Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Ratajczak, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 144, z ogólnej liczby 152 publikacji Autora


1
 • [referat, 2011]
 • TytułA geochemical provenance study of lower carboniferous black shales from Western Pomerania (Poland)
  AutorzyKrzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoEUROCLAY 2011 : clay science at the crossroad of civilizations : European clay conference : 26 June – 01 July 2011, Antalya – Turkey : book of abstracts, oral and poster sessions / eds. Zehra Karakaş, Selahattin Kadir, Asuman Günal Türkmenov{g}lu ; Turkish National Committee on Clay Science, European Clay Groups Association. — Ankara : [s. n.], 2011. — S. 249
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAntropogeniczne złoża wtórne a wartość rynkowa kopalin towarzyszących na przykładzie górnictwa węgla brunatnego
  AutorzyRafał PAJDA, Tadeusz RATAJCZAK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2002 t. 18 z. spec., s. 231–239
3
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułBadania jakości węgla brunatnego w świetle wymagań Unii Europejskiej na przykładzie KWB Bełchatów
  AutorzyElżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Waldemar M. Jończyk
  ŹródłoWęgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — S. 111–121
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania jakości węgla według wymagań Unii Europejskiej na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”
  AutorzyElżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Waldemar Jończyk
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 151. Inżynieria Środowiska. — 2013 nr 31, s. 152–160
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadania mineralogiczne w problematyce kopalin towarzyszących i mineralnych surowców odpadowych
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar Jończyk
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 197–203. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_22.pdf
6
 • [referat, 2012]
 • TytułBentonite bed in the Dinantian limestones of the southern Poland
  AutorzyBAHRANOWSKI K., GAWEŁ A., GÓRNIAK K., RATAJCZAK T., SZYDŁAK T.
  ŹródłoMECC'12 : 6textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference : September 4–9, 2012, Průhonice : book of abstracts / eds. Martin Št'astný and Anna Žigová ; Czech National Clay Group. — [Czech Republic : s. n.], [2012]. — S. 104
7
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułBibliografia dotycząca problematyki kopalin towarzyszących w polskich złożach węgla brunatnego : wstępne zestawienie publikacji z lat 1949–1998
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Wojciech Wiśniewski
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 1999 R. 41 nr 1, s. 39–82
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBudowlane zastosowanie kawałkowych odmian rud darniowych w niektórych rejonach Polski
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA
  ŹródłoWszechświat (Kraków). — 2003 t. 104 z. 10–12, s. 256–260
9
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułCharakter surowcowy kopalin towarzyszących w złożach węgli brunatnych jako podstawa tworzenia ich antropogenicznych złóż wtórnych
  AutorzyRafał PAJDA, Tadeusz RATAJCZAK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1480. Górnictwo. — 2000 z. 246, s. 383–393
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułCharakterystyka mineralogiczno-chemiczna i surowcowa materiałów z hałd po kopalnictwie rud żelaza w rejonie częstochowskim
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Włodzimierz Korona
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2000 t. 48 nr 7, s. 607–616
11
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułCharakterystyka popiołów lotnych ze spalania niektórych węgli kamiennych i brunatnych
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 1999 z. 13, s. 9–34
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 1993]
 • TytułClay minerals as evidence of volcanic activity during the Miocene sedimentation in the NE part of the Carpathian Foredeep (Poland)
  AutorzyT. RATAJCZAK, K. GÓRNIAK, K. BAHRANOWSKI, T. SZYDŁAK
  ŹródłoGeologica Carpathica Clays. — 1993 vol. 44 no. 2, s. 81–92
13
 • [referat, 2001]
 • TytułClay minerals as indicators of diagenetic and anchimetamorphic grade in dinantian black shales (Koszalin–Chojnice zone, Pomerania, Northern Poland)
  AutorzyA. GAWEŁ, K. GÓRNIAK, M. MUSZYŃSKI, A. Protas, T. RATAJCZAK, T. SZYDŁAK
  ŹródłoMid-European Clay Conference'01 MECC'01 : September 9–14, 2001 Stará Lesná, Slovakia : book of abstracts. — [Slovakia : Slovak Academy of Science], [2001]. — S. 46
14
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2007]
 • TytułCzarne łupki dolnego karbonu – skały macierzyste złóż bituminów w rejonie Pomorza Zachodniego
  AutorzyKrzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GODYŃ, Katarzyna GÓRNIAK, Marek MUSZYŃSKI, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2007 t. 55 nr 4, s. 281. — tekst: http://www-1pgi-1gov-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/images/stories/przeglad/pg_2007_04_09.pdf
15
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułDeposits in carbonated waters from selected springs of the Polish Carpathians
  AutorzyLucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA
  ŹródłoRMZ – Materials and Geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology. — 2005 vol. 52 no. 1, s. 107–110
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułEkologia a kopaliny towarzyszące na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Waldemar Jończyk, Anna Skórzak
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2005 R. 47 nr 2, s. 34–38
17
 • [referat, 1999]
 • TytułEkonomiczne uwarunkowania wykorzystania kopalin towarzyszących na przykładzie KWB Bełchatów
  AutorzyRafał PAJDA, Tadeusz RATAJCZAK
  ŹródłoIX Międzynarodowa konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Rytro, 17–19 listopada 1999 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Zakład Polityki Surowcowej i Energetycznej. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — S. 289–301
18
 • [referat w czasopiśmie, 1996]
 • TytułEvaluation of the possibilities of storage of the mixture of fly ash and flotation tailings in underground mines
  AutorzyKrzysztof BAHRANOWSKI, Stanisław OLKIEWICZ, Roman Popielak, Tadeusz RATAJCZAK
  ŹródłoRecent Advances in Coal Processing. — 1996 vol. 1, s. 951–955
19
 • [referat, 2000]
 • TytułGranulowanie popiołów lotnych i badanie ich właściwości katalitycznych
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Marian Gąsior, Rafał MIĘSO, Ewa Serwicka, Wanda SIKORA, Levon Vartikyan, Ewa WISŁA-WALSH
  ŹródłoMateriały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 18–22 września 2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych ; UTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe. — Kraków : IGSMiE PAN, 2000. — S. 257–267
20
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułHeavy mineral assemblages in selected profiles of the Lower Carboniferous of Western Pomerania
  AutorzyMarek MUSZYŃSKI, Katarzyna AKSAMIT, Katarzyna GÓRNIAK, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK, Adam GAWEŁ, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2001 [wyd. 2002] z. 18, s. 138–143
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułHg, Pb, Cd w węglu brunatnym ze złoża „Bełchatów” (obszard górniczy „Szczerców”) : badania wstępne
  AutorzyElżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Marian WAGNER
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1780. Górnictwo. — 2008 z. 285, s. 95–103
22
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułIdentification of hypergenic oxides and hydroxides of iron : results of selected phase analyses
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2001 [wyd. 2002] z. 18, s. 150–156
23
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2009]
 • TytułIdentyfikacja cech morfologicznych minerałów ciężkich metodami komputerowej analizy obrazu na przykładzie dolnokarbońskich skał wulkanoklastycznych Pomorza Zachodniego
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Katarzyna Godyń, Mariusz Młynarczuk
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2009 t. 57 nr 4, s. 313–314. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2009_04_34.pdf
24
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułIdentyfikacja składu mineralno-chemicznego ochry z grobów podkurhanowych we wsi Haji Nyżni koło Drohobycza
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Dariusz SALA
  ŹródłoPrahistoryczne kurhany (III tys. przed Chr.) we wsi Haji Nyżni koło Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru / Jan Machnik, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz ; z aneksami Marii Łanczot [et al.] ; Polska Akademia Umiejętności. Komisja Prehistorii Karpat, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy. Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakewycza. — Kraków : "Secesja", 2011. — S. 177–191
25
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułIllityzacja smektytu jako wskaźnik zdiagenezowania skał paleozoicznych Pomorza Zachodniego
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK, Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoPozycja geologiczna i petrologia utworów podłoża permu w strefie Koszalin–Chojnice / red. Aleksander Protas, Zbigniew Mikołajewski, Arkadiusz Buniak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004. — S. 67–95