Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Czerny, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25421300700

PBN: 900374

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Amphibole phenocrysts and their alteration in rhyodacitic porphyries from Zalas near Kraków
2
 • Application of muscovite geobarometer to greenshist facies metapelites from West Spitsbergen
3
 • A strike-slip terrane boundary in Wedel Jarlsberg Land, Svalbard, and its bearing on correlations of SW Spitsbergen with the Pearya terrane and Timanide belt
4
 • A tectonic window into the crystalline basement of Prins Karls Forland, Svalbard
5
 • Bacterial succession in glacial forefield soils characterized by community structure, and opportunistic growth dynamic
6
 • Blueschist facies metamorphism in Nordenskiöld Land of west-central Svalbard
7
 • Caledonian Basement of Nordenskiöld Land (SW Svalbard) revisited
8
 • Charakterystyka petrograficzna metakonglomeratów Slyngfjellet z S części Ziemi Wedel Jarlsberga na Spitsbergenie
9
 • Do the oldest conodonts in the world come from Svalbard?
10
 • Do the oldest conodonts in the world come from Svalbard?
11
 • Eurekan deformation on Prins Karls Forland, Svalbard – new insights from $Ar^{40}/Ar^{39}$ muscovite dating
12
 • First evidence of Cambrian conodonts in Spitzbergen and their important implication for regional geology and stratigraphy
13
 • Geochemistry and Sr, Nd isotopes of late Neoproterozoic metavolcanites in SW Svalbard
14
 • HP metamorphism recorded by kyanite-garnet gneisses in the Kåfjord Nappe, Northern Norway – preliminary results
15
 • Iron oxide ores and metagabbros from a shear zone on Prins Karls Forland, Svalbard: their origin and relationship
16
 • Lamprophyres in Caledonian basement of SW Spitsbergen
17
 • Late Neoproterozoic amphibolite-facies metamorphism of a pre-Caledonian basement block in southwest Wedel Jarlsberg Land, Spitsbergen: new evidence from ${U-Th-Pb}$ dating of monazite
18
 • Late Neoproterozoic mafic magmatism in SW Spitsbergen
19
 • Magmatic origin of alkaline meta-igneous rocks from Chamberlindalen, SW Svalbard
20
 • Magma storage of an alkali ultramafic igneous suite from Chamberlindalen, SW Svalbard
21
 • Major and trace elements distribution in lamprophyres from SW Spitsbergen
22
 • Metavolcanics of Nordenskiöld Land from SW Svalbard as an example of new ocean crust
23
 • Metavolcanics trace the development of ocean rifting, SW Svalbard
24
 • Mineralogical and geochemical studies of secondary mineral assemblages related to deterioration of building materials
25
 • Neoproterozoic pegmatite from Skoddefjellet, Wedel Jarlsberg Land Spitsbergen: additional evidence for c. 640 Ma tectonothermal event in the Caledonides of Svalbard