDolomity świętokorzyskie jako surowiec do produkcji wyrobów ogniotrwałych z klinkieru nowego typu
  AutorzyPiotr WYSZOMIRSKI, Małgorzata NIESYT, Tadeusz SZYDŁAK, Czesław Goławski
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2013 nr 85, s. 335–344, [2] k. tabl.
 • słowa kluczowe: Winna, Jaźwica, Laskowa, dwustopniowa metoda spiekania, dekarbonatyzacja, dolomit dewoński, region świętokrzyski

  keywords: devonian dolostones, Holy Cross Mts. region, Winna, Jaźwica, Laskowa, dolostone-based refractories, two-stage clinkering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDrobne frakcje ziarnowe z przeróbki bazaltów i ich przydatność w ceramice
  AutorzyPiotr Wyszomirski, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoMining Science. — 2016 vol. 23 spec. iss. 1: Mineral Aggregates, s. 201–213
 • słowa kluczowe: bazalty, drobne frakcje ziarnowe, klinkierowe wyroby ceramiczne

  keywords: basalts, fine grain fractions, clinker ceramic products

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/mscma1622319

10
 • [redakcja czasopisma, serii, 2006]
 • TytułGospodarka Surowcami Mineralnymi
  Redactorsred. z. spec. Andrzej SKOWROŃSKI, Tadeusz SZYDŁAK ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią
  Details2006 t. 22 z. spec. 3. — Kraków : IGSMiE
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułIllityzacja smektytu jako wskaźnik zdiagenezowania skał paleozoicznych Pomorza Zachodniego
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK, Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoPozycja geologiczna i petrologia utworów podłoża permu w strefie Koszalin–Chojnice / red. Aleksander Protas, Zbigniew Mikołajewski, Arkadiusz Buniak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004. — S. 67–95
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułIlościowy opis mikrostruktur skał drobnookruchowych jako podstawa ich klasyfikacji
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK, Mariusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2005 z. 27, s. 49–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKopalina bazaltowa ze złóż Rutki i Ligota Tułowicka (woj. opolskie) oraz możliwości wielokierunkowego jej wykorzystania
  AutorzyPiotr Wyszomirski, Tadeusz SZYDŁAK, Tomasz Zawadzki
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 100, s. 295–311
 • słowa kluczowe: nefelinit, Rutki, Ligota Tułowicka, minerały z grupy smektytów, bazalt w ceramice

  keywords: smectites, nephelinite, Rutki, Ligota Tułowicka, basalt in ceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [materiały konferencyjne (red.), 2008]
 • TytułMECC'08 : 4th Mid-European Clay Conference 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts
  Autorzyeds. Katarzyna GÓRNIAK, Tadeusz SZYDŁAK, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel
  DetailsKraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — 199 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułMicrofabric of mudrocks: objective measurement and classification
  AutorzyGÓRNIAK K., SZYDŁAK T., RATAJCZAK T., Mlynarczuk M.
  ŹródłoActa Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series. — 2004 vol. 4, s. 47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMiddle Jurassic black shales (Skrzypny Shale Formation) – paleoenvironmental significance of one of the oldest deposits of the Pieniny Klippen Belt
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Leszek Marynowski, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoGeoturystyka. — 2008 [nr] 2, s. 19–24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMiddle Jurassic black shale (Skrzypny Shale Formation) – paleoenvironmental significance one of the oldest deposits of the Pieniny Klippen Belt
  AutorzyKrzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Leszek Marynowski, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 33, s. 42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułMożliwości zastąpienia tradycyjnych metod pomiaru porowatości skał przez analizę ich obrazu
  AutorzyMariusz Młynarczuk, Taresa Ratajczak, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2005 z. 27, s. 37–48, 128
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułNodule krzemionkowe w wapieniach dolnego karbonu z kopalni „Czatkowice” koło Krakowa
  AutorzyKrzysztof BAHRANOWSKI, Katarzyna GÓRNIAK, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoSorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — S. 23–34
 • słowa kluczowe: nodule krzemionkowe, wapienie, dolny karbon, kopalnia Czatkowice

  keywords: limestone, nodular chert, Lower Carboniferous, the Czatkowice Mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułPierwiastki ziem rzadkich (REE) w czarnych łupkach dolnego karbonu z Pomorza Zachodniego – wstępne wyniki badań
  AutorzyTadeusz SZYDŁAK, Katarzyna GÓRNIAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 507–518
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
25
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułSkład mineralny i wybrane właściwości fizykochemiczne komercyjnego bentonitu ze złoża Askana (Gruzja)
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK, Tadeusz SZYDŁAK, Adam GAWEŁ, Agnieszka KLIMEK, Anna TOMCZYK, Jerzy Motyka, Krzysztof BAHRANOWSKI
  ŹródłoSorbenty mineralne 2015 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda, Elżbieta Hycnar. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 77–92
 • słowa kluczowe: montmorillonit, bentonit Askana, badania mineralogiczno-petrograficzne

  keywords: montmorillonite, Askana bentonite, mineralogical-petrographical investigations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: