Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułCombined $H_{2}O_{2}$/nitrile/bicarbonate system for catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone to $varepsilon$-caprolactone over $Mg-Al$ hydrotalcite catalysts
  AutorzyRobert Karcz, Joanna E. Olszówka, Bogna D. Napruszewska, Joanna Kryściak-Czerwenka, Ewa M. Serwicka, Agnieszka KLIMEK, Krzysztof BAHRANOWSKI
  ŹródłoCatalysis Communications. — 2019 vol. 132 art. no. 105821, s. 1–5
 • keywords: Baeyer-Villiger oxidation, hydrogen peroxide, hydrotalcite catalyst, sodium bicarbonate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.catcom.2019.105821

2
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułEffect of grinding on the physico-chemical properties of $Mg-Al$ hydrotalcite and its performance as a catalyst for Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone
  AutorzyJ. E. Olszówka, [et al.], A. KLIMEK, K. BAHRANOWSKI, [et al.]
  ŹródłoCatalysis Today. — 2019 vol. 333 spec. iss., s. 147–153
 • keywords: grinding, Baeyer-Villiger oxidation, Al segregation, hydrophilicity/hydrophobicity, Mg/Al hydrotalcite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.cattod.2018.05.035

3
 • [referat, 2019]
 • Tytuł$H_{2}O_{2}$/nitrile/bicarbonate system for catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone to $varepsilon$-caprolactone over $Mg-Al$ hydrotalcite catalysts : [abstract]
  AutorzyRobert Karcz, Alicja Michalik, Bogna D. Napruszewska, Ewa M. Serwicka, Agnieszka KLIMEK, Krzysztof BAHRANOWSKI
  ŹródłoLI OKK : LI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 20–22.03.2019, Kraków / red. U. Filek ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [et al.]. — Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, 2019. — S. 39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2019]
 • TytułModyfikowane bentonity z Kopernicy jako sorbenty ditlenku węgla
  AutorzyKrzysztof BAHRANOWSKI, Agnieszka KLIMEK, Adam GAWEŁ, Anna TOMCZYK, Ewa M. Serwicka
  ŹródłoSorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — S. 13–14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2019]
 • TytułPillared montmorillonites as carbon dioxide nanosorbents
  AutorzyK. BAHRANOWSKI, A. KLIMEK, A. GAWEŁ, A. TOMCZYK, E. M. Serwicka
  ŹródłoNanoOstrava 2019 : 6textsuperscript{th} Nanomaterials and nanotechnology meeting : May 13–16, 2019, Ostrava : [book of abstracts, programme and general information] / VŠB – Technical University of Ostrava. Nanotechnology Centre. — Ostrava : Vydavatelství VŠB – TU Ostrava, 2019. — S. 40
 • keywords: montmorillonite, clay, pillaring, CO2 sorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2019]
 • TytułStructural transformations of calcined [Ti,Zr]-pillared montmorillonites in relation to thermal evolution of hydrolysates obtained from [Ti,Zr]-pillaring solutions
  AutorzyKrzysztof BAHRANOWSKI, Agnieszka KLIMEK, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Alicja Michalik, Ewa M. Serwicka
  ŹródłoEUROCLAY 2019 [Dokument elektroniczny] : international conference on Clay science and technology : 1textsuperscript{st}–5textsuperscript{th} July 2019, Paris : book of abstracts. — [France : s. n.], [2019]. — S. 278
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułStructural transformations of hydrolysates obtained from Ti-, Zr-, and Ti, Zr-solutions used for clay pillaring: towards understanding of the mixed pillars nature
  AutorzyKrzysztof BAHRANOWSKI, Agnieszka KLIMEK, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Alicja Michalik, Ewa Serwicka-Bahranowska
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 12 iss. 1 art. no. 44, s. 1–15. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/12/1/44/pdf
 • keywords: hydrolysis, zirconia, titania, zirconium titanate, pillared clays

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma12010044

8
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułVOCs combustion catalysts based on composites of exfoliated organo-Laponite and multimetallic (Mn, Al, Zr, Ce) hydrotalcites prepared by inverse microemulsion
  AutorzyBogna D. Napruszewska, Alicja Michalik-Zym, Roman Dula, Dorota Duraczyńska, Wojciech Rojek, Robert P. Socha, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Krzysztof BAHRANOWSKI, Ewa M. Serwicka
  ŹródłoCatalysis Today. — 2019 vol. 333 spec. iss., s. 182–189
 • keywords: combustion catalysts, inverse micelle, Laponite/hydrotalcite composite, Zr dopant, Ce dopant, Mn-Al mixed oxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.cattod.2018.03.043