Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Kwiecińska, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56061338200

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • Tytuł53. sesja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Organicznej i Węgla
  AutorzyBarbara KWIECIŃSKA, Sławomir Pusz
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2001 t. 49 nr 12, s. 1115–1116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [przegląd , 2019]
 • TytułApplication of electron microscopy TEM and SEM for analysis of coals, organic-rich shales and carbonaceous matter
  AutorzyBarbara KWIECIŃSKA, Sławomira Pusz, Brett J. Valentine
  ŹródłoInternational Journal of Coal Geology. — 2019 vol. 211 art. no. 103203, s. 1–13
 • keywords: coal, transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM), specimen preparation, organic-rich shales, carbonaceous matter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.coal.2019.05.010

3
4
 • [książka, 2001]
 • TytułAtlas petrograficzny węgla brunatnego : litotypy i macerały
  AutorzyBarbara KWIECIŃSKA, Marian WAGNER ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zakład Geologii Złóż Węgla ; Zakład Mineralogii, Petrografii i Geochemii
  DetailsKraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, 2001. — 98, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
9
10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułJubileuszowa sesja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla Porto, Portugalia, 21–26.09.1998
  AutorzyBarbara KWIECIŃSKA, Grzegorz J. Nowak
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 1999 t. 47 nr 2, s. 118–120
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2005]
 • TytułKlasyfikacja materii organicznej w świetle ustaleń ICCP
  AutorzyBarbara KWIECIŃSKA
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2005 t. 53 nr 3, s. 262
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 1996]
 • TytułLydites of the Kaczawskie Mts (Sudetes, Poland)
  AutorzyBożena GOŁĘBIOWSKA, Wiesław HEFLIK, Barbara KWIECIŃSKA
  ŹródłoBulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences. — 1996 vol. 44, no. 4, s. 213–225
 • keywords: organic matter, crystallinity index, graphite-like substance, Kaczawskie Mts., lydites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2001]
 • TytułO występowaniu okrzemek w proterozoicznych marmurach w Przewornie na Dolnym Śląsku
  AutorzyBarbara KWIECIŃSKA, Jadwiga Siemińska
  Źródło„Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — S. 89–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2008]
 • TytułOccurrence of gagate (jet) in the vicinity of Bolesławiec (Upper Cretaceous-Lower Silesia)
  AutorzyB. KWIECIŃSKA, B. Jarema
  ŹródłoInternational conference on Coal and organic petrology ; ICCP-TSOP Joint Meeting : 60textsuperscript{th} meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology ; 25textsuperscript{th} meeting of the Society for Organic Petrology : September 21–27, 2008, Oviedo, Spain : program and abstracts / ed. Isabel Suárez-Ruiz. — Oviedo : SERVITEC, [2008]. — S. 115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
19
 • [referat, 2005]
 • TytułPhysical studies of shungite
  AutorzyKWIECIŃSKA B., Pusz S., Krzesińska M., Pilawa B.
  Źródło57textsuperscript{th} Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology – ICCP : 18–23textsuperscript{rd} September 2005, Patras, Greece : abtracts. — [Greece : ICCP], [2005]. — S. 42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2007]
 • TytułPorosity of cokes as an important factor in the blast furnace, related to the physical properties of initial blends
  AutorzyB. K. KWIECIŃSKA, S. Pusz, M. Krzesińska, B. Pilawa, A. Koszorek
  ŹródłoCESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — S. 119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2003]
 • TytułProfesor Tadeusz Bocheński – geolog, paleobotanik i petrograf węglowy (1901–1958)
  AutorzyBarbara KWIECIŃSKA
  ŹródłoGeologia formacji węglonośnych Polski : XXVI sympozjum : Kraków, 9–10 kwietnia 2003 : materiały / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2003]. — S. 69–71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułPseudowitrynit i pseudohuminit – mało poznane składniki kopalnego węgla
  AutorzyBarbara KWIECIŃSKA, Marian WAGNER
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1515. Górnictwo. — 2001 z. 249, s. 75–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2009]
 • TytułRaman spectroscopy of selected carbonaceous samples
  AutorzyBarbara KWIECIŃSKA, Isabel Suarez-Ruiz, Czesława PALUSZKIEWICZ, Sandra Rodriques
  ŹródłoJoint 61st ICCP / 26th TSOP meeting : advances in organic petrology and organic geochemistry : Gramado, Porto Alegre, Brazil, September 19–26, 2009 : program and abstracts / ICCP International Committe for Coal and Organic Petrology, TSOP The Society for Organic Petrology. — [Brazil? : s. n.], [2009]. — S. 64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25