Wykaz publikacji wybranego autora

Lucyna Natkaniec-Nowak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0113-0910

ResearcherID: brak

Scopus: 6505792966

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Architektura i wystrój wnętrza bazyliki Św. Trójcy oo. Dominikanów w Krakowie, [Cz.] 2[Architecture and decor interior the Holy Trinity Basilica Dominican Friars in Krakow. Pt. 2] / Monika Barwicka, Magdalena WDOWIN, Lucyna NATKANIEC-NOWAK // Świat Kamienia = Polish Stone Magazine ; ISSN 1508-9770. — 2006 [nr] 1, s. 66–72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania mineralogiczno-gemmologiczne kości słoniowej na przykładzie ciosów słonia afrykańskiego i mamuta syberyjskiegoComparative mineralogical-gemmological studies of ivory from an African elephant and a Siberian mammoth / Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK, Jerzy FIJAŁ, Adam GAWEŁ, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Maciej PAWLIKOWSKI, Tomasz Sito // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 49–58. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kamienne wnętrza bazyliki św. Trójcy oo. Dominikanów w Krakowie[Stony interiors of the Dominicans Frias Holy Trinity Basilica in Krakow] / Monika Barwicka, Magdalena WDOWIN, Lucyna NATKANIEC-NOWAK // Świat Kamienia = Polish Stone Magazine ; ISSN 1508-9770. — 2006 [nr] 2, s. 68–72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sole niebieskie w kopalni Kłodawa w świetle nowych badań mineralogicznychBlue salts in the Kłodawa Salt Mine, in the light of new mineralogical research / Tomasz TOBOŁA, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Andrzej SZYBIST, Grzegorz Misiek, Sylwester Janiów // W: Quo vadis sal : pokładowe złoża soli w Polsce : XI międzynarodowe sympozjum solne : Szklarska Poręba, 9–10 listopada 2006 r. = Quo vadis sal : bedded salt deposits in Poland : international salt symposium / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2006]. — S. 83–86. — Bibliogr. s. 86. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zmineralizowane fragmenty drzew mioceńskich w utworach zapadliska przedkarpackiego między Tarnowem a DębicąMiocene mineralized wood fragments in deposits of the Carpathians Foredeep between Tarnów and Dębica / Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Wiesław HEFLIK, Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 2, s. 225–227. — Bibliogr. s. 227, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/3tYrdK

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, Polska, miocen, fragmenty drzew

  keywords: Carpathian Foredeep, Poland, Miocene, wood fragments

  cyfrowy identyfikator dokumentu: