Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0499-7093

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Aluminated FSM mesoporous silicas – synthesis, characterisation and use as supports for organometallic macrocycles
2
  • Dotowanie glinem mezoporowatych materiałów krzemionkowych typu FSM-16
3
  • Influence of $Al$ substitution on the textural properties of FSM mesoporous silicas
4
  • Katalizatory montmorillonitowe do oczyszczania powietrza z lotnych chloropochodnych organicznych (CVOC)
5
  • Podpierane montmorillonity jako katalizatory w procesach oczyszczania powietrza z par toksycznych rozpuszczalników
6
  • Synteza i właściwości strukturalne aluminowanych mezoporowatych sit molekularnych typu FSM