Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Szydłak, dr

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6516-2612 orcid iD

ResearcherID: R-9487-2018

Scopus: 7801658615

PBN: 5e709207878c28a04738ed91

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
 • A geochemical provenance study of lower carboniferous black shales from Western Pomerania (Poland)
2
 • Bentonite bed in the Dinantian limestones of the southern Poland
3
 • Bentonite from the Central Slovakia Volcanic Field – a prospective raw material for Polish industry
4
 • Charakterystyka popiołów lotnych ze spalania niektórych węgli kamiennych i brunatnych
5
 • Charakterystyka strukturalno-teksturalna wybranych dolomitów krajowych w aspekcie procesu ich dekarbonatyzacji
6
 • Charakterystyka surowcowa wybranych kruszyw mineralnych NE Polski w aspekcie trwałości betonów
7
 • Clay minerals as evidence of volcanic activity during the Miocene sedimentation in the NE part of the Carpathian Foredeep (Poland)
8
 • Clay minerals as indicators of diagenetic and anchimetamorphic grade in dinantian black shales (Koszalin–Chojnice zone, Pomerania, Northern Poland)
9
 • Commercial bentonite from the Kopernica deposit (Tertiary, Slovakia): a petrographic and mineralogical approach
10
 • Czarne łupki dolnego karbonu – skały macierzyste złóż bituminów w rejonie Pomorza Zachodniego
11
 • Dolomity świętokorzyskie jako surowiec do produkcji wyrobów ogniotrwałych z klinkieru nowego typu
12
 • Drobne frakcje ziarnowe z przeróbki bazaltów i ich przydatność w ceramice
13
 • Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860–0953
14
 • Heavy mineral assemblages in selected profiles of the Lower Carboniferous of Western Pomerania
15
 • Illityzacja smektytu jako wskaźnik zdiagenezowania skał paleozoicznych Pomorza Zachodniego
16
 • Ilościowy opis mikrostruktur skał drobnookruchowych jako podstawa ich klasyfikacji
17
 • Kopalina bazaltowa ze złóż Rutki i Ligota Tułowicka (woj. opolskie) oraz możliwości wielokierunkowego jej wykorzystania
18
 • MECC'08
19
 • MECC'20/22
20
 • MECC'20/22
21
 • Microfabric of mudrocks: objective measurement and classification
22
 • Middle Jurassic black shale (Skrzypny Shale Formation) – paleoenvironmental significance one of the oldest deposits of the Pieniny Klippen Belt
23
 • Middle Jurassic black shales (Skrzypny Shale Formation) – paleoenvironmental significance of one of the oldest deposits of the Pieniny Klippen Belt
24
 • Minerały ilaste w różnobarwnych odmianach skał występujących nad pokładem węgla brunatnego w rejonie Konina
25
 • Możliwości zastąpienia tradycyjnych metod pomiaru porowatości skał przez analizę ich obrazu