Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Ratajczak, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 144, z ogólnej liczby 152 publikacji Autora


1
 • A geochemical provenance study of lower carboniferous black shales from Western Pomerania (Poland)
2
 • Antropogeniczne złoża wtórne a wartość rynkowa kopalin towarzyszących na przykładzie górnictwa węgla brunatnego
3
 • Badania jakości węgla brunatnego w świetle wymagań Unii Europejskiej na przykładzie KWB Bełchatów
4
 • Badania jakości węgla według wymagań Unii Europejskiej na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”
5
 • Badania mineralogiczne w problematyce kopalin towarzyszących i mineralnych surowców odpadowych
6
 • Bentonite bed in the Dinantian limestones of the southern Poland
7
 • Bibliografia dotycząca problematyki kopalin towarzyszących w polskich złożach węgla brunatnego
8
 • Budowlane zastosowanie kawałkowych odmian rud darniowych w niektórych rejonach Polski
9
 • Charakter surowcowy kopalin towarzyszących w złożach węgli brunatnych jako podstawa tworzenia ich antropogenicznych złóż wtórnych
10
 • Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna i surowcowa materiałów z hałd po kopalnictwie rud żelaza w rejonie częstochowskim
11
 • Charakterystyka popiołów lotnych ze spalania niektórych węgli kamiennych i brunatnych
12
 • Clay minerals as evidence of volcanic activity during the Miocene sedimentation in the NE part of the Carpathian Foredeep (Poland)
13
 • Clay minerals as indicators of diagenetic and anchimetamorphic grade in dinantian black shales (Koszalin–Chojnice zone, Pomerania, Northern Poland)
14
 • Czarne łupki dolnego karbonu – skały macierzyste złóż bituminów w rejonie Pomorza Zachodniego
15
 • Deposits in carbonated waters from selected springs of the Polish Carpathians
16
 • Ekologia a kopaliny towarzyszące na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”
17
 • Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania kopalin towarzyszących na przykładzie KWB Bełchatów
18
 • Evaluation of the possibilities of storage of the mixture of fly ash and flotation tailings in underground mines
19
 • Granulowanie popiołów lotnych i badanie ich właściwości katalitycznych
20
 • Heavy mineral assemblages in selected profiles of the Lower Carboniferous of Western Pomerania
21
 • Hg, Pb, Cd w węglu brunatnym ze złoża „Bełchatów” (obszard górniczy „Szczerców”)
22
 • Identification of hypergenic oxides and hydroxides of iron
23
 • Identyfikacja cech morfologicznych minerałów ciężkich metodami komputerowej analizy obrazu na przykładzie dolnokarbońskich skał wulkanoklastycznych Pomorza Zachodniego
24
 • Identyfikacja składu mineralno-chemicznego ochry z grobów podkurhanowych we wsi Haji Nyżni koło Drohobycza
25
 • Illityzacja smektytu jako wskaźnik zdiagenezowania skał paleozoicznych Pomorza Zachodniego