Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Szydłak, dr

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6516-2612

ResearcherID: R-9487-2018

Scopus: 7801658615

PBN: 900505

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • A geochemical provenance study of lower carboniferous black shales from Western Pomerania (Poland)
2
 • Bentonite bed in the Dinantian limestones of the southern Poland
3
 • Bentonite from the Central Slovakia Volcanic Field – a prospective raw material for Polish industry
4
 • Charakterystyka strukturalno-teksturalna wybranych dolomitów krajowych w aspekcie procesu ich dekarbonatyzacji
5
 • Charakterystyka surowcowa wybranych kruszyw mineralnych NE Polski w aspekcie trwałości betonów
6
 • Commercial bentonite from the Kopernica deposit (Tertiary, Slovakia): a petrographic and mineralogical approach
7
 • Czarne łupki dolnego karbonu – skały macierzyste złóż bituminów w rejonie Pomorza Zachodniego
8
 • Dolomity świętokorzyskie jako surowiec do produkcji wyrobów ogniotrwałych z klinkieru nowego typu
9
 • Drobne frakcje ziarnowe z przeróbki bazaltów i ich przydatność w ceramice
10
 • Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860–0953
11
 • Heavy mineral assemblages in selected profiles of the Lower Carboniferous of Western Pomerania
12
 • Illityzacja smektytu jako wskaźnik zdiagenezowania skał paleozoicznych Pomorza Zachodniego
13
 • Ilościowy opis mikrostruktur skał drobnookruchowych jako podstawa ich klasyfikacji
14
 • Kopalina bazaltowa ze złóż Rutki i Ligota Tułowicka (woj. opolskie) oraz możliwości wielokierunkowego jej wykorzystania
15
 • MECC'08
16
 • Microfabric of mudrocks: objective measurement and classification
17
 • Middle Jurassic black shales (Skrzypny Shale Formation) – paleoenvironmental significance of one of the oldest deposits of the Pieniny Klippen Belt
18
 • Middle Jurassic black shale (Skrzypny Shale Formation) – paleoenvironmental significance one of the oldest deposits of the Pieniny Klippen Belt
19
 • Możliwości zastąpienia tradycyjnych metod pomiaru porowatości skał przez analizę ich obrazu
20
 • Nodule krzemionkowe w wapieniach dolnego karbonu z kopalni „Czatkowice” koło Krakowa
21
 • Pierwiastki ziem rzadkich (REE) w czarnych łupkach dolnego karbonu z Pomorza Zachodniego – wstępne wyniki badań
22
 • Przewodnik do petrografii
23
 • Rola kopalin lokalnych i mineralnych surowców w złożach antropogenicznych w ochronie środowiska
24
 • Skład mineralny iłów poznańskich na podstawie ich wystąpień w rejonie Konina
25
 • Skład mineralny i wybrane właściwości fizykochemiczne komercyjnego bentonitu ze złoża Askana (Gruzja)