Wykaz publikacji wybranego autora

Lucyna Natkaniec-Nowak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0113-0910

ResearcherID: brak

Scopus: 6505792966

PBN: 900457

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aktualizacja stanowisk halitu niebieskiego w Kopalni Soli „Kłodawa” w świetle nowych badań
2
 • Biżuteria sentymentalna XIX wieku w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
3
 • Halit z Kłodawy: próba korelacji stopnia deformacji struktury krystalicznej i właściwości spektroskopowych w zakresie UV-VIS
4
 • Inkluzje faz stałych w halicie niebieskim z Kopalni Soli Kłodawa w świetle badań SEM-EDS
5
 • Jaspility – skały ozdobne Ukrainy
6
 • Kamienie szlachetne i ozdobne Afganistanu
7
 • Kamienie wschodu
8
 • Mineralogical investigations of dentine from African elephant, Siberian mammoth, hippopotamus, walrus and sperm whale tusks
9
 • Minerały w symbolice biblijnej – sól i siarka
10
 • New data on wavellite from Wisniówka Duża near Kielce (the Holy Cross Mountains, Central Poland)
11
 • Perły słodkowodne z dorzecza Jangcy (Chiny)
12
 • Produkty procesów hydrotermalnych i kontaktowych w diabazach Niedźwiedziej Góry koło Krakowa
13
 • Sole niebieskie w kopalni Kłodawa
14
 • Spodumens from Nuristan, Afghanistan
15
 • Strefowość wzrostu kryształów galeny z kopalni Bolesław koło Olkusza (region śląsko-krakowski)
16
 • Wavellit i waryscyt w piaskowcach kambryjskich z kamieniołomu Wiśniówka Duża koło Kielc