Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Skowroński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
2
 • Black limestone – the characteristic material in Baroque architecture in Poland
3
 • Black “Marble”: the characteristic material in the baroque architecture of Cracow (Poland)
4
 • Fasetowane ziarna granatów z pstrego piaskowca monokliny przedsudeckiej okolicy Głogowa (SW Polska)
5
 • Ferrisicklerite and other phosphate minerals from the Lutomia pegmatite (SW Poland, Lower Silesia, Góry Sowie Mts)
6
 • Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860–0953
7
 • Mineralogia – Special Papers
8
 • O zawartości uranu w lessach z Ratyczowa (Wyżyna Lubelska)
9
 • Przewodnik do petrografii
10
 • Pstre utwory typu brekcji zawałowej z Kopalni Węgla Kamiennego „Marcel” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe)
11
 • Skład mineralny i chemiczny szlamów żelazonośnych z Huty im. T. Sendzimira w Krakowie
12
 • Składniki antropogeniczne w zwietrzałych wapieniach dębnickich z krakowskich zabytków
13
 • Some methodical aspects of uranium determination in whole rock samples by fission track method
14
 • Tlenki manganu z diabazów Niedźwiedziej Góry koło Krakowa
15
 • Zapis warunków sedymentacji i wczesnej diagenezy utworów basenu węglowego złoża Bełchatów w mikrokonkrecjach żelazistych
16
 • Zarys geochemii poszukiwawczej
17
 • Żelazowo-żelazawe odmiany sepiolitu i saponitu z diabazów z Niedźwiedziej Góry koło Krakowa