Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Olkiewicz, mgr

wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Analysis of the ${\upsilon _{3}BO_{3}}$ vibrations bands in the infrared absorption spectra of ${Al}$-tourmalines / Adam PIECZKA, Stanisław OLKIEWICZ // W: V Szkoła Fizyki Minerałów : wykorzystanie metod spektroskopowych w mineralogii i gemmologii : Wrocław–Sobótka 26–28. 09. 1997 / Uniwersytet Wrocławski [etc.]. — Wrocław : [UW], 1997. — S. 24–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Drift spectroscopy in studing of adsorption of anionic and nonionic surfactants on silica and pillared hydroxy-Al-smectite / J. FIJAŁ, K. ŁOPACIŃSKA, S. OLKIEWICZ // W: EUROCLAY 1999 : conference of the European Clay Groups Association : September 5–9, 1999 Kraków, Poland : program with abstracts. — Kraków : Institute of Geological Sciences PAN, 1999. — ISBN10: 83-909970-2-9. — s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Evaluation of the possibilities of storage of the mixture of fly ash and flotation tailings in underground mines / Krzysztof BAHRANOWSKI, Stanisław OLKIEWICZ, Roman Popielak, Tadeusz RATAJCZAK // Recent Advances in Coal Processing ; ISSN 1023-6201. — 1996 vol. 1, s. 951–955. — Bibliogr. s. 955, Abstr.. — New trends in coal preparation technologies and equipment : proceedings of the 12th international coal preparation congress : Cracow, Poland, May 23–27, 1994 / ed. Wieslaw S. Blaschke. — Amsterdam : Gordon and Breach Publishers, cop. 1996

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Infra-red studies of ammoniation of pillared montmorillonites / S. Witkowski, Z. Sojka, K. Dyrek, J. FIJAŁ, S. OLKIEWICZ, P. Fink, H. Hobert // Clay Minerals : Journal of the European Clay Groups ; ISSN 0009-8558. — 2000 vol. 35 no. 2, s. 345–355. — Bibliogr. s. 354–355, Abstr.

 • keywords: IR, ammoniation, pillared montmorillonite, polyhydroxo complexes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1180/000985500546819

5
6
 • Skażenia gleb i gruntów węglowodorami w obszarach o dużym natężeniu ruchu samochodowegoContamination of soils with hydrocarbons in the areas with heavy road traffic / Adam Juszkiewicz, Jerzy FIJAŁ, Urszula Dąbrowska, Marek Meus, Stanisław OLKIEWICZ // W: Mineralogia i geochemia środowiska = Environmental mineralogy and geochemistry / [red. nacz. Andrzej Manecki ; kom. red. Andrzej Bolewski et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2000. — (Prace Mineralogiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych ; ISSN 0079-3396 ; 87). — ISBN10: 83-86726-92-X. — S. 35–52. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Skład mineralny i chemiczny przereagowanych rud darniowych w kontekście uciążliwości dla środowiska naturalnegoMineral and chemical composition of used-out bog ores and their nuisance to the environment / Grzegorz RZEPA, Stanisław OLKIEWICZ, Tadeusz RATAJCZAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. spec. 2, s. 111–125. — Bibliogr. s. 124–125, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Wpływ składu fazowego i chemicznego surowców ilastych oraz odpadów poflotacyjnych i popiołów lotnych na właściwości sporządzonych z nich mieszanin[Influence of mineral and chemical composition of clayey raw materials as well as post-flotation wastes and flyash on properties of their mixtures] / Piotr WYSZOMIRSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Stanisław OLKIEWICZ, Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta STACHURA // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 1999 z. 13, s. 65–88. — Bibliogr. s. 87–88. — Masy popiołowo-mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym : sesja naukowa : Kraków, 1.06.1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie fourierowskiej spekroskopii w podczerwieni w geochemicznej analizie skażeń gleb i gruntów przez węglowodory ropopochodneApplication of Fourier infrared spectroscopy in geochemical analyses of contamination of soils with oil-derived hydrocarbons / Jerzy FIJAŁ, Tadeusz SOLECKI, Stanisław OLKIEWICZ, Krzysztof BYTNAR // W: Mineralogia i geochemia środowiska = Environmental mineralogy and geochemistry / [red. nacz. Andrzej Manecki ; kom. red. Andrzej Bolewski et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2000. — (Prace Mineralogiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych ; ISSN 0079-3396 ; 87). — ISBN10: 83-86726-92-X. — S. 23–33. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: