Wykaz publikacji wybranego autora

Bożena Gołębiowska, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4103-1124

ResearcherID: R-6570-2018

Scopus: 6602607058

PBN: 900393

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Conditions of cassiterite formation in the Rędziny area (Western Sudetes, Poland)
2
  • Formation conditions of sulphide mineralization in the Rędziny area (West Sudetes, Poland)
3
  • Minerals of the bismuthinite-aikinite series from Rędziny (Western Sudetes)
4
  • Solid solution within vanadates and arsenates of the descloizite and the adelite groups from Rędziny (the Sudetes)
5
  • Wietrzenie chemiczne w warunkach klimatu polarnego na przykładzie pirytonośnych piaskowców formacji Frikanten (Endalen, Spitsbergen) – wstępne wyniki