Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Skowroński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2007]
 • TytułBlack limestone – the characteristic material in Baroque architecture in Poland
  AutorzyM. MARSZAŁEK, A. SKOWROŃSKI
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : General Assembly 2007 : Vienna, 15–20 April 2007. — [Vienna : EGU], [2007]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułBlack “Marble”: the characteristic material in the baroque architecture of Cracow (Poland)
  AutorzyMariola MARSZAŁEK, Andrzej SKOWROŃSKI
  ŹródłoMaterials, technologies and practice in historic heritage structures / eds. Maria Bostenaru Dan, Richard Přikryl, Ákos Török. — Dordrecht, [etc.] : Springer, 2010. — S. 93–106
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułFasetowane ziarna granatów z pstrego piaskowca monokliny przedsudeckiej okolicy Głogowa (SW Polska)
  AutorzyMarek MUSZYŃSKI, Adam GAWEŁ, Andrzej SKOWROŃSKI
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2007 t. 33 z. 1, s. 51–68. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2007-01/Geologia_2007_1_02.pdf
 • słowa kluczowe: minerały ciężkie, monoklina przedsudecka, SW Polska, pstry piaskowiec, fasetowane granaty

  keywords: SW Poland, Fore-Sudetic Monocline, heavy minerals, Buntsandstein, faceted garnets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2003]
 • TytułFerrisicklerite and other phosphate minerals from the Lutomia pegmatite (SW Poland, Lower Silesia, Góry Sowie Mts)
  AutorzyPIECZKA A., GOŁĘBIOWSKA B., SKOWROŃSKI A.
  ŹródłoLERM 2003 : international symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals : Nové Město na Moravě, Czech Republic June 20 to 25, 2003 : book of abstracts / Masaryk University, Brno, Czech Republic [etc.]. — [Brno : Masaryk University in coop. with Moravian Museum], [2003]. — S. 63–64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [redakcja czasopisma, serii, 2006]
 • TytułGospodarka Surowcami Mineralnymi
  Redactorsred. z. spec. Andrzej SKOWROŃSKI, Tadeusz SZYDŁAK ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią
  Details2006 t. 22 z. spec. 3. — Kraków : IGSMiE
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [redakcja czasopisma, serii, 2008]
 • TytułMineralogia – Special Papers
  Redactorsed. of the series Andrzej SKOWROŃSKI
  Details2008 vol. 33. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 1978]
 • TytułO zawartości uranu w lessach z Ratyczowa (Wyżyna Lubelska)
  AutorzyWojciech PRZYBYŁOWICZ, Andrzej SKOWROŃSKI
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1978 t. 4 z. 1, s. 91–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułPstre utwory typu brekcji zawałowej z Kopalni Węgla Kamiennego „Marcel” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe)
  AutorzyMarek MUSZYŃSKI, Andrzej SKOWROŃSKI, Ireneusz LIPIARSKI
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 32 z. 3, s. 345–367. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2006-03/Geologia_2006_3_02.pdf
 • słowa kluczowe: Polska, Górnośląskie Zagłębie Węglowe, utwory pstre, brekcja zawałowa, minerały neogeniczne

  keywords: Poland, Upper Silesian Coal Basin, red beds, collapse breccia, neogenic minerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2000]
 • TytułSkład mineralny i chemiczny szlamów żelazonośnych z Huty im. T. Sendzimira w Krakowie
  AutorzyGrzegorz RZEPA, Andrzej SKOWROŃSKI
  ŹródłoMineralogia i geochemia środowiska / [red. nacz. Andrzej Manecki ; kom. red. Andrzej Bolewski et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2000. — S. 65–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułSkładniki antropogeniczne w zwietrzałych wapieniach dębnickich z krakowskich zabytków
  AutorzyMariola MARSZAŁEK, Andrzej SKOWROŃSKI, Adam GAWEŁ
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 449–460
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 1977]
 • TytułSome methodical aspects of uranium determination in whole rock samples by fission track method
  AutorzyWojciech PRZYBYŁOWICZ, Andrzej SKOWROŃSKI
  ŹródłoNukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency. — 1977 vol. 22 no. 5, s. 401–406
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [referat, 1999]
 • TytułZapis warunków sedymentacji i wczesnej diagenezy utworów basenu węglowego złoża Bełchatów w mikrokonkrecjach żelazistych
  AutorzyKrzysztog BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz RATAJCZAK, Andrzej SKOWROŃSKI, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI
  ŹródłoGeologia formacji węglonośnych Polski : XXII sympozjum = XXII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 1999 : materiały / Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. — [Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica], [1999]. — S. 9–13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [skrypt, 2007]
 • TytułZarys geochemii poszukiwawczej
  AutorzyAndrzej SKOWROŃSKI
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 91, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17