Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Górniak, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4959-2524

ResearcherID: brak

Scopus: 6506117301

PBN: 900397

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 79, z ogólnej liczby 80 publikacji Autora


1
 • A geochemical provenance study of lower carboniferous black shales from Western Pomerania (Poland)
2
 • Alluvial kaolinite: data from Santonian sandy-clayey sediments of the North-Sudetic Trough (Lower Silesia, Poland)
3
 • Bentonite bed in the Dinantian limestones of the southern Poland
4
 • Bentonite from the Central Slovakia Volcanic Field – a prospective raw material for Polish industry
5
 • Cemented micro-scale fractures in impure chalk sequence: towards understanding clay origin in black chalk exemplified by the Grybów Marls (Oligocene, Outer Carpathians, Poland)
6
 • Charakterystyka popiołów lotnych ze spalania niektórych węgli kamiennych i brunatnych
7
 • Clay- and carbonate bearing lithologies in the Outer Carpathians and their palaeographic implication
8
 • Clay minerals as evidence of volcanic activity during the Miocene sedimentation in the NE part of the Carpathian Foredeep (Poland)
9
 • Clay minerals as indicators of diagenetic and anchimetamorphic grade in dinantian black shales (Koszalin–Chojnice zone, Pomerania, Northern Poland)
10
 • Clay minerals in Upper Cretaceous marly facies sediments of Subsilesian basin on the Tethyan Ocean (Polish Flysch Carpathians)
11
 • Commercial bentonite from the Kopernica deposit (Tertiary, Slovakia): a petrographic and mineralogical approach
12
 • Cretaceous sandy-clayey sediments of North-Sudetic Trough (Lower Silesia, Poland): mineralogy, geochemistry and industrial application
13
 • Crystallochemical record of the origin of smectite minerals in marls of the Flysch Carpathians (examples from the Sub-Silesian Unit)
14
 • Czarne łupki dolnego karbonu – skały macierzyste złóż bituminów w rejonie Pomorza Zachodniego
15
 • Diagenetic pathways of clay-rich chalk: a case study from the Outer Carpathian marls
16
 • Diversity of smectite minerals in the Polish Flysch Carpathians marls: crystal-chemistry and origin
17
18
 • Geneza margli z Goleszowa – aspekt litologiczny, sedymentologiczny i petrologiczny
19
 • Geochemical characteristics of Santonian sandy-clayey sediments of North-Sudetic Trough (Lower Silesia, Poland)
20
 • Heavy mineral assemblages in selected profiles of the Lower Carboniferous of Western Pomerania
21
 • High-resolution petrography of marls from Goleszów (Polish Outer Carpathians, Upper Jurassic, Vendryně Formation)
22
 • Illite/smectite as an indicator of provenance for marls: evidence from the Polish Outer Carpathians
23
 • Illityzacja smektytu jako wskaźnik zdiagenezowania skał paleozoicznych Pomorza Zachodniego
24
 • Ilościowy opis mikrostruktur skał drobnookruchowych jako podstawa ich klasyfikacji
25
 • Insights into marls from optical and back-scattered electron petrography: an example from the Outer Carpathians (Poland)