Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Olkiewicz, mgr

wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
  • Analysis of the ${\upsilon _{3}BO_{3}}$ vibrations bands in the infrared absorption spectra of ${Al}$-tourmalines
2
  • Drift spectroscopy in studing of adsorption of anionic and nonionic surfactants on silica and pillared hydroxy-Al-smectite
3
  • Evaluation of the possibilities of storage of the mixture of fly ash and flotation tailings in underground mines
4
  • Infra-red studies of ammoniation of pillared montmorillonites
5
6
  • Skażenia gleb i gruntów węglowodorami w obszarach o dużym natężeniu ruchu samochodowego
7
  • Skład mineralny i chemiczny przereagowanych rud darniowych w kontekście uciążliwości dla środowiska naturalnego
8
  • Smectite in multicoloured clays of the Poznań clay formation (Poland)
9
  • Wpływ składu fazowego i chemicznego surowców ilastych oraz odpadów poflotacyjnych i popiołów lotnych na właściwości sporządzonych z nich mieszanin
10
  • Zastosowanie fourierowskiej spekroskopii w podczerwieni w geochemicznej analizie skażeń gleb i gruntów przez węglowodory ropopochodne