Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Górniak, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4959-2524

ResearcherID: brak

Scopus: 6506117301

PBN: 900397

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • [referat, 2011]
 • TytułA geochemical provenance study of lower carboniferous black shales from Western Pomerania (Poland)
  AutorzyKrzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoEUROCLAY 2011 : clay science at the crossroad of civilizations : European clay conference : 26 June – 01 July 2011, Antalya – Turkey : book of abstracts, oral and poster sessions / eds. Zehra Karakaş, Selahattin Kadir, Asuman Günal Türkmeno {g}lu ; Turkish National Committee on Clay Science, European Clay Groups Association. — Ankara : [s. n.], 2011. — S. 249
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2012]
 • TytułBentonite bed in the Dinantian limestones of the southern Poland
  AutorzyBAHRANOWSKI K., GAWEŁ A., GÓRNIAK K., RATAJCZAK T., SZYDŁAK T.
  ŹródłoMECC'12 : 6textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference : September 4–9, 2012, Průhonice : book of abstracts / eds. Martin Št'astný and Anna Žigová ; Czech National Clay Group. — [Czech Republic : s. n.], [2012]. — S. 104
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat, 2017]
 • TytułClay- and carbonate bearing lithologies in the Outer Carpathians and their palaeographic implication
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK
  ŹródłoICC 2017 : XVI International Clay Conference : Granada, Spain, July, 17–21, 2017 : [abstracts], Vol. 7 / Sociedad Española de Arcillas - SEA. — Bari, Italy : Digilabs, cop. 2017. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCrystallochemical record of the origin of smectite minerals in marls of the Flysch Carpathians (examples from the Sub-Silesian Unit)
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK
  ŹródłoMineralogia Polonica. — 2006 vol. 37 no. 2, s. 151–152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [referat, 2012]
 • TytułDiagenetic pathways of clay-rich chalk: a case study from the Outer Carpathian marls
  AutorzyGÓRNIAK K.
  ŹródłoMECC'12 : 6textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference : September 4–9, 2012, Průhonice : book of abstracts / eds. Martin Št'astný and Anna Žigová ; Czech National Clay Group. — [Czech Republic : s. n.], [2012]. — S. 35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDiversity of smectite minerals in the Polish Flysch Carpathians marls: crystal-chemistry and origin
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 33, s. 62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2019]
 • TytułEvaluating seal potential of the chalk-type cap rocks from the Węglówka Oil Field, Outer Carpathians, Poland
  AutorzyGrzegorz MACHOWSKI, Alicja PSTRUCHA, Ewa PSTRUCHA, Katarzyna GÓRNIAK, Anna TOMCZYK
  ŹródłoParatethys petroleum systems [Dokument elektroniczny] : between Central Europe and the Caspian Region : 26–27 March 2019, Vienna, Austria : book of abstracts. — [Austria : s. n.], [2019]. — S. P-120
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2013]
 • TytułGeneza margli z Goleszowa – aspekt litologiczny, sedymentologiczny i petrologiczny : abstrakt
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK
  ŹródłoPOKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — S. 187–188
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułHigh-resolution petrography of marls from Goleszów (Polish Outer Carpathians, Upper Jurassic, Vendryně Formation)
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2015 vol. 59 iss. 1, s. 135–144. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/10979/pdf_1180
 • keywords: diagenesis, olistostrome, Lower Cieszyn Shales vel Vendryně Formation, marls, dirty chalk facies, FESEM/BS imagery

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1187

14
 • [referat, 2007]
 • TytułIllite/smectite as an indicator of provenance for marls: evidence from the Polish Outer Carpathians
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK
  ŹródłoEUROCLAY 2007 : 22–27 July, Aveiro, Portugal : abstracts book / eds. Fernando Rocha, Denise Terroso, Ana Quintela ; Universidade de Aveiro [etc.]. — Aveiro, Portugal : Universidade de Aveiro, 2007. — S. 123
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułIllityzacja smektytu jako wskaźnik zdiagenezowania skał paleozoicznych Pomorza Zachodniego
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK, Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoPozycja geologiczna i petrologia utworów podłoża permu w strefie Koszalin–Chojnice / red. Aleksander Protas, Zbigniew Mikołajewski, Arkadiusz Buniak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004. — S. 67–95
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułIlościowy opis mikrostruktur skał drobnookruchowych jako podstawa ich klasyfikacji
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK, Mariusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2005 z. 27, s. 49–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2011]
 • TytułInsights into marls from thin-section and back-scattered electron petrography: (case study of the Polish Outer Carpathian marls)
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK
  ŹródłoFrontiers in Diagenesis : clay & carbonate facies and their diagenetic pathways in reservoir rocks : Cambridge 15–16textsuperscript{th} September 2011. — [Cambridge : University of Cambridge], [2011]. — S. 16–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2014]
 • TytułLithological, sedimentological and petrographical approach to understanding the origin of marls in the Outer Carpathian region
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK
  ŹródłoBuletini i Shkencave Gjeologjike. — 2014 vol. 1 spec. iss., s. 320
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułMarls of the Sub-Silesian unit (Flysch Carpathians) – preliminary petrographic comparative study
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2003 vol. 23, s. 64–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [materiały konferencyjne (red.), 2008]
 • TytułMECC'08 : 4th Mid-European Clay Conference 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts
  Autorzyeds. Katarzyna GÓRNIAK, Tadeusz SZYDŁAK, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel
  DetailsKraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — 199 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułMicrofabric of mudrocks: objective measurement and classification
  AutorzyGÓRNIAK K., SZYDŁAK T., RATAJCZAK T., Mlynarczuk M.
  ŹródłoActa Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series. — 2004 vol. 4, s. 47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMiddle Jurassic black shales (Skrzypny Shale Formation) – paleoenvironmental significance of one of the oldest deposits of the Pieniny Klippen Belt
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Leszek Marynowski, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoGeoturystyka. — 2008 [nr] 2, s. 19–24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMiddle Jurassic black shale (Skrzypny Shale Formation) – paleoenvironmental significance one of the oldest deposits of the Pieniny Klippen Belt
  AutorzyKrzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Leszek Marynowski, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 33, s. 42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: