Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Górniak, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4959-2524

ResearcherID: brak

Scopus: 6506117301

PBN: 900397

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • A geochemical provenance study of lower carboniferous black shales from Western Pomerania (Poland)
2
 • Bentonite bed in the Dinantian limestones of the southern Poland
3
 • Bentonite from the Central Slovakia Volcanic Field – a prospective raw material for Polish industry
4
 • Clay- and carbonate bearing lithologies in the Outer Carpathians and their palaeographic implication
5
 • Commercial bentonite from the Kopernica deposit (Tertiary, Slovakia): a petrographic and mineralogical approach
6
 • Crystallochemical record of the origin of smectite minerals in marls of the Flysch Carpathians (examples from the Sub-Silesian Unit)
7
 • Czarne łupki dolnego karbonu – skały macierzyste złóż bituminów w rejonie Pomorza Zachodniego
8
 • Diagenetic pathways of clay-rich chalk: a case study from the Outer Carpathian marls
9
 • Diversity of smectite minerals in the Polish Flysch Carpathians marls: crystal-chemistry and origin
10
11
 • Geneza margli z Goleszowa – aspekt litologiczny, sedymentologiczny i petrologiczny
12
 • Heavy mineral assemblages in selected profiles of the Lower Carboniferous of Western Pomerania
13
 • High-resolution petrography of marls from Goleszów (Polish Outer Carpathians, Upper Jurassic, Vendryně Formation)
14
 • Illite/smectite as an indicator of provenance for marls: evidence from the Polish Outer Carpathians
15
 • Illityzacja smektytu jako wskaźnik zdiagenezowania skał paleozoicznych Pomorza Zachodniego
16
 • Ilościowy opis mikrostruktur skał drobnookruchowych jako podstawa ich klasyfikacji
17
 • Insights into marls from optical and back-scattered electron petrography: an example from the Outer Carpathians (Poland)
18
 • Insights into marls from thin-section and back-scattered electron petrography: (case study of the Polish Outer Carpathian marls)
19
 • Lithological, sedimentological and petrographical approach to understanding the origin of marls in the Outer Carpathian region
20
 • Marls of the Sub-Silesian unit (Flysch Carpathians) – preliminary petrographic comparative study
21
 • MECC'08
22
23
 • Microfabric of mudrocks: objective measurement and classification
24
 • Middle Jurassic black shales (Skrzypny Shale Formation) – paleoenvironmental significance of one of the oldest deposits of the Pieniny Klippen Belt
25
 • Middle Jurassic black shale (Skrzypny Shale Formation) – paleoenvironmental significance one of the oldest deposits of the Pieniny Klippen Belt