Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Pawlikowski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8604-7552

ResearcherID: brak

Scopus: 7102035417

PBN: 900463

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 250 publikacji Autora


1
 • Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1689-6742[Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] / eds. Maciej Pawlikowski, Edyta SŁOWIOCZEK, Maciej BOBULSKI. — [Kraków : AGH], 2013. — 1 dysk optyczny. — nr 15. — Afiliacja autorów: Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1689-6742[Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] / eds. Maciej Pawlikowski, Edyta SŁOWIOCZEK, Henryk Woronow, Maciej BOBULSKI. — [Kraków : AGH], 2015. — 1 dysk optyczny. — nr 19. — Afiliacja: Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania mineralogiczne osadów stanowiska 10 i 11 w Targowisku, pow. wielickiThe mineralogical analysis of deposits at Sites 10 and 11 in Targowisko, the Wieliczka district / Maciej PAWLIKOWSKI // W: Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10–12, pow. wielicki / red. Jacek Górski. — Kraków : Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2014 + CD: katalogi, tabele, tablice ; 1 mapa. — (Via Archaeologica : źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). — ISBN: 978-83-935207-1-8. — S. 35–46. — Summ.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania mineralogiczno-petrograficzne kafli z krakowskich piecówPetrographic and mineralogical analysis of stove tiles from Kraków stoves / Maciej PAWLIKOWSKI, Edyta SŁOWIOCZEK // Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; ISSN 0137-3129. — 2014 [z.] 32, s.441–464. — Bibliogr. w formie przypisów. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Biomineralogia kamieni nerkowych i żółciowych[Biominealogy of kidney and gallblader stones] / Maciej PAWLIKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2016. — 56 s.. — ISBN: 978-83-63663-84-1. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Gravettian/Epigravettian transition in the Vah Valley in the light of the new excavations in the Moravany-Banka area near Piest'any (Western Slovakia) / Witold P. ALEXANDROWICZ, Anna d'Urišova, L'ubomira Kaminská, Barbara Kazior, Janusz K. Kozłowski, Maciej PAWLIKOWSKI, Krzysztof Sobczyk // Préhistoire Européenne ; ISSN 0779-8024. — 1999 vol. 14, s. 79–106. — Bibliogr. s. 90–91. — W. P. Alexandrowicz, M. Pawlikowski – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mineralogical investigation of organic material from graves at the cemetery in Tell el-Farkha, Egypt / Maciej PAWLIKOWSKI, Joanna Dębowska-Ludwin // Studies in Ancient Art and Civilization ; ISSN 1899-1548. Prace Archeologiczne / Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologiczny ; ISSN 2353-0995. — 2010 z. 14 ed. by Ewdoksia Papuci-Władyka, s. 43–54. — Bibliogr. s. 53–54. — W publikacji podano ISSN 0083-4300. — M. Pawlikowski – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Reasons for the predynastic – early dynastic transition in Egypt. Geological and climatic evidence / Maciej PAWLIKOWSKI // W: Egypt at its origins : studies in memory of Barbara Adams : international conference ”Origin of the state. Predynastic and Early Dynastic Egypt” : Kraków, 28\textsuperscript{th} August – 1\textsuperscript{st} September 2002 : proceedings / ed. by S. Hendrickx, [et al.]. — Leuven : PEETERS, 2004. — (Orientalia Lovaniensia Analecta ; ISSN 0777-978X ; 138). — S. 919–922. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Skład mineralny osadów calca i gruntow poziomów użytkowych Rynku Głównego w Krakowie jako odzwierciedlenie jego zmian funkcjonalnychMineral composition of bedrock deposits and utility levels in Main Market Square in Kraków as a reflection of the functional transformations of the plaza / Maciej PAWLIKOWSKI, Marta WARDAS-LASOŃ, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Wojciech Głowa // Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; ISSN 0137-3129. — 2010 [z.] 28 cz. 2, s. 201–208. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Słowo wstępne[Preface] / Maciej PAWLIKOWSKI // W: Tatrzańskie skarby / red. Maciej Pawlikowski, Marta Wróbel. — Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2015. — ISBN: 978-83-7595-976-5. — S. 5. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Surowce kamienne Epoki Kamienia[Stone raw materials of Stone Age] / Maciej PAWLIKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2016. — 99 s.. — Bibliogr. s. 96–99. — ISBN: 978-83-63663-75-9. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sztolnie manganowe[Manganese drifts] / Maciej PAWLIKOWSKI, Marta WRÓBEL // W: Tatrzańskie skarby / red. Maciej Pawlikowski, Marta Wróbel. — Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2015. — ISBN: 978-83-7595-976-5. — S. 49–54. — M. Pawlikowski, M. Wróbel – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sztolnie rud polimetalicznych pod Ornakiem[Drift of polimetallic ores under Ornak] / Maciej PAWLIKOWSKI, Mateusz SĘK, Magdalena Sitarz, Piotr Synowiec // W: Tatrzańskie skarby / red. Maciej Pawlikowski, Marta Wróbel. — Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2015. — ISBN: 978-83-7595-976-5. — S. 23–39. — M. Pawlikowski, M. Sęk – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Tajemne kamienne schody[Mysterious stone stairs] / Maciej PAWLIKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — 101 s.. — ISBN: 978-83-63663-42-1. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Tatrzańskie skarbyTreasures in the Tatra Mountains / red. Maciej PAWLIKOWSKI, Marta WRÓBEL. — Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2015. — 93, [1] s.. — Bibliogr. s. 91–93, Abstr.. — ISBN: 978-83-7595-976-5. — M. Pawlikowski, M. Wróbel – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wyczytane z kamieni[Read from stones] / Maciej PAWLIKOWSKI. — Kraków : Maciej Pawlikowski, cop. 2007. — 93, [2] s.. — ISBN: 978-83923836-0-4. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wyniki badań mikroskopowych analiz technologicznych i mineralogicznych ceramiki kultury łużyckiej ze stanowiska 10 i 11 w Targowisku, pow. wielickiResults of the mineralogical and technological analyses of Lusatian culture ceramics from Targowisko, Site 10, the Wieliczka district / Maciej PAWLIKOWSKI // W: Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10–12, pow. wielicki / red. Jacek Górski. — Kraków : Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2014 + CD: katalogi, tabele, tablice ; 1 mapa. — (Via Archaeologica : źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). — ISBN: 978-83-935207-1-8. — S. 277–282. — Summ.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wyniki badań mineralogicznych zabytków brązowych na stanowisku 10 w Targowisku, pow. wielickiResults of the physicochemical analysis of bronze artefacts from Targowisko, Site 10, the Wieliczka district / Maciej PAWLIKOWSKI // W: Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10–12, pow. wielicki / red. Jacek Górski. — Kraków : Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 2014 + CD: katalogi, tabele, tablice ; 1 mapa. — (Via Archaeologica : źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). — ISBN: 978-83-935207-1-8. — S. 283–287. — Bibliogr. s. 287, Summ.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Z archeologami przez świat[With archaeologists world crossing] / Maciej PAWLIKOWSKI. — Kraków : Maciej Pawlikowski, cop. 2003. — 103, [2] s.. — ISBN10: 83-914173-9-5. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: