Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Dudek, dr

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0347-2228 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 54790694700

PBN: 5e709207878c28a04738ed16

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Ar-Ar dating of hornblende from pegmatite in quartz monzodiorite from Przedborowa (Lower Silesia, Poland) – preliminary resultsDatowanie Ar-Ar hornblendy z pegmatytu w monzodiorycie kwarcowym z Przedborowej na Dolnym Śląsku – wyniki wstępne / Krzysztof DUDEK, Artur Wójtowicz, Agnieszka Korzeniowska // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2000 vol. 31 no. 2, s. 75–82. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.mineralogia.pl/PDFy/7%20-%20Vol.31,%20No2%20-%202000.pdf

 • keywords: Lower Silesia, quartz monzodiorite, Przedborowa, Ar-Ar dating, hornblende

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ar/Ar dating of hornblende samples from Carpathian igneous rocks / K. DUDEK, K. BUKOWSKI, A. Wójtowicz, T. Durakiewicz, St. Hałas // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 1999 vol. 50 spec. iss., s. 93–94. — Bibliogr. s. 94. — Numer ISSN w bazie Web of Science: 0016-7738. — Carpathian Geology 2000 : international geological conference : October 11–14, 1999, Smolenice, Slovak Republic

 • keywords: Carpathians, andesite, hornblende, Ar/Ar dating, Ditrau

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Artificial intelligence approach to the modeling of rolling loads in technology design for cold rolling processes / J. KUSIAK, J. G. Lenard, K. DUDEK // W: IPMM'99 : proceedings of the Second international conference on Intelligent processing and manufacturing of materials, Honolulu July 10–15, 1999 / ed. John A. Meech [et al.]. — [Honolulu. : s. n.] — 2 vol., 1999. — S. 543–547. — Bibliogr. s. 547, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badenian pyroclastic level from Gacki in Nida Valley, Carpathian Foredeep, Poland / Krzysztof DUDEK, Krzysztof BUKOWSKI // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2004 z. 24, s. 141–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.. — 11th meeting of The Petrology Group of The Mineralogical Society of Poland : “hypabyssal magmatism and petrology of the flysch in the Western Carpathians” : Ustroń, October 14–17, 2004 / red. z. Łukasz Karwowski, Justyna Ciesielczuk ; Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cement render and mortar and their damages due to salt crystallization in the Holy Trinity Church, Dominicans monastery in Cracow, Poland / Mariola MARSZAŁEK, Krzysztof DUDEK, Adam GAWEŁ // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2020 vol. 10 iss. 7 art. no. 641, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-20. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/10/7/641/pdf

 • keywords: deterioration, Portland cement, cement mortar, secondary salts, cement render

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min10070641

6
 • Clay minerals and clinoptilolite from the Variegated Shales Formation in the Skole Unit, Polish Flysch Carpathians / W. FRANUS, K. DUDEK // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 1999 vol. 50 spec. iss., s. 23–24. — Bibliogr. s. 24. — Numer ISSN w bazie Web of Science: 0016-7738. — Carpathian Geology 2000 : international geological conference : October 11–14, 1999, Smolenice, Slovak Republic. — Bratislava : Slovak Academic Press, [1999]

 • keywords: clinoptilolite, clay minerals, skole unit, variegated shales

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Datowania radiometryczne badeńskich osadów piroklastycznych z okolic Wieliczki i BochniRadiometric dating of Badenian pyroclastic sediments from the Wieliczka–Bochnia area / Krzysztof DUDEK, Krzysztof BUKOWSKI, Janusz Wiewiórka // W: Datowanie minerałów i skał : VIII ogólnopolska sesja naukowa : Kraków, 18–19 listopada 2004 / red. Marek Michalik [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 19–26. — Bibliogr. s. 25–26, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Datowania radiometryczne badeńskich osadów piroklastycznych z okolic Wieliczki i Bochni[Radiometric dating of Badenian pyroclastic sediments from the Wieliczka–Bochnia area] / Krzysztof DUDEK, Krzysztof BUKOWSKI, Janusz Wiewiórka // W: Quo vadis sal : racjonalne sposoby wykorzystania złóż solnych : IX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 25–26 listopada 2004. — [Polska : s. n.], [2004]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Deerite – an iron-rich high-pressure phase / Krzysztof DUDEK // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2001 z. 19, s. 39–41. — Bibliogr. s. 41. — 8th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : in memory of Kazimierz Smulikowski on the centennial anniversary of his birth and 300 years of the Wrocław University : Lądek Zdrój, 19–21. 10. 2001 / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — [Kraków : PTM, 2001]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Mineralogia tufitów z serii nadewaporatowej z Chodenic k. Bochni[Mineralogy of the tuff from the over-evaporite series in Chodenice near Bochnia] / Krzysztof DUDEK, Wiesław HEFLIK // W: „Mioceńskie złoża soli w rejonie przykarpackim” : 11–12. 02. 2004 Kraków = “Miocene salt deposits in the Carpathian region” / Akademia Górniczo-Hutnicza, Polskie Towarzystwo Geologiczne. — Kraków : AGH, 2004. — S. 43–44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mineralogical and geochemical studies of secondary mineral assemblages related to deterioration of building materials / Mariola MARSZAŁEK, Krzysztof DUDEK, Adam GAWEŁ, Jerzy CZERNY // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/7%20Geochemistry/Marszalek%20et%20al.pdf [2019-09-17]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 201-202. - Bibliogr. s. 202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Mineralogical characteristics of the Bochnia tuff from the Chodenice Beds (Carpathian Foredeep, S Poland)Charakterystyka mineralogiczna tufitu z Bochni z warstw chodenickich (zapadlisko przedkarpackie, S Poland) / Krzysztof DUDEK, Krzysztof BUKOWSKI, Wiesław HEFLIK // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2004 vol. 35 no. 2, s. 63–77, [2]. — Bibliogr. s. 76, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol35no2/vol35no2_7.pdf

 • keywords: smectite, zircon, tuff, Chodenice Beds, taenite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mineralogy of pyroclastic sediments from the Wieliczka and Bochnia salt mines (S Poland) / Krzysztof DUDEK, Krzysztof BUKOWSKI, Janusz Wiewiórka // Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN 1896-2203. — Tytuł poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2006 vol. 28, s. 63–65. — Bibliogr. s. 65. — 1st Central European mineralogical conference : Vyšná Boca, Slovak Republic, 12–14 September 2006 : extended abstracts / Polskie Towarszystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modelowanie naprężeń wywołanych przemianami fazowymi w stalachModelling of stresses generated in steels by phase transformations / Krzysztof DUDEK, Mirosław GŁOWACKI, Maciej PIETRZYK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 1999 R. 44 nr 11, s. 559–565. — Bibliogr. s. 564–565, Summ., Streszcz. — Odkształcalność metali i stopów : III konferencja : Łańcut-Zamek 22–25 listopada 1999 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Zakład Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Natural and historic heritage of the Bochnia salt mine (South Poland) / Janusz Wiewiórka, Krzysztof DUDEK, Józef Charkot, Małgorzata Gonera // Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia ; ISSN 1221-0803. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 43–47. — Bibliogr. s. 46–47, Abstr.. — Geology for society: education and cultural heritage : 16th meeting of the Association of European Geological Societies : Cluj, July 9–13, 2009 / eds. Corina Ionescu, Volker Hoeck. — Cluj-Napoca : Cluj University Press, 2009. — tekst: http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=geologia

 • keywords: Miocene, Bochnia Salt Mine, protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • New data on the Bochnia Tuff from Chodenice, Forecarpathians, Poland / Krzysztof DUDEK, Krzysztof BUKOWSKI // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2002 z. 20, s. 85–87. — Bibliogr. s. 87. — 9th [Ninth] meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : 50th [fiftieth] anniversary of the Faculty of Geology of the Warsaw University. Mineralogical Sciences : Szklarska Poręba, October 17–20, 2002 / MSP. — [Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nowe dane do budowy geologicznej złoża i historii górnictwa w Kopalni Soli BochniaNew data on the salt-deposit geology and the mining history in the Bochnia Salt Mine / Janusz Wiewiórka, Józef Charkot, Krzysztof DUDEK, Małgorzata Gonera // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. Przegląd Solny / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — 2007 t. 23 z. spec. 1, s. 157–162, [1] k.. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Osady piroklastyczne w złożach soli Wieliczki i Bochni[Pyroclastic deposits in the Wieliczka and Bochnia salt mines] / Krzystof DUDEK, Krzysztof BUKOWSKI, Janusz Wiewiórka // W: „Mioceńskie złoża soli w rejonie przykarpackim” : 11–12. 02. 2004 Kraków = “Miocene salt deposits in the Carpathian region” / Akademia Górniczo-Hutnicza, Polskie Towarzystwo Geologiczne. — Kraków : AGH, 2004. — S. 33–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Petrographic analysis of historic pavement stones from Vilnius, Lithuania / Kamila Musiał, Krzysztof DUDEK // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2011 vol. 38, s. 143–144. — VIII Meeting of the Mineralogical Society of Poland : Mineralogical sciences in XXI century: where do we go? ; XVIII Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Migmatites: contemporary views and examples : Bukowina Tatrzańska, Poland, 21–23 October 2011 : abstracts and field trip guide. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Phase equlibrium modelling of blueschists from the Lasocki Ridge, Bohemian Massif / Jarosław Majka, Karolina KOŚMIŃSKA, Krzysztof DUDEK, Stanisław Mazur // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2014 vol. 42, s. 77. — J. Majka – afiliacja: Uppsala University. — XXI\textsuperscript{st} Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : from magma genesis to ore formation; evidence from macro- to nano-scales : Boguszyn, Poland, 16–19 October 2014 : abstracts and field trip guide

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Pressure-temperature estimates of the blueschists from the Kopina Mt., northern Bohemian Massif, Poland – constraints on subduction of the Saxothuringian continental margin / Jarosław MAJKA, Stanisław Mazur, Karolina KOŚMIŃSKA, Krzysztof DUDEK, Iwona Klonowska // European Journal of Mineralogy ; ISSN 0935-1221. — 2016 vol. 28 no. 6, s. 1047–1057. — Bibliogr. s. 1056–1057, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-23. — J. Majka - pierwsza afiliacja: Uppsala University, Sweden. — XI Eclogite conference : Dominican Republic, 2–5 February 2015. — tekst: https://goo.gl/PQxRke

 • keywords: Karkonosze-Izera Massif, Sudetes, HP-LT metamorphism, thermobarometry, tectonics, nappes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1127/ejm/2016/0028-2601

25