Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0499-7093

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBaeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with $H_{2}O_{2}$/acetonitrile over hydrotalcite-like catalysts: effect of $Mg/Al$ ratio on the $varepsilon$-caprolactone yield
  AutorzyJoanna Olszówka, Robert Karcz, Bogna D. Napruszewska, Dorota Duraczyńska, Adam GAWEŁ, Krzysztof BAHRANOWSKI, Ewa M. Serwicka
  ŹródłoCatalysis Communications. — 2017 vol. 100, s. 196–201. — tekst: https://goo.gl/KKFLVU
2
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBentonite from the Central Slovakia Volcanic Field – a prospective raw material for Polish industry
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK, Tadeusz SZYDŁAK, Adam GAWEŁ, Agnieszka KLIMEK, Anna TOMCZYK, Jerzy Motyka, Krzysztof BAHRANOWSKI
  ŹródłoMineralogia / Mineralogical Society of Poland. — 2017 vol. 48 iss. 1–4, s. 23–38
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułComposites derived from exfoliated Laponite and Mn-Al hydrotalcite prepared in inverse microemulsion: a new strategy for design of robust VOCs combustion catalysts
  AutorzyBogna D. Napruszewska, Alicja Michalik-Zym, Roman Dula, Elżbieta Bielańska, Wojciech Rojek, Tadeusz Machej, Robert P. Socha, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Krzysztof BAHRANOWSKI, Ewa M. Serwicka
  ŹródłoApplied Catalysis. B, Environmental. — 2017 vol. 211, s. 46–56. — tekst: https://goo.gl/dfHrJD
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułInfluence of purification method of Na-montmorillonite on textural properties of clay mineral composites with $TiO_{2}$ nanoparticles
  AutorzyK. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, A. KLIMEK, A. Michalik-Zym, B. D. Napruszewska, M. Nattich-Rak, M. Rogowska, E. M. Serwicka
  ŹródłoApplied Clay Science. — 2017 vol. 140, s. 75–80. — tekst: https://goo.gl/s0HX3J
5
 • [referat, 2017]
 • TytułInfluence of purification method of Na-montmorillonite on the properties of PILC-type and IMEC-type clay composites with ${TiO_2}$ nanoparticles
  AutorzyK. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, A. KLIMEK, A. Michalik-Zym, B. D. Napruszewska, M. Nattich-Rak, M. Rogowska, E. M. Serwicka
  ŹródłoXLIX OKK : XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 15-17.03.2017 Kraków / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2017. — S. 181–182
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułNovel montmorillonite/$TiO_2$/MnAl-mixed oxide composites prepared from inverse microemulsions as combustion catalysts
  AutorzyBogna D. Napruszewska, Alicja Michalik-Zym, Melania Rogowska, Elżbieta Bielańska, Wojciech Rojek, Adam GAWEŁ, Monika WÓJCIK-BANIA, Krzysztof BAHRANOWSKI, Ewa M. Serwicka
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 10 iss. 11 art. no. 1326, s. 1–16. — tekst: http://www-1mdpi-1com-1000032bj1182.wbg2.bg.agh.edu.pl/1996-1944/10/11/1326/pdf
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułSmectite-, silica- and zeolites-bearing raw materials (Hliník and Hronom bentonite, Slovakia) – a new approach using integrated petrographic and mineralogical studies
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK, Tadeusz SZYDŁAK, Adam GAWEŁ, Agnieszka KLIMEK, Anna TOMCZYK, Jerzy Motyka, Krzysztof BAHRANOWSKI
  ŹródłoApplied Clay Science. — 2017 vol. 141, s. 180–191. — tekst: https://goo.gl/bu9l56