Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Olkiewicz, mgr

wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem8224
200411
200311
200111
2000321
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem844
200411
200311
200111
2000321
1999211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem862
200411
200311
200111
2000321
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem817
200411
200311
200111
2000312
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem88
200411
200311
200111
200033
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem826
200411
200311
200111
2000312
1999221
 • Drift spectroscopy in studing of adsorption of anionic and nonionic surfactants on silica and pillared hydroxy-Al-smectite / J. FIJAŁ, K. ŁOPACIŃSKA, S. OLKIEWICZ // W: EUROCLAY 1999 : conference of the European Clay Groups Association : September 5–9, 1999 Kraków, Poland : program with abstracts. — Kraków : Institute of Geological Sciences PAN, 1999. — ISBN10: 83-909970-2-9. — s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Infra-red studies of ammoniation of pillared montmorillonites / S. Witkowski, Z. Sojka, K. Dyrek, J. FIJAŁ, S. OLKIEWICZ, P. Fink, H. Hobert // Clay Minerals : Journal of the European Clay Groups ; ISSN 0009-8558. — 2000 vol. 35 no. 2, s. 345–355. — Bibliogr. s. 354–355, Abstr.

 • keywords: IR, ammoniation, pillared montmorillonite, polyhydroxo complexes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1180/000985500546819

3
4
 • Skażenia gleb i gruntów węglowodorami w obszarach o dużym natężeniu ruchu samochodowegoContamination of soils with hydrocarbons in the areas with heavy road traffic / Adam Juszkiewicz, Jerzy FIJAŁ, Urszula Dąbrowska, Marek Meus, Stanisław OLKIEWICZ // W: Mineralogia i geochemia środowiska = Environmental mineralogy and geochemistry / [red. nacz. Andrzej Manecki ; kom. red. Andrzej Bolewski et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2000. — (Prace Mineralogiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych ; ISSN 0079-3396 ; 87). — ISBN10: 83-86726-92-X. — S. 35–52. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Skład mineralny i chemiczny przereagowanych rud darniowych w kontekście uciążliwości dla środowiska naturalnegoMineral and chemical composition of used-out bog ores and their nuisance to the environment / Grzegorz RZEPA, Stanisław OLKIEWICZ, Tadeusz RATAJCZAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. spec. 2, s. 111–125. — Bibliogr. s. 124–125, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Wpływ składu fazowego i chemicznego surowców ilastych oraz odpadów poflotacyjnych i popiołów lotnych na właściwości sporządzonych z nich mieszanin[Influence of mineral and chemical composition of clayey raw materials as well as post-flotation wastes and flyash on properties of their mixtures] / Piotr WYSZOMIRSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Stanisław OLKIEWICZ, Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta STACHURA // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 1999 z. 13, s. 65–88. — Bibliogr. s. 87–88. — Masy popiołowo-mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym : sesja naukowa : Kraków, 1.06.1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zastosowanie fourierowskiej spekroskopii w podczerwieni w geochemicznej analizie skażeń gleb i gruntów przez węglowodory ropopochodneApplication of Fourier infrared spectroscopy in geochemical analyses of contamination of soils with oil-derived hydrocarbons / Jerzy FIJAŁ, Tadeusz SOLECKI, Stanisław OLKIEWICZ, Krzysztof BYTNAR // W: Mineralogia i geochemia środowiska = Environmental mineralogy and geochemistry / [red. nacz. Andrzej Manecki ; kom. red. Andrzej Bolewski et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2000. — (Prace Mineralogiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych ; ISSN 0079-3396 ; 87). — ISBN10: 83-86726-92-X. — S. 23–33. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: