Wykaz publikacji wybranego autora

Lucyna Natkaniec-Nowak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0113-0910

ResearcherID: brak

Scopus: 6505792966

PBN:

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aktualizacja stanowisk halitu niebieskiego w Kopalni Soli „Kłodawa” w świetle nowych badańActualization of inanimate nature documentary sites in Kłodawa Salt Mine in light of new research / Sylwester Janiów, Grzegorz Misiek, Tomasz TOBOŁA, Lucyna NATKANIEC-NOWAK // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 35–36. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biżuteria sentymentalna XIX wieku w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu[19th Century sentimental jewellery in the collection of the Wawel Royal Castle] / Kamila Broda, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK // Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki = Journal of Conservation Restoration ; ISSN 1234-5210. — 2007 vol. 18 no. 1–4, s. 82–85. — Bibliogr. s. 85. — W tekście błędnie podano imię autorki: Kamil Broda

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Halit z Kłodawy: próba korelacji stopnia deformacji struktury krystalicznej i właściwości spektroskopowych w zakresie UV-VISHalite from Kłodawa: an attempt of correlation between the degree of crystal structure deformation and the spectroscopic properties in UV-VIS range / Sylwia Zelek, Katarzyna Stadnicka, Janusz Szklarzewicz, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Tomasz TOBOŁA // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 61–62. — Tekst pol.-ang.. — Sylwia Zelek – afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Inkluzje faz stałych w halicie niebieskim z Kopalni Soli Kłodawa w świetle badań SEM-EDSSolid phase inclusions in blue halite from Kłodawa Salt Mine in the light of SEM-EDS analysis / Tomasz TOBOŁA, Lucyna NATKANIEC-NOWAK // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 59–60. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Jaspility – skały ozdobne Ukrainy[Jaspilites – decorative rocks of Ukraine] / Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK, Wiesław HEFLIK, Lucyna NATKANIEC-NOWAK // RynekJubilerski.pl ; ISSN 1897-6433. — 2007 nr 3, s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kamienie szlachetne i ozdobne Afganistanu[Gemstones of Afghanistan] / Lucyna NATKANIEC-NOWAK // RynekJubilerski.pl ; ISSN 1897-6433. — 2007 nr 3, s. 13–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kamienie wschodu. Cz. 1, Lapis lazuli, jadeit, nefryt[Orient gemstones. Pt. 1, Lapis lazuli, jadeite and nephrite] / Wiesław HEFLIK, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Barbara Szczepanowicz, Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2007 t. 108 nr 10–12, s. 281–285

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mineralogical investigations of dentine from African elephant, Siberian mammoth, hippopotamus, walrus and sperm whale tusks / T. Sito, L. NATKANIEC-NOWAK, M. PAWLIKOWSKI, M. DUMAŃSKA-SŁOWIK // Gemmologie : Zeitschrift der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft ; ISSN 0948-7395. — Tytuł poprz.: Zeitschrift der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft. — 2007 Jg 56 H. 3/4, s. 117–126. — Bibliogr. s. 125–126, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Minerały w symbolice biblijnej – sól i siarka[The symbolic meaning of minerals in the Bible : salt and sulphur] / Wiesław HEFLIK, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Barbara Szczepanowicz // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2007 t. 108 nr 1–3, s. 63–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • New data on wavellite from Wisniówka Duża near Kielce (the Holy Cross Mountains, Central Poland) / M. DUMAŃSKA-SŁOWIK, W. HEFLIK, L. NATKANIEC-NOWAK, M. Sikorska // Naukovij Vìsnik Nacìonal'nogo Gìrničogo Unìversitetu : naukovo-tehnìčnij žurnal : Rozrobka podoviŝ korisnih kopalin ; Geología ; Šahtne ta pídzemne budívnictvo ; Gírniča mehaníka ta mašini ; Matematične modelûvannâ ; Energetika ta avtomatizacíâ ; Virobničih procesív ; Ekologíâ ; Ekonomíka ; ISSN 2071-2227. — 2007 no. 2, s. 42–46. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Perły słodkowodne z dorzecza Jangcy (Chiny)Fresh water pearls from the Jangcy basin (Chiny) / Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK, Wiesław HEFLIK, Lucyna NATKANIEC-NOWAK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2007 t. 55 nr 4, s. 286. — Bibliogr. s. 286. — III ogólnopolska konferencja naukowa \emph {Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii} : Warszawa, 9–10.05.2007 / IG, PIG. — Warszawa : PIG, 2007. — tekst: https://goo.gl/KrPDWE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Produkty procesów hydrotermalnych i kontaktowych w diabazach Niedźwiedziej Góry koło KrakowaProducts of hydrothermal and contact process in the Niedźwiedzia Góra diabases near Cracow / Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK, Wiesław HEFLIK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2007 t. 55 nr 4, s. 301. — Bibliogr. s. 301. — III ogólnopolska konferencja naukowa \emph {Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii} : Warszawa, 9–10.05.2007 / IG, PIG. — Warszawa : PIG, 2007. — tekst: https://goo.gl/5Mcdjg

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sole niebieskie w kopalni KłodawaBlue salts in Kłodawa Salt Mine / Tomasz TOBOŁA, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Andrzej SZYBIST, Grzegorz Misiek, Sylwester Janiów // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. Przegląd Solny / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — 2007 t. 23 z. spec. 1, s. 117–132, [1] k.. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Spodumens from Nuristan, Afghanistan / Lucyna NATKANIEC-NOWAK // The Australian Gemmologist ; ISSN 0004-9174. — 2007 vol. 23 no. 2, s. 51–57. — Bibliogr. s. 57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Strefowość wzrostu kryształów galeny z kopalni Bolesław koło Olkusza (region śląsko-krakowski)Growth zones of galena crystals from the Bolesław mine near Olkusz (Silesian-Cracow region, southern Poland) / Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Maciej PAWLIKOWSKI, Marek SIKORA, Jan TARKOWSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2007 t. 55 nr 6, s. 498–502. — Bibliogr. s. 502, Summ.. — tekst: https://goo.gl/NK2g6q

 • keywords: southern Poland, Olkusz, Silesian-Cracow region, the Boleslaw mine, galena

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wavellit i waryscyt w piaskowcach kambryjskich z kamieniołomu Wiśniówka Duża koło KielcWavellite and variscite in the Cambrian sandstones from the Wiśniówka Duża quarry near Kielce / Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK, Wiesław HEFLIK, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Magdalena Sikorska // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2007 t. 55 nr 4, s. 287. — Bibliogr. s. 287. — III ogólnopolska konferencja naukowa {\it Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii} : Warszawa, 9–10.05.2007 / IG, PIG. — Warszawa : PIG, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: