Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Skowroński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1532352
201311
201011
200911
20083111
20073111
2006321
200311
200011
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem15951
201311
201011
200911
2008321
2007321
2006321
200311
200011
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem15123
201311
201011
200911
200833
2007321
200633
200311
200011
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1515
201311
201011
200911
200833
200733
200633
200311
200011
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1569
201311
201011
200911
2008321
2007312
200633
200311
200011
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1596
201311
201011
200911
200833
2007312
2006312
200311
200011
1999111
2
 • Black limestone – the characteristic material in Baroque architecture in Poland / M. MARSZAŁEK, A. SKOWROŃSKI // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : General Assembly 2007 : Vienna, 15–20 April 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : EGU], [2007]. — 1 dysk optyczny. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 9). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Black “Marble”: the characteristic material in the baroque architecture of Cracow (Poland) / Mariola MARSZAŁEK, Andrzej SKOWROŃSKI // W: Materials, technologies and practice in historic heritage structures / eds. Maria Bostenaru Dan, Richard Přikryl, Ákos Török. — Dordrecht, [etc.] : Springer, 2010. — ISBN: 978-90-481-2683-5. — S. 93–106. — Bibliogr. s. 105–106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Fasetowane ziarna granatów z pstrego piaskowca monokliny przedsudeckiej okolicy Głogowa (SW Polska)Faceted garnets from the sandstones of the Buntsandstein on the Fore-Sudetic Monocline (Głogów area, SW Poland) / Marek MUSZYŃSKI, Adam GAWEŁ, Andrzej SKOWROŃSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 1, s. 51–68. — Bibliogr. s. 66–68, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2007-01/Geologia_2007_1_02.pdf

 • słowa kluczowe: minerały ciężkie, monoklina przedsudecka, SW Polska, pstry piaskowiec, fasetowane granaty

  keywords: SW Poland, Fore-Sudetic Monocline, heavy minerals, Buntsandstein, faceted garnets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ferrisicklerite and other phosphate minerals from the Lutomia pegmatite (SW Poland, Lower Silesia, Góry Sowie Mts) / PIECZKA A., GOŁĘBIOWSKA B., SKOWROŃSKI A. // W: LERM 2003 : international symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals : Nové Město na Moravě, Czech Republic June 20 to 25, 2003 : book of abstracts / Masaryk University, Brno, Czech Republic [etc.]. — [Brno : Masaryk University in coop. with Moravian Museum], [2003]. — S. 63–64. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953Mineral Resources Management / red. z. spec. Andrzej SKOWROŃSKI, Tadeusz SZYDŁAK ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE, 2006. — t. 22 z. spec. 3. — Praca zawiera materiały prezentowane na Konferencji naukowej „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku. — Praca bez afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518 / ed. of the series Andrzej SKOWROŃSKI. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — vol. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Pstre utwory typu brekcji zawałowej z Kopalni Węgla Kamiennego „Marcel” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe)Red beds of the collapse-type breccia from the ”Marcel” Coal Mine (Upper Silesian Coal Basin, Poland) / Marek MUSZYŃSKI, Andrzej SKOWROŃSKI, Ireneusz LIPIARSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 3, s. 345–367. — Bibliogr. s. 365–366, Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2006-03/Geologia_2006_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: Polska, Górnośląskie Zagłębie Węglowe, utwory pstre, brekcja zawałowa, minerały neogeniczne

  keywords: Poland, Upper Silesian Coal Basin, red beds, collapse breccia, neogenic minerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Skład mineralny i chemiczny szlamów żelazonośnych z Huty im. T. Sendzimira w KrakowieMineral and chemical composition of iron-bearing slurries from the T. Sendzimir Steelworks in Cracow / Grzegorz RZEPA, Andrzej SKOWROŃSKI // W: Mineralogia i geochemia środowiska = Environmental mineralogy and geochemistry / [red. nacz. Andrzej Manecki ; kom. red. Andrzej Bolewski et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2000. — (Prace Mineralogiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych ; ISSN 0079-3396 ; 87). — ISBN10: 83-86726-92-X. — S. 65–81. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Składniki antropogeniczne w zwietrzałych wapieniach dębnickich z krakowskich zabytkówAntropogenic components in weathered Dębnik limestones from Cracow historic sites / Mariola MARSZAŁEK, Andrzej SKOWROŃSKI, Adam GAWEŁ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 449–460. — Bibliogr. s. 458–459, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Tlenki manganu z diabazów Niedźwiedziej Góry koło Krakowa[Manganese oxides from the diabases of Niedźwiedzia Góra near Krakow] / Marek MUSZYŃSKI, Grzegorz RZEPA, Andrzej SKOWROŃSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2, s. 135–151. — Bibliogr. s. 149–151, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02/Geologia_2009_2_01.pdf

 • słowa kluczowe: diabazy, żyły epitermalne, ranciéit-takanelit, Niedźwiedzia Góra, dolny perm

  keywords: diabases, epithermal veins, ranciéite-takanelite, Niedźwiedzia Góra, Lower Permian

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zapis warunków sedymentacji i wczesnej diagenezy utworów basenu węglowego złoża Bełchatów w mikrokonkrecjach żelazistychFerrugineous micronodules as indicators of sedimentation and early diagenesis in the Bełchatów coal basin / Krzysztog BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz RATAJCZAK, Andrzej SKOWROŃSKI, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXII sympozjum = XXII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 1999 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. — [Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica], [1999]. — ISBN10: 83-903696-4-8. — S. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zarys geochemii poszukiwawczej[An outline of exploratory geochemistry] / Andrzej SKOWROŃSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 91, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1693). — Bibliogr. s. 88–89, Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Żelazowo-żelazawe odmiany sepiolitu i saponitu z diabazów z Niedźwiedziej Góry koło KrakowaFerriferrous varietes of sepiolite and saponite from the diabases of Niedźwiedzia Góra near Kraków / Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI, Adam PIECZKA, Andrzej SKOWROŃSKI, Paweł STOCH // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34, z. 1, s. 19–42. — Bibliogr. s. 38–42, Streszcz. Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-01/Geologia_2008_1_02.pdf

 • słowa kluczowe: dolnopermskie wulkanity, diabazy, żyły epitermalne, sepiolit żelazowo-żelazawy, saponit żelazowo-żelazawy

  keywords: Lower Permian volcanites, diabases, epithermal veins, ferriferrous sepiolite, ferriferrous saponite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: